Fem til ti timers sparring og rådgivning kan være nok til at hjælpe en virksomhed godt i gang med e-eksport til et nyt marked.

01.02.18 DIB Nyheder

Sådan fik ti virksomheder gang i e-eksport

Fem til ti timers sparring har sat gang i e-eksporten for fem  ud af ti virksomheder i pilotprojekt. Resten af virksomhederne er også godt på vej.

- For mange virksomheder er det en stor satsning at gå ind på et nyt eksportmarked. Også selv om digitaliseringen har gjort mange processer enklere. Men vilkår, kultur og regler er forskellige fra land til land, så det handler langt fra kun om at få oversat sin danske webshop til et andet sprog, siger Annette Falberg, som er branchedirektør for DI handel.

DI Handel gennemførte et pilotprojekt, som skulle hjælpe ti danske virksomheder i gang med e-handel på nye markeder. Projektet indeholdt sparring med en e-mentor og efterfølgende rådgivning hos eksperter i f.eks. e- jura eller logistik. Hver virksomhed fik kun fem-ti timers sparring og rådgivning, men det var nok til, at fem af dem i dag er i gang med e-eksport til nye markeder, mens resten er godt på vej. En af virksomhederne fra projektet er Globe Systems, der sælger kommunikationsudstyr til andre virksomheder.

- Da vi gik ind i projektet, havde vi allerede etableret en svensk webshop og overvejede at gå ind på det tyske marked. Erfaringerne fra Sverige var gode, men vi vidste, at det tyske marked adskiller sig en hel del fra Danmark og Sverige. Derfor var vi glade for at få adgang til specifik rådgivning om det tyske marked. Det har både betydet, at vi har sparet tid i processen og er mere sikre på, at de løsninger, vi er nået frem til, kommer til at virke, fortæller Allan Kjeldbjerg, adm. direktør i Globe Systems, som om få uger lancerer en ny, tysk webshop.

Læs også: Regeringen søsætter digital rådgivning for SMV’er

Der er måske ti afgørende trin i processen, når du vil starte e-eksport op i et nyt land. Men det veksler fra land til land, hvor i processen du typisk støder på knaster, som kan få dit projekt til at skride. Patrick Figgé, business manager i Globe Systems

Hvert land har sine udfordringer

Globe Systems business manager Patrick Figgé har stået for en stor del af arbejdet med at forberede indtoget på det tyske marked. Han beskriver værdien af den rådgivning, som virksomheden modtog i forbindelse med pilotprojektet, sådan her:

- Der er måske ti afgørende trin i processen, når du vil starte e-eksport op i et nyt land. Men det veksler fra land til land, hvor i processen du typisk støder på knaster, som kan få dit projekt til at skride. I forhold til Tyskland fandt vi f.eks. frem til, at det særligt var juridiske aspekter og logistik, som kunne give udfordringer. I et andet land kan det være noget helt andet, men det er en stor fordel af vide, hvor problemerne typisk opstår, så du kan tage højde for det i planlægningen, siger han.

Netop nu afventer Globe Systems tyske webshop den endelig godkendelse fra en tysk jurist, som skal sikre, at den overholder alle de særlige tyske krav og regler.

- Det er meget vigtigt på det tyske marked, fordi du ikke nødvendigvis får en advarsel, hvis din webshop overtræder reglerne. Der ved du ofte først, at der er et problem, når du står med en stor bøde i hånden, siger Patrick Figgé.

Læs også: Bytte-bytte købmand: Danmark scorer 25 milliarder kroner

E-handelscenter kan hjælpe mange flere

Evalueringen af DI Handels pilotprojekt viser helt generelt, at der ikke skal ret meget vejledning til for at overvinde usikkerhederne hos en virksomhed, som overvejer at e-eksportere. Når udfordringerne først er identificeret kan virksomheden som regel selv arbejde videre og søge yderligere vejledning hos relevante eksperter.

- Men den indledende vejledning skal være målrettet virksomhedens specifikke behov og spørgsmål. Den skal fokuserede på lige præcis det marked, virksomheden har i kikkerten – og på praktiske spørgsmål om distribution, betalingsmetoder eller reglerne i det pågældende land, fortæller Annette Falberg fra DI Handel.

Derfor ser hun også meget positivt på regeringens nye Strategi for Danmarks digitale vækst, hvor et af initiativerne er at etablere et e-handelscenter med fokus på e-handel og e-eksport.

- Strategien har netop fokus på rådgivning af de mange små og mellemstore virksomheder om, hvordan de udnytter de store muligheder, der ligger i den digitale omstilling. Det kan på sigt får afgørende betydning for væksten og beskæftigelsen i Danmark, at vi får virksomhederne til at gribe mulighederne. Så det er initiativer, som vi forventer os meget af, siger Annette Falberg.

Læs også: Danske virksomheder digital frontløber i Europa

Fakta

 

Regeringens ’Strategi for Danmarks digitale vækst’ fokuserer på virksomhedernes behov med følgende initiativer:

 

1. Privat rådgivning og hjælp til udarbejdelse af business case for digital omstilling

2. Bedre mulighed for e-handel og e-eksport gennem et E-handelscenter

3. Styrkelse af virksomhedslederes kompetencer

4. Rådgivning inden for digital design

 

Lotte Malene Ruby
Skrevet af:

Lotte Malene Ruby

Annette Falberg

Annette Falberg

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 4851
  • Mobil +45 2240 8803
  • E-mail anwf@di.dk

Relateret indhold