Pengeinstitutterne har pligt til at oprette bankkonti til udlændinge, der har ret til at arbejde i Danmark, oplyser Finans Danmark i et brev til bankerne.

13.02.18 DIB Nyheder

Brev slår fast: udenlandske medarbejdere har ret til en bankkonto

Udlændinge med orden i papirerne har ret til en dansk konto, oplyser Finans Danmark i et brev til organisationens medlemmer. Det vil hjælpe danske virksomheder som Accenture, der har brug for at udbetale løn til udlændinge på kort arbejdsvisit i Danmark.

Den verdensomspændende konsulentvirksomhed Accenture har siden sommeren 2017 kæmpet med de administrative udfordringer som opstod, da Folketinget vedtog en stramning af reglerne for brug af udenlandske medarbejdere. Stramningerne betød bl.a., at udenlandske medarbejdere fra ikke-EU-lande – også ved korte ophold i Danmark – skal have deres løn via en dansk bankkonto.

Samtidig har skærpede regler mod hvidvask betydet, at bankerne er blevet tilbageholdende med at oprette konti til de udenlandske medarbejdere.

Nu er der imidlertid lys forude. Kravet om udbetaling til en dansk konto består stadig, men Finans Danmark - brancheorganisation for de danske banker - har givet virksomheder med udenlandske medarbejdere en hjælpende hånd. Det er sket i form af et brev til pengeinstitutterne, der oplyser dem om, at de er forpligtet til at oprette konti til udlændinge, der har ret til at arbejde i Danmark.

- Vi har udsendt brevet på foranledning af en henvendelse, vi har fået fra DI og Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI), som har gjort os opmærksomme på, at en række danske virksomheder oplever, at deres udenlandske medarbejdere fra ikke-EU-lande har vanskeligt ved at oprette en dansk bankkonto til brug for udbetaling af deres løn, før de har fået deres endelige CPR-registrering/bopælsregistrering, forklarer Kenneth Joensen, juridisk chef i Finans Danmark. 

Læs også: Virksomhederne forventer rekordhøj beskæftigelse

Det er en stor lettelse, at bankerne får tydeliggjort, at de har ret til en konto, når de har ret til at arbejde her Philip Wiig, landechef i Accenture

Hjælp fra SIRI

Brevet fra Finans Danmark oplyser også, at SIRI står til rådighed med vejledning til banker, der er i tvivl om en specifik opholdstilladelse.

- Med brevet til bankerne har vi desuden sendt oplysningsmateriale fra SIRI, der kan hjælpe bankerne med at forstå reglerne. Vi håber, at det vedlagte materiale kan bidrage til at gøre det nemmere og mindre betænkeligt for bankerne i henhold til hvidvaskreglerne at åbne en bankkonto til denne gruppe udenlandske arbejdstagere. Det er dog samtidigt også vigtigt, at arbejdstagerne kommer med de oplysninger, som bankerne har brug for, så arbejdstagerne ikke risikerer at gå forgæves. Det er vores erfaring, at det også kan være en del af udfordringen i de konkrete tilfælde, siger Kenneth Joensen.

Philip Wiig, landechef i Accenture modtager nyheden om brevet med begejstring.

- Vi vil stadig have administrativt bøvl ud af reglerne om, at udenlandske medarbejdere på kort visit skal have løn udbetalt til en dansk konto. Men det er en stor lettelse, at bankerne får tydeliggjort, at de har ret til en konto, når de har ret til at arbejde her, siger Philip Wiig.

Han håber dog fortsat, at Folketinget vil kigge nærmere på reglerne, så der kan findes en løsning, der er mindre besværlig for både virksomhederne og de højtspecialiserede udlændinge, som Accenture henter til Danmark for en kort periode.

- Vi benytter os i stigende grad af nogle af verdens dygtigste folk, der i korte perioder kommer til Danmark for at hjælpe os med at rådgive danske og internationale virksomheder. Derfor har vi stort behov for, at det rent administrativt bliver så nemt for os som muligt at få dem hertil, siger Philip Wiig. 

Læs også: Hædret iværksætter: Vi har brug for bedre udlændingeservice

Hjælp os af med bøvlede regler

Den holdning deler Linda Duncan Wendelboe, der er chef for DI Global Talent.

- Vi sætter stor pris på Finans Danmarks udmelding og håber brevet vil bidrage til at lette de byrder som er forbundet med oprettelsen af bankkonti til udenlandske medarbejdere. Vi så dog gerne at kravet om dansk bankkonto blev fjernet fuldstændig.

Gennem Virksomhedsforum for enklere regler har DI konkret foreslået, at beløbssporet under fast-track ordningen bliver undtaget kravet om dansk bankkonto, så ordningen kan bruges til korttidsophold.

- I yderste konsekvens risikerer vi at disse bøvlede regler vil presse virksomheder til at flytte afdelinger og stabsfunktioner ud af Danmark, da det nu og i fremtiden vil være en prioritet for globale virksomheder at kunne flytte medarbejdere ind og ud af det pågældende land til projekter og møder alt efter behov, siger Linda Duncan Wendelboe. 

Læs også: I 2030 vil 20 pct. af arbejdsstyrken være indvandrere

Relateret