Kloden rundt med DI er skrevet fra DI's globale kontorer.

16.02.18 DIB Nyheder

Kloden rundt med DI

Naturkatastrofer åbner for eksport af vandløsninger til Japan, mens Indien får brug for en markant bedre sundhedssektor. Delstaten New York går efter grønne løsninger og EU-politikere gør klar til flerårig budgetaftale, der kan påvirke konkurrencesituationen.

USA

Andreas Brunsgaard, DI, New York

Tre grønne forretnings­muligheder i New York

New Yorks årlige State of the State­-tale blev traditionen tro leveret primo januar af delstatens nuværende guvernør, Andrew Cuomo. Den årlige State of the State har for vane at inkluderede en række budgetforslag for det kommende år, og årets udgave af talen var ingen undtagelse med mere end 30 forslag. Flere af disse varsler gode muligheder for øget eksport af dansk, grøn energiteknologi til New York.
I forhold til vand og miljø vil guvernøren blandt andet investere op mod 65 mio. dollar til beskyttelse mod skadelige algeforekomster i New Yorks floder og søer, samt investere 20 mio. dollar til forbedringer af Niagara Falls’ spildevandsanlæg. 
Hvad angår grøn energi har New York USA's mest ambitiøse Clean Energy Standard med et erklæret mål om, at 50 procent af statens energiforbrug skal komme fra bæredygtige kilder i 2030.  Guvernør Cuomo leverede på dette i årets tale ved at annoncere, at 800 MW offshore vind vil blive fordelt via to udbudsrunder i 2018 og 2019. Det er beregnet, at det kan forsyne 400.000 husstande i New York med vindenergi. I forhold til lagring af grøn energi bebudede guvernøren dertil en 200 mio. dollar- investering i lagringsteknologi med det mål at kunne lagre 1.500 MW i 2025.
New York markerer sig således igen som bannerfører for den grønne transition i USA, og Dansk Industris kontor i New York står klar til at hjælpe de danske virksomheder ind på markedet. 

Yderligere oplysninger hos Andreas Brunsgaard ANBU@DI.DK

Japan

Søren Falck, DI International Business Development

Japansk fokus på danske vandløsninger

Til september 2018 har danske virksomheder mulighed for at præsentere deres løsninger inden for vand, når Dansk Industri sammen med Eksportforeningen, State of Green samt DANVA arrangerer fællesstand i Tokyo på IWA World Water Congress 2018. Her vil Danmark officielt blive præsenteret som værtsland i 2020 for IWA, og der vil derfor være et markant fokus på Danmark og danske løsninger. 
Kongressen er ikke kun en vigtig international begivenhed i sig selv, det er også en vigtig milepæl i forberedelserne til IWA i København og en god mulighed for at præsentere dansk viden, teknologi og samlede løsninger for et stort internationalt publikum. 
De løsninger har Japan i høj grad brug for. Japan har været hårdt ramt af naturkatastrofer, og klimaforandringerne lægger også pres på den japanske vandinfrastruktur. Landet har ikke kunnet følge med udviklingen, og i dag er systemerne nedslidte og utilstrækkelige. Dermed har vandfaciliteterne og vandforsyningerne brug for en markant opgradering.
Den japanske regering har i årevis været bevidst om nødvendigheden af en ny, stærk og veludviklet vand­infrastruktur, og for at finansiere de nødvendige investeringer i vandsektoren overvejer de japanske myndigheder at åbne op for offentlig-privat samarbejde. Det skaber muligheder for danske virksomheder.
Japan er også et foregangsland i regionen, og derfor ser Kina, Sydkorea og Taiwan ofte på Japan, når der skal findes nye løsninger. Deltagelse på den danske fællesstand i Tokyo kan derfor åbne døre til andre asiatiske markeder.

Yderligere oplysninger hos Søren Falck SRFK@DI.DK

Indien

Kunal Singla, DI, Mumbai

Stort potentiale i indisk sundhedssektor

Med en befolkning på 1,3 milliarder mennesker, og en tilvækst der stiger i takt med, at økonomien vokser med 7,2 procent i BNP årligt – en af de højeste vækstrater på verdensplan – står Indien over for en række strukturelle udfordringer i flere sektorer. Det er blandt andet tilfældet i sundhedssektoren, hvor man i 2030 forventer at mangle tre millioner læger og seks millioner sygeplejersker, hvis sektoren skal kunne betjene hele befolkningen. Det har givet anledning til øget politisk fokus på sektoren og en stigende efterspørgsel på innovative løsninger og ny teknologi, der kan reducere behøvet for personale og effektivisere sektoren. Det er i den sammenhæng regeringens ambition at gøre Indien til en global ”healthcare hub”, hvilket i sig selv gør markedet interessant for danske sundhedsvirksomheder. Derudover spås sektoren en vækst på 150 procent fra 2016 til 2020, hvilket betyder, at sektoren i 2020 forventes at have en værdi på 280 mia. dollar. Der er således ingen tvivl om, at markedet for it-løsninger, teknologi og udstyr til sundhedssektoren i Indien er et af de markeder, der er interessant at følge i den nærmeste fremtid, både i eksporthenseende og som inspiration for udviklingen af den danske sundhedssektor. 

Yderligere oplysninger hos Kunal Singla KUSI@DI.DK

EU

Anders Ladefoged, DI, Bruxelles

Forhandlinger om EU-budget vil fylde i 2018

Sammensætningen af EU’s flerårige budgetramme efter 2020 bliver en af årets mest centrale forhandlinger i Bruxelles. Den formelle proces kickstartes i maj 2018, når Europa-Kommissionen forventes at fremsætte sit budgetrammeforslag. De efterfølgende politiske forhandlinger forventes at blive højspændte – både hvad angår udgiftsposter og finansiering. Målet er at nå til enighed i EU-institutionerne inden udgangen af 2019. I Bruxelles fortsætter Dansk Industri med at arbejde for en budgetramme, der skal skabe merværdi for medlemslandene på fælleseuropæisk niveau ved at styrke konkurrenceevnen og udnytte de fælles økonomiske muligheder bedre. Det betyder blandt andet flere investeringer i forskning, udvikling og uddannelse samt forbedret digital- og energiinfrastruktur på tværs af kontinentet. Finansieringen af disse tiltag – ikke mindst i kontekst af Brexit – vil kræve nytænkning og kreativitet, så offentlige penge kan række længere. Der er eksempelvis muligheder for mere effektiv sammenkobling af EU-midler med national medfinansiering samt bedre mobilisering af privat kapital ved hjælp af innovative finansielle instrumenter, såsom den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI).

Yderligere oplysninger hos Anders Ladefoged AL@DI.DK

Jacob Kjeldsen

Jacob Kjeldsen

Chef for FFI-sekretariatet

  • Direkte +45 3377 3727
  • Mobil +45 2088 3914
  • E-mail jak@di.dk