De største virksomheder bliver fortsat bedre til at sikre en mere ligelig kønsfordeling i bestyrelse og ledelse viser ny rapport fra Erhvervsstyrelsen.

Foto: Skyfish
14.12.18 DIB Nyheder

Flere kvinder til tops i danske virksomheder

Andelen af kvinder i landets bestyrelser og direktion stiger. Nu har over 35 pct. af virksomhederne en ligelig kønsfordeling, viser ny rapport fra Erhvervsstyrelsen. Godt nyt synes DI.

Det går tilbage for de mandsdominerede bestyrelser i de større danske virksomheder. Ifølge Erhvervsstyrelsen retter stadig flere virksomheder således ind efter spilleregler fra 2012, hvor der blev indført krav om en mere ligelig fordeling af mænd og kvinder i erhvervslivets top.

35,6 pct. af landets største virksomheder nåede i 2017 i mål med kønsbalancen, hvor andelen året før var 33,3 pct. Ved den første opgørelse i 2014 sad der kvinder på hver fjerde stol i bestyrelseslokalerne.

Læs: Erhversstyrelsens redegørelse

- Det er en rigtig god og positiv udvikling, hvor vi nu kan se at godt en tredjedel er i mål med en ligelig kønsfordeling. Det sikrer øget diversitet i ledelsen, siger Mette Fjord Sørensen, DI’s chef for forskning, mangfoldighed og videregående uddannelser.

Med flere kvinder i de øverste ledelseslag styrkes bredden af den pulje af kvalificerede personer, virksomheder kan trække på til gavn for konkurrenceevnen, forklarer hun. 

Dansk Industri håber der kommer endnu flere kvinder med i både bestyrelser og direktion.

- Vi vil fortsat gøre en betydelig indsats for at vise virksomhederne, hvordan de kan få flere kvinder frem i ledelseslagene, siger DI-chefen og fortsætter:

- Det handler ikke om at mænd og kvinder skal være ens. Det handler om lige muligheder og om at køn ikke må spille en rolle, når muligheder viser sig. 

Læs også: 8 råd til at få flere kvinder i ledelsen

Det handler ikke om at mænd og kvinder skal være ens. Det handler om lige muligheder og om at køn ikke må spille en rolle, når muligheder viser sig. Mette Fjord Sørensen, Underdirektør

Også krav til øvrig ledelse

Erhvervsstyrelsen compliance-rapport er baseret på en stikprøveanalyse blandt 160 virksomheder svarende til 10 procent af de virksomheder, loven omfatter. Reglerne gælder for virksomheder med en nettoomsætning på mindst 313 mio. kr. og 250 heltidsansatte.

Ifølge loven skal virksomhederne opstille måltal for ligelig fordeling af køn i bestyrelsen, og det lever 96,3 pct. op til i 2017. Det er altså en mindre restgruppe, som endnu ikke er på plads.

I virksomhedernes daglige ledelse lever 82,6 pct. op til lovens krav om at formulere og rapportere deres politik for en ligelig kønsfordeling. Der er således ifølge Erhvervsstyrelsen ”en betydelig” restgruppe, der endnu ikke er i mål. Flere af disse har forsøgt at udarbejde en politik.

- Styrelsen vurderer, at sådanne redegørelser er utilstrækkelige i forhold til at kunne udgøre en reel politik i overensstemmelse med lovens krav, hedder det i rapporten. 

Læs også: DI Business tema om kvinder i toppen

Mette Fjord Sørensen

Mette Fjord Sørensen

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3797
  • Mobil +45 5213 2312
  • E-mail mfj@di.dk

Relateret indhold