10.12.18 DIB Nyheder

Nøgletal: Comeback til dansk eksport

Vareeksporten fik et comeback i oktober, og steg med 2,8 procent. Set over de seneste tre måneder har der dog været en tilbagegang på 0,4 procent.

Det viser tal fra Danmarks Statistik.

- Eksporten har haft det utrolig svært her i 2018. Det er derfor glædeligt, at det endelig går den rigtige vej. Vi håber at de positive tendenser fortsætter, så væksten i dansk økonomi kan blive mere balanceret. I 2018 har det været de hjemlige forbrugere, der har trukket læsset, siger chefanalytiker Allan Sørensen, Dansk Industri.

Hvis vi skal holde liv i opsvinget og den stigende beskæftigelse, så er det afgørende, at vi får gang i eksporten Allan Sørensen, Cheføkonom

I løbet af årets første ti måneder er vareeksporten blot steget med 0,4 procent i forhold til samme periode sidste år.

- Vi har aldrig før haft et år uden fremgang i eksporten, mens beskæftigelsen samtidig er steget. Hvis vi skal holde liv i opsvinget og den stigende beskæftigelse, så er det afgørende, at vi får gang i eksporten, siger Allan Sørensen.

- Den svage udvikling i eksporten skyldes mindre salg af fødevarer, råstoffer og maskiner. De seneste års stigende kronekurs har også svækket virksomhedernes muligheder for at omsætte det globale opsving til flere eksportindtægter, siger Allan Sørensen.

Der har været godt gang i verdensøkonomien 2018, men vi har desværre haft svært ved, at omsætte det til øget eksport.

- Vi håber, at eksporten vil opføre sig mere ”normalt” i 2019, men konkurrencen på eksportmarkederne bliver hård i de kommende år. Væksten i verdensøkonomien har toppet, virksomhederne skal derfor kæmpe hårdere for at hente nye ordrer hjem, siger Allan Sørensen.

Eksporten er et af de vigtigste nøgletal for dansk økonomi. Danmark eksporterer for næsten 1.200 mia. kr. om året, hvilket gør eksporten til den største post i dansk økonomi. Mere end 800.000 danske arbejdspladser afhænger af eksporten.

Allan Sørensen

Allan Sørensen

Cheføkonom

  • Direkte +45 3377 3912
  • Mobil +45 2990 6323
  • E-mail als@di.dk

Relateret indhold