Lemptet revisionspligt har givet besparelser i milliardklassen til en lang række virksomheder, siger erhvervsminister Rasmus Jarlov.

07.12.18 DIB Nyheder

Jarlov: Dommedagsprofetier om lempelser af revisionspligten holder ikke stik

Revision har ikke signifikant betydning for antallet af fejl i virksomhedernes regnskaber eller skatteindberetninger, viser ny undersøgelse. Det bekræfter, at danske virksomheder har stor vilje til at følge reglerne, siger erhvervsminister Rasmus Jarlov (C).

I perioden 2006-2015 er reglerne om revisionspligt gradvist blevet lempet for danske virksomheder. Ifølge en ny rapport udarbejdet af Erhvervsstyrelsen med bidrag fra Skatteforvaltningen har lempelserne givet en besparelse på revisorhonorarer i størrelsesordenen 1,6 mia. kr., skriver Erhvervsministeriet i en pressemeddelelse.

- Med undersøgelsen har vi nu et solidt grundlag for at vurdere revisionspligtens betydning for regnskabskvalitet og virksomhedernes overholdelse af skattereglerne, siger erhvervsminister Rasmus Jarlov (C).

Rapporten konkluderer også, at lempelserne ikke har haft signifikant betydning for antallet af fejl i virksomheders årsregnskaber eller skatteangivelser. Dog har selskaber med revideret årsregnskab færre fejl i momsangivelserne.

- Rapporten viser, at dommedagsprofetierne om tidligere lempelser af revisionspligten ikke holder stik. Derimod viser undersøgelsen, at den lempede revisionspligt har givet besparelser i milliardklassen til en lang række virksomheder, siger erhvervsministeren.

Mange gange giver det rigtig god værdi med revision, andre gange bruges revisor til rådgivning og sparring, og andre gange igen er det helt andre typer rådgivning, som den enkelte virksomhed efterspørger Kent Damsgaard, Politisk direktør

DI hilser resultaterne velkommen

I DI er direktør Kent Damsgaard glad for rapportens konklusioner.

- Lempet revisionspligt er en af de absolut største administrative lettelser for de små og mellemstore virksomheder, som rapporten også viser. Samtidig har administrative lettelser også været en mærkesag for skiftende regeringer, ligesom det er det for DI, siger direktøren.

Han påpeger, at mange af SMV’erne fortsat bruger revisor.

- For mange gange giver det rigtig god værdi med revision, andre gange bruges revisor til rådgivning og sparring, og andre gange igen er det helt andre typer rådgivning, som den enkelte virksomhed efterspørger, siger Kent Damsgaard.

Slå hårdt ned på svindlere

Undersøgelsen viser desuden, at revisionspligt ikke vil kunne afdække ulovlige aktiviteter i selskaber, som bevidst ønsker at svindle og begå økonomisk kriminalitet. Det skyldes, at selskabets første årsregnskab ofte først er aktuelt op til 18-23 måneder efter stiftelsen.

Det bør ifølge Kent Damsgaard imødegås ved, at myndighederne i langt højere grad gør brug af dataanalyse på de flere millioner månedsvise indberetninger, der sker inden for moms, afgifter og e-indkomst.

- På den måde kan man langt hurtigere fange mistænkelige forhold end ved at sidde og vente passivt i 1½ år på et årsregnskab – med eller uden revisionspåtegning, siger Kent Damsgaard.  

De virksomheder, der ikke har styr på skatten, bør ifølge direktøren pålægges at gøre brug af en revisor.

- Det kan f.eks. være tre eller fem år ud i fremtiden. Indtil de har vist, at de har styr på det, siger Kent Damsgaard.

Læs også: Investorer vil have en årsrapport, der viser, hvad I vil

Kent Damsgaard

Kent Damsgaard

Politisk direktør

  • Direkte +45 3377 3090
  • Mobil +45 2585 3216
  • E-mail ked@di.dk

Relateret indhold