Visualiseringen af en fast forbindelse  under Femern Bælt har længe været kendt, nu afventes tysk accept.

Foto: Sund og Bælt A/S
28.02.18 DIB Nyheder

DI: Tyske myndigheder holder nøglen til Femern

En tunnel  under  Femern Bælt  danner rammen om et stærkere samarbejde mellem København og Hamborg. De første alliancer tegner sig efter flere års tøvende optimisme.

Nedtællingen er i fuld gang til Danmarks største byggeprojekt nogensinde til mere end 53 mia. kr., den faste forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. Hos Dansk Industri (DI) forventer branchedirektør for transport, Michael Svane, at tidsplanen holder.

Det vil betyde, at de tyske myndigheder til sommer kommer med den godkendelse, der endegyldigt vil fjerne risikoen for at projektet bliver skrinlagt.

- De tyske myndigheders godkendelse bliver gamechangeren for Femern projektet, og den forventer vi kommer til sommer. Der er ikke tegn på, at den tidsplan bliver rykket. Med godkendelsen er der sikkerhed for projektet,  siger Michael Svane.

Den faste forbindelse er den overordnede forudsætning for et stærkere samarbejde med de to storbysregioner, Hamborg og København. Et samarbejde der onsdag blev understreget i Hamborg, hvor byens handelskammer lagde hus til ”Hamburg Copenhagen Business Forum” med blandt andet Dansk Industri og Dansk-Tysk Handelskammer som arrangører.

Global markedsføring

Over 200 erhvervsfolk, organisationsfolk og politikere var med til konferencen, hvor en fælles tillid til, at Femern Bælt forbindelsen bliver en realitet, er stærkere end før, vurderer Michael Svane.

Viljen til samarbejde på tværs af grænsen blev blandt andet understreget af, at organisationerne Greater Copenhagen og Hamburg Invest drøfter fælles globale fremstød for at tiltrække investorer og erhvervsfolk fra andre dele af verden til regionen. 

De tyske myndigheders godkendelse bliver gamechangeren for Femern projektet Michael Svane, Branchedirektør

Opsættende virkning

Umiddelbart forventer Michael Svane byggestart i 2020, men selve tidsplanen vil afhænge af de forventede retssager fra blandt andet miljøorganisationer og eventuelt Scandlines, der ventes anlagt, når myndighederne har godkendt projektplanen.

- Hastigheden i projektet afhænger af i hvilket omfang de forventede retssager efter godkendelsen vil få opsættende virkning for selve starten på tunnelbyggeriet. Det vil domstolen i Leipzig afgøre,  forklarer Michael Svane.

Når myndighederne har givet grønt lys, vil der i de første år være fokus på selve byggefasen. Mange entreprenører og andre virksomheder er klar til at gå i gang.

- Men vi kommer hele tiden tættere på, at gravemaskinerne kan komme i gang, siger Michael Svane.

Læs også: DI: Grønt lys for nødvendigt køb af eltog

Ikke spilde 10 år

Ingeniørfirmaet Rambølls koncernchef, Jens Peter Saul, der samtidig er formand for Dansk-Tysk Handelskammer og er opvokset i Hamborg forventer også et snarligt grønt lys til den faste Femern forbindelse. Men han mener ikke, at virksomheder og myndigheder i Danmark og Tyskland skal afvente en fast forbindelse, før de styrker samarbejdet på tværs.

- Der er ingen grund til at vente med at opbygge netværk og styrke samarbejdet. Det er bedre, at netværket allerede er stærkt, når forbindelsen er færdig, fordi det vil øge succesen for Femern-forbindelsen fra start. Hvis vi venter, risikerer vi at spilde 10 år,” siger Jens Peter Saul. 

Læs også: Forsinket motorvej i Midtjylland koster 7,5 mia. kr.

Usvækket politisk støtte

Branchedirektøren for DI transport er særligt godt tilfreds med, at den politiske opbakning til projektet er usvækket til trods for, at Femern-planerne er flere år forsinket som følge af især en længere sagsbehandling på tysk side.

- Der er en uændret, solid politisk opbakning til projektet i den danske forligsgruppe. Samme interesse er der også på tysk og svensk side. I Tyskland er delstatsregeringen i Slesvig-Holsten en stærk fortaler for Femern forbindelsen, siger Michael Svane.   

Læs også: Tusindvis af medarbejdere uden ordentlig kollektiv trafik

Michael Svane

Michael Svane

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 4652
  • Mobil +45 4036 1348
  • E-mail misv@di.dk

Relateret indhold