Tøjvask er et  område, hvor private virksomheder løser opgaver for det offentlige, som kan blive påvirket af en konflikt .

Foto: Hans Søndergaard
12.03.18 DIB Nyheder

DI råder: Tjek hvad en konflikt kan betyde for dig

Hvis den offentlige sektor bliver konfliktramt, kan det også have konsekvenser for de tusindvis af virksomheder, der leverer produkter, service eller rådgivning til det offentlige. DI opfordrer først og fremmest til, at virksomheder undersøger, hvordan de kan blive påvirket.

Hvert år leverer private danske virksomheder service, rådgivning eller rådgivning til den offentlige sektor for godt 300 mia. kr. Derfor vil den truende konflikt i det offentlige også have konsekvenser i den private sektor på mange områder.

- Det er vanskeligt at give et præcist overblik over de mulige konsekvenser. Men det ligger fast, at det får betydning for fx rengøring på skoler, sygehuse og andre offentlige instanser, hvor private har opgaven. Her kan en lockout meget vel betyde, at de private leverandører ikke kan komme til at udføre deres opgaver som normalt, siger branchedirektør Jakob Scharff, DI.

En konflikt kan også opstå på private arbejdspladser, og situationen fordrer, at man giver det en tanke, hvordan man selv ville opfatte situationen fra den anden side af forhandlingsbordet Jakob Scharff, Branchedirektør

Men også andre områder kan det få konsekvenser. Fx rådgivere, der står med et udviklingsseminar eller en workshops, hvor deltagerne bliver lockout’et, mens lejede lokaler og andre omkostninger sjældent vil kunne afbestilles i tide.

- Det er vores vurdering, at lockout situationen ikke som udgangspunkt kan betragtes som force majeure. Naturligvis med mindre der er aftalt andet i direkte i kontrakten. Det betyder, at kontrakterne som udgangspunkt fortsætter. Hvis den offentlige part ønsker at ændre i aftalen, så skal begge parter være enige om det.  Det vigtigste i første omgang er, at man som virksomhed får et overblik over, om man kan blive berørt og dernæst undersøger, hvad der står i kontrakten, siger Jakob Scharff.

Skal arbejdspladsen passe børn?

En konflikt i det offentlige vil også få betydning for mange medarbejdere i det offentlige. Børnepasning, offentlig transport, planlagt undervisning og meget andet vil blive sat i stå under en konflikt. I de fleste tilfælde påhviler det medarbejderen selv at finde løsninger.

- Vi anbefaler, at man i alle tilfælde behandler situationen, som man gerne selv ville behandles. En konflikt kan også opstå på private arbejdspladser, og situationen fordrer, at man giver det en tanke, hvordan man selv ville opfatte situationen fra den anden side af forhandlingsbordet.

Det gælder ifølge Jakob Scharff især i den situation, hvor en konflikt får indflydelse på leverancer til det offentlige.

- En konflikt i privat regi vil også betyde, at fleksibilitet og dialog bliver efterspurgte varer. Så man kan få hverdagen til at fungere, og så man kan bevare det gode forhold til kunder og leverandører. Derfor råder vi til, at virksomhederne går i dialog med de offentlige kunder og finder fornuftige løsninger, hvor det er muligt, siger Jakob Scharff.

Har du spørgsmål om konfliktens betydning, kan du ringe til DI’s juravagt på 33773377 eller sende mail til jura@di.dk

Jakob Scharff

Jakob Scharff

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 3996
  • Mobil +45 2112 9423
  • E-mail jasc@di.dk

Relateret indhold