07.02.18 DIB Nyheder

Kære byrødder – vi har en plan

Mange medlemmer i DI efterspørger større lokalt fokus fra politikere og embedsmænd. Derfor kommer DI’s regionalforeninger i år med udviklingsstrategier, der tager højde for lokale og regionale forhold. Strategierne skal blandt andet bruges i dialogen med de nye, kommunale byråd.

Nogle kommuner er bedre end andre til at få folk på kanten af arbejdsmarkedet i arbejde. I nogle egne af landet er transporttiden til større byer længere end andre. Nogle steder har mange iværksættere, mens andre er gode til at sikre vilkårene for de etablerede virksomheder. Nogle steder skal virksomheder betale dækningsbidrag. Andre steder ikke.

Der er mange eksempler på regionale forskelle i det Danmark, vi ofte ser som en enhed. Derfor er der behov for regionale strategier, hvor både gode og dårlige eksempler kan bruges i dialogen med byråd, regioner og Folketinget, mener DI.

På den baggrund sættes gang i en proces, der skal styrke den individuelle fortælling for hver enkelt regionalforening og samtidig styrke sammenhængen til DI’s landspolitiske indsats.

– Med klare regionale udviklingsstrategier kan vi sætte maksimalt tryk på overfor de nyvalgte byråd, regionsrådene og Folketingets politikere, siger direktør Kent Damsgaard, Dansk Industri (DI).

Lokale styrker og udfordringer

Arbejdet med regional udvikling kommer som opfølgning på indsatsen omkring ”Vækst og udvikling i byer over hele landet”, der blev præsenteret på regionalforeningernes erhvervstræf i 2017. Derfor ligger det også naturligt for, at det nye initiativ bliver udgangspunkt for debat og indspark under dette forårs erhvervstræf.

– Frem til erhvervstræffene drøfter bestyrelserne i DI’s regionalforeninger lokale udfordringer og styrkepositioner og hvilke initiativer, der skal sættes i gang for at imødegå dem. Resultaterne vil hver enkelt regionalforening fremlægge på sit kommende erhvervstræf til foråret, uden at vi af den grund anser arbejdet for afsluttet. Tværtimod vil vi betragte det som et idekatalog, der inviterer til fortsat dialog og lokal debat, så vi løbende kan blive endnu skarpere på lokale og regionale behov, siger Kent Damsgaard.

For at lykkes med det, skal vi også trække på de bedste erfaringer landet over, så alle egne af landet får så gode muligheder som muligt for at rekruttere de medarbejdere, der er brug for. Kent Damsgaard, Politisk direktør

Mangel på arbejdskraft er højt på dagsordenen

Udviklingsarbejdet skal klarlægge regionale udfordringer på en række områder, hvor tidligere undersøgelser har vist, at der kan opnås forbedringer. Det gælder for eksempel infrastruktur, skatter og afgifter, offentlig service og uddannelsesmuligheder. Helt centralt står, hvordan virksomhederne bedst kan få adgang til de medarbejdere, der skal bidrage til at skabe vækst i Danmark, nationalt og lokalt.

– Vi er tæt på et rekordhøjt beskæftigelsesniveau, og virksomhederne oplever, at det bliver sværere og sværere at finde de nødvendige medarbejdere. For at lykkes med det, skal vi også trække på de bedste erfaringer landet over, så alle egne af landet får så gode muligheder som muligt for at rekruttere de medarbejdere, der er brug for, siger Kent Damsgaard.

Han fremhæver blandt andet Faaborg-Midtfyn Kommune, der på forbilledlig vis har formået at hjælpe jobparate kontanthjælpsmodtagere i arbejde, Bornholm, der har haft stor succes med at få flygtninge i arbejde, og Høje Taastrup kommune, hvor der gøres en helt særlig indsats for at hjælpe handicappede med at finde en plads på arbejdsmarkedet.

– På virksomhedssiden er der også mange gode eksempler, som kan tjene til inspiration på tværs af regioner. Blandt andet på lærlingesiden, hvor der er fremragende eksempler på virksomheder, der virkelig formår at tiltrække lærlinge til nogle af de fagområder, der ellers ikke hører til de grupper, de unge kender til og opsøger. Alle de gode tiltag samler vi sammen, så vi kan hjælpe med at brede dem ud til en større kreds, siger Kent Damsgaard. 

Kom med dine forslag

Har du input til de regionale udviklingsstrategier, kan du kontakte regionalforeningskonsulenten i dit område. Hvis du gerne vil bredere ud med dine forslag, kan du sende et forslag til debatindlæg til magasinredaktør Uffe Hansen, ufha@di.dk

Relateret indhold