Kloden rundt med DI er skrevet fra DI's globale kontorer.

22.03.18 DIB Nyheder

Kloden rundt med DI

Indien i offensiven ved topmøde i Davos. Grøn æra i De Forenede Arabiske Emirater. Global markering af rent vand kan være guld værd. Kinas vækst overrasker. 25 års jubilæum for EU’s indre marked.

EU

Anders Ladefoged, DI, Bruxelles

Fest og forbedringer for EU’s indre marked 

I 2018 kan det indre marked fejre 25-års fødselsdag. Det er der grund til at markere, for det europæiske marked er i dag det største barriefrie, økonomiske område til gavn for arbejdspladser og nye ordrer. Derfor er det glædeligt, at Kommissionen kort før jul sidste år lancerede den såkaldte Produktpakke, der sikrer virksomheder bedre adgang og mere fair konkurrence på det indre marked.

Dansk Industri har længe arbejdet for, at virksomheder skal kunne eksportere deres produkter uændrede til andre EU-lande – uden behov for nye tests og godkendelser, hvis de er lovligt markedsført i et andet EU-land. Vi ser desuden gerne en bedre og mere ensartet kontrol med, at produkter solgt på det indre marked efterlever de eksisterende regler – uanset hvor de kommer fra.  Begge dele er med i Kommissionens nye udspil, og DI vil gøre alt, hvad vi kan for at opnå enighed, før EU-institutionernes fokus skifter ved Europa-­Parlamentsvalget i 2019.

Yderligere oplysninger hos Anders Ladefoged AL@DI.DK

Kina

Glen Mikkelsen, DI, Shanghai

Kinas vækst fjerner krisesnak

Trods spekulationer om gældsbobler og voksende gældsbyrde i Kina, har landet overgået sit vækstmål for 2017. Stigningen i BNP i 2017 var på 6,8 procent, mod et ønsket vækstniveau på 6,5 procent. Kina er derfor en smule foran sine ambitioner om en fordobling af BNP mellem 2010 og 2020.

Væksten forventes dog at være lavere i 2018 efter en statsreguleret nedkøling af økonomien, hvor der blandt andet er indført restriktioner for lån, hvilket hidtil har båret Kinas økonomiske vækst.

Kinas eksport steg 7,9 procent i 2017, hvilket er den største årlige stigning siden 2011. Dertil kommer sidste års fremgang efter et tilbageslag i 2015 og 2016. I år er udsigterne for Kinas vækst i eksport ligeledes positive.

Kinas store vækst i gælden har ført til mange spekulationer om en eventuel krise. Regeringen fokuserer dog stærkt på at dæmpe de mulige negative konsekvenser og står klar til at reagere såfremt den kinesiske, finansielle sektor skulle ramme turbulens.

Samlet er der derfor ingen grund er til bekymring, hvis makroøkonomien forbliver på det nuværende niveau. Ydermere opjusterede IMF i januar sine forventninger til Kinas vækst i BNP i 2018, og i februar foretog den sweiziske bank UBS lignende opjusteringer.

Yderligere oplysninger hos Glen Mikkelsen GLMI@DI.DK

Indien

Kunal Singla, DI, Mumbai

Premierminister åbner Indien for verden

Da World Economic Forums 48. topmøde blev afholdt i Davos i januar, holdt Indiens premierminister Narendra Modi åbningstalen. Det var historisk af flere årsager, også fordi det var 21 år siden, at en indisk  premierminister sidst deltog.

Modi lagde i sin tale vægt på, at verden må stå sammen om at løse globale udfordringer og omfavne globalisering og handel i stedet for at promovere protektionisme. Han lagde særligt vægt på, at Indien åbner sig for verden, og at hans vision er at gøre det mere og mere attraktivt for internationale virksomheder at etablere sig og investere i Indien, hvilket han farverigt illustrerede med udtrykket ”We’re removing red tape and laying out the red carpet”.

Modis centrale rolle i Davos er en vigtig markering af den investeringsvenlige dagsorden, Indiens regering har promoveret gennem en række reformtiltag det seneste år. Og der sættes handling bag målet om at gøre landet til en global nøgleaktør.

Senest har regeringen fremlagt liberaliseringer for regulering af direkte udenlandske investeringer, så det bliver lettere for multinationale selskaber at investere i Indien. 

Yderligere oplysninger hos Kunal Singla KUSI@DI.DK

Forenede Arabiske Emirater

Ole Linnet, DI, Markedsudvikling

Muligheder i skift fra sort til grøn energi 

Olie og Mellemøsten er ofte to ting, der er forbundet med hinanden – men en ny æra er på vej. Udsynet til en post-olie tid har fået lande som De Forenede Arabiske Emirater (UAE) til at tænke langsigtet og investere i bæredygtige initiativer.

UAE vil reducere deres energiforbrug med 30 procent frem til 2030, og derfor kigger de mod udlandet for ekspertise, bæredygtige løsninger og teknologier. Dette, kombineret med en stærk økonomisk position, gør UAE yderst interessant for danske virksomheder med kompetencer inden for disse områder.

Fødevaregigant

UAE har dog endnu mere at byde på som et af verdens førende markeder for føde- og drikkevarer med en markedsandel på 14,8 mia. dollar. Dertil kommer den centrale placering i forhold til markederne i Østafrika og ”Nærasien”. UAE er derfor ikke blot interessant for virksomheder med en bæredygtig agenda, men også for danske fødevare virksomheder.

Dansk Industri (DI) samlede på den baggrund en af de største delegationer til UAE nogensinde med miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen i spidsen. 38 danske virksomheder deltog på fremstødet. Dertil medvirkede yderligere 20 virksomheder i Gulfood messen, som er den største fødevaremesse uden for Europa. DI har her i mere end 10 år haft et stærkt udstillingsvindue for danske fødevarevirksomheder, der har fået mulighed for at konsolidere og udvikle relationer til kunderne på markedet. 

Yderligere oplysninger hos Ole Linnet OLJ@DI.DK

USA

Louis Funder, DI, Washington D.C, USA

Potentiale i verdens medst værdifulde ressource 

Ved den årlige markering af World Water Day 22. marts, sættes der verden over igen fokus på en af verdens mest værdifulde ressourcer – nemlig vand. På verdensplan påvirker beskadigede økosystemer både mængden og kvaliteten af tilgængeligt drikkevand, og det estimeres, at 2,1 milliarder mennesker i 2018 lever uden adgang til rent drikkevand.

Af samme grund er vand også adresseret som et af FN’s 17 Verdensmål (de såkaldte SDG’er), og der stilles derfor krav til at både medlemslande, regioner, byer samt både offentlige og private virksomheder, om at arbejde fokuseret på at sikre at alle har adgang til rent drikkevand inden 2030. 

Global vanddag

FN’s Verdensmål kan samtidig ses som en unik platform, der kan skabe bæredygtig udvikling i hele verden. Ifølge DI’s globale vandanalyse er USA blandt de markeder med størst vedvarende markedspotentiale for dansk vandteknologi (eksportører af vandteknologi på kommercielle vilkår). Dansk Industris kontor i New York planlægger derfor også et nedslag på World Water Day, som en del af det (nyetablerede) offentligt-private vandnetværk, NY Blue Tech, som DI er medstifter af. 

Yderligere oplysninger hos Louis Funder LFK@DI.DK

Jacob Kjeldsen

Jacob Kjeldsen

Chef for FFI-sekretariatet

  • Direkte +45 3377 3727
  • Mobil +45 2088 3914
  • E-mail jak@di.dk