Bliver nyt lovforslag fra regeringen vedtaget, vil det betyde, at alle offentlige bygge- og anlægsprojekter til en værdi af over 350 mio. kr. skal udbydes ud fra to-kuvert-systemet.

Foto: Vejdirektoratet
12.12.18 DIB Nyheder

Regering øger fokus på kvalitet i lovforslag om udbud

Nyt lovforslag skærper kvalitetskrav i udbud – bl.a. ved at indføre et krav om brug af et to-kuvert-system i de største bygge- og anlægsprojekter. Vejdirektoratet har gode erfaringer.

Priserne ligger som regel gemt væk i et pengeskab indtil afgørelsens time, når Vejdirektoratet har bygge- og anlægsprojekter i udbud. Her bruger man nemlig på tiende år det såkaldte to-kuvert-system, der skiller prisen fra det øvrige tilbudsmateriale. Og det er direktoratets direktør Jens Holmboe godt tilfreds med.

- Det styrker troværdigheden, fordi virksomhederne kan se, at hele materialet bliver vurderet ordentligt, og at prisen ikke har spillet ind i vurderingen. Systemet giver en tryghed, som gør, at virksomhederne har større lyst til at give et tilbud, og det er vigtigt for os som indkøber, fortæller Jens Holmboe.

For det andet mener han, at det internt i organisationen skærper fokus på at være præcise i beskrivelsen af, hvorfor forskellige dele af et tilbud bliver vurderet godt eller dårligt.

Læs også: 24 anbefalinger til regeringen: Hjælp e-handel og gør noget ved trængslen

Ambitionen er at sikre mere fokus på kvalitet og gennemsigtighed i offentlige udbud. Det har tilbudsgiverne efterspurgt, og det vil jeg gerne understøtte. Rasmus Jarlov, erhvervsminister (K)

Begrundelser vigtigere end karakterer

- Vi vurderer typisk de forskellige elementer i et tilbud på en skala fra ét til ti. Men tallene er jo kun til for matematikkens skyld. Begrundelserne er langt mere værdifulde – også for virksomhederne, som så får et klarere indtryk af, hvad der skal til for et vinde, siger Jens Holmboe.

Endelig betyder to-kuvert-systemet også, at Vejdirektoratet er bedre klædt på, hvis der kommer klager i forbindelse med en proces.

- Det kan jo især ske, hvis priserne eller karaktererne ligger meget snært og vinderen skal findes med målfoto. Men der kan vi så gå tilbage til begrundelserne og se præcis, hvorfor det nu blev et seks- eller et syvtal, forklarer Jens Holmboe.

Læs også: Slut med papirhelvede i offentlige udbud: Aflever tilbud digitalt

Ændringer på vej til udbudsloven

Det er gode erfaringer som disse – både fra udbuds- og tilbudssiden – som ligger til grund for et lovforslag, som netop er blevet fremsat af regeringen. Bliver det vedtaget, vil alle offentlige bygge- og anlægsprojekter til en værdi af over 350 mio. kr. skulle udbydes ud fra to-kuvert-systemet.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov forventer en snarlig vedtagelse af ændringer i udbudsloven, fordi der er bred opbakning til lovforslaget.

- Ambitionen er at sikre mere fokus på kvalitet og gennemsigtighed i offentlige udbud. Det har tilbudsgiverne efterspurgt, og det vil jeg gerne understøtte, siger Rasmus Jarlov.

Ændringerne i udbudsloven vil blandt andet betyde, at ordregivere forpligtes til at offentliggøre alle dele af evalueringsmodellen.

Rasmus Ødum, som er COO i COWI og formand for DI’s udvalg for offentlig-privat samspil, hilser forslaget velkommen.

- Det er et rigtig godt signal forslaget sender, særligt i forhold til øget fokus på kvalitet i løsninger. Det er vigtigt, at der nu lægges op til, at alle de største projekter skal udbydes efter to-kuvert-systemet. Men det er desværre også kun de allerstørste projekter, som er omfattet, når tærsklen sættes så højt. Og der, mener jeg sagtens, at man kunne sætte tærsklen lavere end 350 mio kr. til gavn for både indkøbere og tilbudsgivere, siger han.

På sigt se på at sænke denne tærskelværdi og generelt anspore til brug af to-kuvertsystem, således som vi ser det mange andre steder udenfor Danmark, tilføjer han. 

Læs også: Jarlov: Dommedagsprofetier om lempelser af revisionspligten holder ikke stik

Udnyt alle udbudslovens muligheder

Rasmus Ødum så generelt gerne, at de offentlige instanser mere aktivt brugte udbudslovens muligheder for at skabe de bedst mulige udbudsprocesser. I Vejdirektoratet mener Jens Holmboe ligeledes, at der er brug for forskellige systemer, hvis udbuddene skal virke optimalt i alle situationer.

- Der er tilfælde – bl.a. i forbindelse med usædvanlige projekter med f.eks. konkurrencepræget dialog – hvor man bliver nødt til at kunne tale om prisen undervejs for at have en meningsfuld dialog, påpeger han.

Rasmus Ødum er enig – og håber, at revisionen af udbudsloven kan give afsæt for et endnu bedre offentlig-privat samspil om udbudsprocesserne. 

-- Det er godt, at der nu bliver stillet krav i forhold til brug af to-kuvert-systemet, men der er også andre gode muligheder i loven, som bliver udnyttet for lidt. Det kan blandt andet skyldes vanetænkning hos de offentlige udbydere. For yderligere at styrke brugen af de fulde muligheder der ligger i intentionerne med loven er det vigtigt, at vi får fremhævet nogle af de mange gode eksempler på eksempelvis konkurrencepræget dialog eller udbud med forhandling, som har fungeret godt for alle parter, slutter Rasmus Ødum.

Regeringens ændringsforslag bliver førstebehandlet i Folketinget d. 18. december.

Læs også: Kommunernes udbud står i stampe

Laura Svaneklink

Laura Svaneklink

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 4663
  • Mobil +45 2077 2919
  • E-mail lans@di.dk

Relateret indhold