Fårup Sommerland arbejder med en række andre turistmål i Nordjylland om at skabe sammenhæng og vækst i turismen.

08.02.18 DIB Nyheder

Udenlandske turister lægger snart 50 mia om året i Danmark

Turisterhvervet  hentede  48,9  mia. kr. i omsætning fra  udenlandske turister i 2017.  Fårup Sommerland har udvidet sæsonen for at hjælpe med at nå 50 mia. kr.

- Det går godt, siger Per Dam, som er adm. direktør i Fårup Sommerland.

Virksomheden er nemlig inde i en udvikling, som gør, at direktøren ser positivt på de fremtidige muligheder trods den meget våde sommer, som alle danske forlystelsesparker måtte døje med i 2017.

- Vi oplever en generel stigning i antallet af besøgende fra både ind- og udland. I 2016 åbnede vi et hotel i parken, som gør det muligt for vores gæster at blive i flere dage. Hotellet giver os også mulighed for en række nye aktiviteter uden for sæsonen som bl.a. konferencer og medarbejderarrangementer. Det har vi allerede succes med, fortæller Per Dam.

Fårup Sommerland bidrager dermed positivt til turismen i Nordjylland, der ellers har nogle af de laveste væksttal i landet. For der er vækst i turismen i Danmark.

I 2017 steg antallet af udenlandske overnatninger med 2,1 pct. Men væksten er højere i nabolandene, og det kunne den også være i Danmark. Havde Danmark fulgt udviklingen i vores nabolande, så ville det have svaret til en eksportværdi på over 3 mia. kr. Alligevel nåede turisterhvervet ifølge Danmarks Statistik i 2017 en omsætning fra udenlandske turister på 48,9 mia. kr

Læs også: Nøgletal: Danmark sakker bagud trods rekord – turister flokkes til nabolande

Væksten er for lav i hele landet

- Problemet er grundlæggende, at vores nabolande oplever en højere vækst, end vi gør. Det skyldes flere ting. For det første har vi et meget højt prisniveau. Det kan være svært at ændre på den korte bane. Men samtidigt oplever vi også kapacitetsudfordringer i højsæsonen, siger Sune K. Jensen, som er fagleder for turisme i Dansk Industri.

Turismen har en stor betydning for dansk økonomi. I 2015 lå den samlede omsætning på 97,5 mia. kr. – og målet er i den nationale turismestrategi fra 2016 at nå en samlet omsætning på 140 mia. kr. i 2025. Derfor er der brug for en indsats, som går i flere retninger.

- Turismebranchen er ikke altid blevet set som et seriøst erhverv, som kan skabe blivende arbejdspladser. Men det kan vi – også i tilstødende erhverv Per Dam, adm. direktør i Fårup Sommerland

- Vi har behov for at udvide turistsæsonen, så alle pengene ikke skal tjenes ind på få måneder. Vi har også behov for at få spredt turisterne mere bredt ud i landet, så vi udnytter kapaciteten. Men for at kunne gøre det, skal vi skabe nogle stærke fortællinger, om hvad man kan opleve som turist i Danmark, forklarer Sune K. Jensen.

Træk på hollandske erfaringer

Holland har f.eks. med stort held arbejdet med at markedsføre hele landet som én stor, samlet oplevelse.

- Turistbranchen i Holland har sat fokus på, at alle oplevelser i landet ligger inden for en overskuelig transportafstand, og så har de skabt nogle ruter, som retter sig mod specifikke interesser. De har f.eks. lavet en Van Gogh-rute, som bringer turister rundt til en række steder i landet, som har med malerens liv og værk at gøre. Det kan vi også blive bedre til i Danmark, siger Sune K. Jensen.

Per Dam fra Fårup Sommerland er enig og arbejder allerede på sagen – bl.a. gennem samarbejdet Alletiders Nordjylland, hvor virksomheden sammen med bl.a. Aalborg Zoo og Nordsøen Oceanarium arbejder på at skabe synergi mellem de forskellige aktører.

- Der er kun højst én times transporttid mellem de forskellige oplevelser i Nordjylland, og det skal vi udnytte langt bedre. Vi skal synliggøre den mangfoldighed af oplevelser, man får som gæst i vores del af landet. Så har vi både mulighed for at tiltrække flere besøgende – og for at de får lyst til at komme igen og opleve mere, siger Per Dam.

Turistbranchen har brug for opbakning

Turistbranchen kan selv stå for en del af arbejdet med at skabe mere vækst i erhvervet. Men resten af samfundet kan også bakke op – og i øvrigt være med til at høste frugterne, når missionen lykkes, mener Per Dam.

- Turismebranchen er ikke altid blevet set som et seriøst erhverv, som kan skabe blivende arbejdspladser. Men det kan vi – også i tilstødende erhverv. Det kan f.eks. være håndværkere, som er med til at bygge og vedligeholde feriehuse, og købmandsforretninger, der får øget omsætning i kraft af turisterne. Vi er nødt til at arbejde meget mere sammen på alle niveauer, hvis vi skal blive ved med at udvikle os og skabe højere vækst, siger Per Dam.

En analyse fra VisitDenmark viste i 2017, at turismen skaber grundlag for 118.000 fuldtidsjob i Danmark. Det svarer til 4,2 procent af den samlede beskæftigelse. Turismen betyder mest i de små kommuner, som typisk har færre andre kilder til beskæftigelse end større kommuner.

Lotte Malene Ruby
Skrevet af:

Lotte Malene Ruby

Sune K. Jensen

Sune K. Jensen

Chef for DI Turisme og oplevelsesøkonomi

  • Direkte +45 3377 3923
  • Mobil +45 2949 4624
  • E-mail skj@di.dk