Uden lærlinge og elever ville JENSEN Denmark stå i en svær situation, hvor de risikerede at miste ordrer, fortæller HR-chef Kathrine Holm Nilsson.

Foto: Morten Svenningsen
28.03.18 DIB Nyheder

Firmaer skal ud og fange de unge

Vær synlig, og tænk hele fødekæden fra folkeskole til forældre igennem, når lærlinge skal findes, lyder det fra virksomhederne JENSEN Denmark på Bornholm og Meyland-Smith i Hjørring.

Uddannelsesmesser, faglige opgaver i folkeskolen, virksomhedsbesøg, lærlingeambassadører – eller med andre ord: Markedsføring af virksomheden over for unge der vælger uddannelse.

Industrivirksomheden JENSEN Denmark har succes med at skaffe lærlinge og elever, og det skyldes ifølge HR-chef Kathrine Holm Nilsson især en direkte og målrettet indsats for at synliggøre virksomheden og jobmulighederne.

- Det vigtigste som virksomhed er, at man skal ud og fange de unge og deres forældres opmærksomhed, og fortælle om hvad arbejdet går ud på, og hvilke muligheder det giver at komme i lære. Det er jo ikke noget, hverken mor, far eller de unge selv opdager i hverdagen, for de kommer ikke i virksomheder i fritiden, fortæller hun.

JENSEN Denmark har i mange år haft lærlinge, men indsatsen for at uddanne egne medarbejdere er blevet mere målrettet. Udover samfundsansvaret er det ganske enkelt også nødvendigt for at få faglærte medarbejdere nok.

- Vi skal sikre vores egen fødekæde. Uden lærlinge og elever ville vi have været i en svær situation, hvor vi ikke kunne dække vores produktionsbehov. Og udfordringen med at skaffe kvalificeret arbejdskraft ville blive større i de kommende år, fordi en stor andel af vores medarbejdere går på pension, forklarer Kathrine Holm Nilsson.

Med over 60 under uddannelse ud af de mere end 600 ansatte har JENSEN Denmark succes med at oprette lærlinge og elevpladser.

Læs også: Magasinet DI Business med tema om lærlinge

Man skal ud og fange de unge og deres forældres opmærksomhed, og fortælle om hvad arbejdet går ud på, og hvilke muligheder det giver at komme i lære. HR-chef Kathrine Holm Nilsson, JENSEN Denmark

Plads til arbejdsdrenge og -piger

Meyland-Smith i Hjørring, der fremstiller hjælpemidler til gangbesværede, har 25 medarbejdere, heraf to lærlinge og en kontorelev. Direktør og medejer Palle Lind Jensen ser det som en vigtig og nødvendig opgave, at uddanne næste generation faglærte. Men det kan være udfordrende at finde de rette lærlinge.

Det hænger blandt andet sammen med synlighed og bevidstheden i alle dele af cirklen: Folkeskole, forældre, de unge og virksomhederne. Eksempelvis bør skolerne måske allerede i femte klasse indlede samarbejde med virksomhederne, foreslår han.

Virksomheden har tidligere haft succes med at have unge i fritidsjob – og det så Palle Lind Jensen gerne bedre muligheder for at indføre igen.

- Jeg er stor tilhænger af arbejdsdrenge og arbejdspiger. Tidligere havde vi to ad gangen og fik på den måde adgang til gode lærlinge. Vi mødte de unge på en god måde, og virksomheden blev vist frem. I dag er det desværre ikke muligt, idet folkeskolen lægger beslag på mere af deres tid. Det giver ikke mulighed for et job ved siden af, siger Palle Lind Jensen.

Læs også: Karsten Dybvad: Vi skal selv uddanne fremtidens faglærte

Hjælper dem videre

JENSEN Denmark hjælper gerne de unge i gang med en videregående uddannelse, hvis det styrker motivationen.

- Vores mål er, at de unge kender os og også ved, at vi er her de næste mange år, selv om de i en periode rejser over på den anden side af vandet. Flere vender jo tilbage til øen senere, siger Kathrine Holm Nilsson.
En stor del af rekrutteringen sker i samarbejde med Bornholms grundskoler, hvor virksomheden er aktiv i 7. klasse – før de unge står foran uddannelsesvalg.

- Vi har et bredt samarbejde, hvor eleverne blandt andet får opgaver før virksomhedsbesøg. Det kan være at skrive tekster i dansk efter foredrag eller interviews med faglærte om deres arbejde, siger hun

Læs også: Brug praktikpladsen.dk – find en lærling og slip billigere i AUB

Fakta

Er Praktikplads AUB nødvendig? 

Kathrine Holm Nilsson
HR-chef, Jensen DENMARK A/S, Rønne:

- Det optimale havde været, at virksomhederne havde taget flere lærlinge af sig selv. Det er ikke sket. Derfor har AUB- løsningen været nødvendig. Man kan diskutere, om det er den rigtige løsning, men uanset hvad, er det godt, at der endelig kommer noget, der forhåbentlig sætter skub i antallet af praktikpladser. 

Palle Lind Jensen
Direktør, Meyland-Smith A/S, Hjørring:

- Der er virksomheder som bruger faglærte, men undlader at tage lærlinge. Men det er en fælles opgave, at alle bidrager til at vi har nok kompetente medarbejdere. Derfor er det i orden, at virksomheder, som ikke tager lærlinge, betaler til at andre gør det. 

Lone Folmer Berthelsen

Lone Folmer Berthelsen

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 4818
  • Mobil +45 4032 0943
  • E-mail lofb@di.dk

Relateret indhold