Udenlandske betalinger er en dyr affære, men et nyt forslag fra EU-kommissionen skaber håb om, at det snart bliver billigere.

Foto: DI
28.03.18 DIB Nyheder

EU vil fjerne forhadt bankgebyr

EU-kommissionen fremsætter i dag et forslag, der vil forbyde bankerne at opkræve et højere gebyr ved overførsler af penge på tværs af landegrænserne.

Høje bankgebyrer har i årevis plaget mange danske virksomheder, når de har skulle betale deres udenlandske underleverandører eller modtage betalinger i Danmark. Men nu ser det ud til, at virksomhederne går en billigere og bedre fremtid i møde.

Baggrunden er, at EU-kommissionen i dag fremsætter et forslag, der skal gøre det ulovligt for bankerne at kræve ekstra betaling for betalinger ud af landet. Står det til kommissionen skal bankerne i fremtiden kræve præcis den samme betaling for ind- og udenlandske betalinger i euro, hvilket i praksis betyder, at omkostningerne ved udenlandske betalinger bliver markant sænket eller helt fjernet. I dag koster det et gebyr på 20 – 30 kroner per betaling til udlandet.

- Det er en rigtig god nyhed. Vi har presset på for det her længe. Selvfølgelig skal bankerne have betaling for deres tjenester og de må også gerne have en profit, men som tingene er i dag, er gebyret for betalinger til udlandet ude af proportioner, siger direktør Kent Damsgaard fra DI.

Gebyrer rammer små virksomheder

Kent Damsgaard så dog gerne, at EU-kommissionen gik endnu videre end der lagt op til i dagens udspil. Forslaget fra kommissionen lægger nemlig kun op til at nedsætte gebyret ved overførsler i euro og ikke i danske kroner. I praksis betyder det, at betalinger til udlandet i danske kroner stadig vil kunne pålægges et højt gebyr.

- Vi vil arbejde for, at overførsler i danske kroner også bliver fritaget for høje gebyrer. Det vil komme mange danske virksomheder til gavn, siger Kent Damsgaard.

En undersøgelse fra DI viser, at det især er de små og mellemstore virksomheder, der er ramt af bankernes gebyrer. Når de store virksomheder går fri, så skyldes det ifølge Kent Damsgaard, at de ofte også har bank i udlandet, og dermed ikke behøver at lave overførsler på tværs af landegrænserne.

Læs også: Små virksomheder er mest optimistiske

Peter G. H. Madsen
Skrevet af:

Peter G. H. Madsen

Relateret indhold