New York vil være USA’s frontløber inden for havvind – og er klar til at gøre danske virksomheder til centrale partnere i at nådet mål, baseret på de erfaringer Danmark har på området.

15.03.18 DIB Nyheder

Dansk vindindustri får nøglerolle i New York

New York har ambitioner om at blive den førende havvind-stat i USA. Den plan udgør et stort potentiale for en række virksomheder i den danske vindenergisektor.

New York har høje ambitioner om at få mere ren energi. Det giver danske eksportmuligheder inden for off­shore vind. Danmark og danske energivirksomheder er allerede udpeget som en central partner for den amerikanske delstat.

New Yorks energiudviklingsmyndighed Nyserda (N.Y. State Energy Research and Development Authority) har netop fremlagt en køreplan, der skal forsyne 1,2 millioner hjem i New York med energi fra havvindmøller i 2030.

– Danmark har været first mover inden for havvind på globalt plan, ligesom New York vil være det i USA. Derfor er Danmark en central partner for os, fortæller chef for Large-Scale renewables i Nyserda, Doreen Harris.

Hun deltog ved en event i januar, som Dansk Industri (DI) holdt sammen med Energistyrelsen og Eksportrådet i New York om de nye planer. Delstaten New York har i øjeblikket USA’s mest ambitiøse energiplan om at 50 procent af elforbruget skal dækkes af ren energi i 2030.

– Det er et kapløb om at komme først, som vi kan vinde, fordi vi har den politiske vilje, kapaciteten og ambitionerne. Her kan de danske vindvirksomheder bidrage med erfaring og viden, hvilket vil gøre det lettere for os at gennemføre vores planer, siger Doreen Harris.

Hun peger blandt andet på, at den danske vindenergisektor kan levere alle led i kæden fra rådgivning i planlægningsfasen, over transport til produktion, opsætning og drift af møllerne.

Vi kan hjælpe med at bringe dem til forhandlingsbordet ved at understøtte partnerskaber mellem for eksempel byen New York, Energi­styrelsen og DCH. Jacob Kjeldsen, Branchedirektør

Perfekt timing

Flere danske virksomheder har blik for potentialet. USA kan udvikle sig til et af de vigtigste markeder for MHI Vestas, og timingen anses nærmest som perfekt.

– Der er efterspørgsel efter ren energi, behov for viden og erfaring på offshore vind, høje vindhastigheder på østkysten og områder hvor møllerne kan stå, som ligger tæt på kysten, siger Adam Thomsen, chef for vækst på det amerikanske marked hos MHI Vestas Offshore Wind.

Dertil skal den eksisterende energiforsyning udbygges, og kraftværkerne skal moderniseres. Adam Thomsen er derfor optimistisk selv om det er en lang proces.

Samtidig er priserne for vindenergi på vej ned på samme vis, som det er set i Europa. Og priserne kan falde yderligere ved endnu grundigere forberedelse, hvilket bringer rådgivervirksomheder som Rambøll, Cowi og NIRAS i spil.

NIRAS åbner i USA

NIRAS har bistået Nyserda, med at udvikle det store havområde ud for New Yorks kyst. Tidligere tvivl om markedets udvikling er nu væk, så derfor giver det mening for NIRAS at etablere sig i USA, fortæller Betina Haugaard Heron, vice president for miljø og offshore vind i virksomheden.

Blandt andet komplicerede regler og vilkår i den amerikanske regulering gør det nødvendigt at være tilstede lokalt. Hun peger samtidig på, at der er rigelig lokal konkurrence fra store koncerner i USA.

– Vi kan ikke bare komme med den danske pakke. Det skal nødvendigvis være i partnerskaber med amerikanske virksomheder, og derfor er vi nødt til at være her, siger hun.

Hos Cowi peger vicedirektør med globalt ansvar for vedvarende energi, Jan Behrendt Ibsø også på behovet for, at de danske vind-veteraner prioriterer samarbejdet med lokale, amerikanske virksomheder højt.

– Der er rigtig store muligheder her lige nu. Men man skal have den rigtige forretningsmodel og skabe værdi i det, man tilbyder, ved at lære at arbejde med amerikanske virksomheder og myndigheder.  Man skal kunne forstå kulturen, og hvordan de træffer beslutninger. Endelig skal vi tilbyde noget, som de ikke selv kan lokalt, siger Jan Behrendt Ibsø.

Han ser mulighed for, at danske virksomheder kan få en stor del af kagen, blandt andet fordi vi er teknologisk stærke til at få det meste ud af  udgifterne til energi (Levelized Cost of Energy).

Offentligt-privat samarbejde har foden i døren

Seminaret i New York i januar var arrangeret af Energistyrelsen, Eksportrådet og Danish Cleantech Hub (DCH), et samarbejde mellem DI og State of Green. Det gav de danske virksomheder og myndigheder adgang til at møde potentielle energi­kunder i New York, hvilket kan være svært alene.

– Vi kan hjælpe med at bringe dem til forhandlingsbordet ved at understøtte partnerskaber mellem for eksempel byen New York, Energi­styrelsen og DCH. Det interessante er, at det sker i et partnerskab, hvor vi kan være en løftestang. I New York er de godt klar over, at de har brug for hjælp, fordi vi i Danmark er noget længere fremme, fortæller Jacob Kjeldsen, chef for international virksomhedsrådgivning i DI. 

Fakta

Offshore vind i delstaten New York

- Staten New York, med guvernør Andrew Cuomo i spidsen, vil i år 2030 forsyne 50 procent af sit energiforbrug fra vedvarende energikilder.

- Der anlægges havvindmølleparker i tre områder, der hver skal producere 800 gigawatt. Den første skal være klar i 2022.

- Vindparkerne skal give strøm til 1,2 millioner husstandes forbrug. Samtidig vil det give billigere og renere energi til New York by.

- Seks stater på østkysten arbejder lige nu med planer om at etablere havvindmølleparker for i alt op mod 550 mia. kr.

Gode råd

Tre gode råd fra NIRAS, Cowi og MHI Vestas

- Vær tilstede lokalt. Det er uholdbart at køre det fra Danmark. Viser også engagement, at investere i at drive en lokal virksomhed.

- Ansæt lokale eksperter, der kender amerikanske regler, standarder, samarbejdsnormer og forretningskultur. Der er en verden til forskel, og vigtige pointer kan gå tabt på grund af manglende viden.

- Forstå kultur og kommunikation. Der kan være stor forskel på, hvad man lægger vægt på i USA og i Europa. For eksempel har miljøargumenter og CO2-besparelser ikke den samme vægt i debatten i USA som arbejdspladser og økonomisk vækst.

Jacob Kjeldsen

Jacob Kjeldsen

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 3727
  • Mobil +45 2088 3914
  • E-mail jak@di.dk

Relateret indhold