Landbruget har ifølge ny rapport de største muligheder for at levere lavere CO2 udledning uden for kvotesektoren. Men vismændene har ikke vurderet, hvordan de afledte, praktiske og økonomiske effekter vil være for landbrugserhvervet, siger direktør Tine Roed ,DI.

27.02.18 DIB Nyheder

DI: Vi er stærkt imod nationale CO2-afgifter

DI glæder sig over det internationale udsyn i ny rapport fra Det Miljøøkonomiske Råd men vender sig stærkt imod rådets tanke om nationale CO2-afgifter.

Det Miljøøkonomiske Råd har i dag fremlagt rådets årlige rapport. Rapporten sætter fing-rene på nogle af de udfordringer, Danmark har i forhold til klimaindsatsen.

- Det er vanskeligt og dyrt at sænke CO2-udledningerne i transportsektoren. Det bliver en selvstændig opgave at få håndteret, siger Tine Roed, direktør i DI.

Hun er glad for, at vismændene har et internationalt udsyn.
- Det er et vigtigt og godt budskab, at vi skal holde fast i EU’s kvotesystem. Det er den billigste og mest effektive måde at begrænse CO2-udledningen i Europa. Vi er enige med vismændene i, at der reelt ikke er noget alternativ til kvotesystemet, siger Tine Roed.

Ifølge DI’s direktør er det vigtigt også at have fokus på energieffektivitet og vedvarende energi af hensyn til både forsynings- og investeringssikkerheden.

Læs også: Eksport af biogasteknologi kan give job til 20.000

Der er stadig betydelige klimagevinster at hente – for eksempel ved at udnytte industriens overskudsvarme Tine Roed, Direktør

Ingen nationale afgifter

Tine Roed pointerer til gengæld, at DI er stærkt i mod tanken om at indføre nationale CO2-afgifter.

- Hvis man gør det, vil man løfte låget til et virvar af nationale særhensyn og forvridninger, som ingen kan tøjle. I stedet skal man følge udviklingen i kvotemarkedet tæt og gribe ind, hvis ikke det har den effekt, man ønsker, siger Tine Roed

Vismændene har også fremlagt en analyse af, hvordan man kan sænke CO2-udledningen uden for kvotemarkedet.

- Umiddelbart ser det ud til, at de største muligheder findes inden for landbruget. Men vismændene har ikke vurderet, hvordan de afledte, praktiske og økonomiske effekter vil være for landbrugserhvervet, siger Tine Roed.

- Det er også vigtigt at huske på, at landbruget leverer råvarerne til fødevareindustrien, så de indirekte effekter skal med i regnestykket, siger Tine Roed.

- Vi ser frem til, at regeringen kommer med et ambitiøst udspil til en energiaftale og en klimaplan. Der er stadig betydelige klimagevinster at hente – for eksempel ved at udnytte industriens overskudsvarme, siger Tine Roed.

Læs også: Varme for milliarder vil forsvinde ud i den blå luft

Claus Kaae-Nielsen
Skrevet af:

Claus Kaae-Nielsen

Troels Ranis

Troels Ranis

Vicedirektør

  • Direkte +45 3377 3683
  • Mobil +45 2328 5056
  • E-mail trra@di.dk

Relateret indhold