Både det offentlige og den private sektor kan blive bedre til at indgå samarbejder, der sikrer udvikling i begge sektorer, mener DI’s nye digitale direktør Lars Frelle-Petersen.

Foto: Sif Meincke
01.03.18 DIB Nyheder

Ny direktør vil vikle Danmark ind i data

Lars Frelle-Petersen har stået i spidsen for udviklingen af tværgående digitale løsninger i den offentlige sektor. Nu vil han som ny direktør bruge bredden i DI’s medlemskreds til at styrke Danmarks digitale position.

I Industriens Hus bærer 6. sal navnet ”Mod”. Her sidder husets direktører, og det er på denne sal, at DI’s nye direktør Lars Frelle-Petersen skal finde formen for Dansk Industris digitaliseringsindsats.

I sit tidligere arbejdsliv har han som direktør i Digitaliseringsstyrelsen haft modet og evnen til at stå i spidsen for mange tværgående, offentlige, digitale løsninger, som NemID, borger.dk og Digital Post. Han har også været en af hovedmændene blandt større omstillingsprojekter i det offentlige, såsom etableringen af Udbetaling Danmark, Statens Administration og Statens It. Nu skal han finde modet og evnerne til at fremme arbejdet med digitalisering i danske virksomheder på tværs af brancher.

– DI kan med sine godt 10.000 medlemmer fra mange forskellige brancher om nogen være dem, der skaber udvikling og samarbejde på tværs. Det er nødvendigt at bryde ud af traditionelle branchetilgange og se på, hvordan vi få digitalisering til at gennemsyre alle brancher. Det bliver min vigtigste opgave i DI at få det projekt til at lykkes, siger Lars Frelle-Petersen.

Læs også: Cirkulært lysfirma i millionvækst: Det er kun starten på eventyret

Risiko for at drukne

Han mener, at det offentlige på nogle måder har haft nemmere ved at gribe digitaliseringen og få den til at spille sammen på tværs af stat, region og kommune, end mange private virksomheder har.

– Som mellemstor aktør i det private er man på mange måder overladt til sig selv, når planer og strategi skal udtænkes. Selv om de fleste godt er klar over, at deres forretningsmodel skal omstilles til en digital hverdag, er det stadig svært at gennemskue, hvad man skal gøre. Og der er stor risiko forbundet med investeringerne. Men hvis man først prøver at omstille sig, når det går op for en, at man er ved at drukne, er det ofte for sent, siger Lars Frelle-Petersen.

Læs også: Podcast: Kinesisk app vil eje verden

Vi er nødt til at blive bedre til at tænke på tværs. Digitaliseringens muligheder og udfordringer rækker ind i alle afkroge af erhvervslivet, og det åbner døre for helt nye muligheder, som man ikke kan åbne, hvis man ikke ser ud over sin egen spillebane. Direktør Lars Frelle-Petersen, DI

DI som fødselshjælper

Han vil ikke blande sig i, hvordan den enkelte virksomhed giver sig i kast med digitalisering, men han mener, at DI kan fungere som den fødselshjælper, der kan vise de mulige veje og samarbejdspartnere frem for virksomheder med forskellige baggrund.

– Vi er nødt til at blive bedre til at tænke på tværs. Digitaliseringens muligheder og udfordringer rækker ind i alle afkroge af erhvervslivet, og det åbner døre for helt nye muligheder, som man ikke kan åbne, hvis man ikke ser ud over sin egen spillebane. Det skal DI i endnu større grad hjælpe med gennem netværk, workshops, sparring, uddannelse og andre initiativer, der åbner banen for nytænkning, siger Lars Frelle-Petersen.  

Læs også: DI er klar med digitale oprindelsescertifikater

Offentlig og private samarbejder

Samtidig mener direktøren, at Danmark pinedød er nødt til at gøre en ekstra indsats for at komme forrest i det globale, digitale kapløb.

– Vi har nogle klare styrkepositioner på områder som transport, energi, lifescience og fødevarer – og mange flere. Samtidig er vi langt fremme med robotter og automatisering og rådgivning, der på tværs af brancher understøtter virksomheder med at være helt fremme i den globale elite. Det er vigtigt, at man fra politisk side hele tiden har blik for, hvordan vi sikrer og udvikler de styrkepositioner, siger Lars Frelle-Petersen.

Han mener, at både den offentlige og den private sektor kan blive bedre til at indgå samarbejder, der sikrer udvikling i begge sektorer.

– For eksempel skal vi prise os lykkelige for, at vi har så store mængder data af høj kvalitet i sundhedssektoren. Det er noget, som andre lande misunder os, og som vi skal blive endnu bedre til at gøre brug af i udviklingen af sundhedsløsninger til glæde for både borgere og erhvervsliv, siger direktøren.

Han peger også på, at mange af de opgaver, som private løser for det offentlige, kan blive løst bedre, hvis der kommer mere fokus på samarbejde.

– Økonomien i det offentliges indkøb skal og vil altid være en væsentlig faktor. Men samfundsmæssigt er der også stor værdi i, at det offentlige bidrager til at købe løsninger, der går nye veje. Det kan samtidig gavne private virksomheder og give dem et udstillingsvindue, de kan bruge i arbejdet med eksport af deres løsninger. Derfor vil modige, offentlige indkøb også bidrage til at sikre Danmark en sund økonomi, siger Lars Frelle-Petersen.

Men ifølge direktøren skal virksomhederne også stille sig selv samme spørgsmål, som det offentlige gør:

– Hvordan kan virksomheden bidrage positivt, hvordan kan vi gøre samarbejdet succesfuldt, og hvad er den kort- og langsigtede gevinst for både den offentlige myndighed og virksomheden? De spørgsmål skal man som virksomhed kunne besvare for at være en attraktiv samarbejdspartner, siger Lars Frelle-Petersen.

Læs også: Historisk ISS-kontrakt kan vise vejen for andre

Vi skal være et agilt og sammenhængende samfund

Dermed er han nået frem til det, der i hans øjne er det vigtigste for, at Danmark kan iklæde sig den gule førertrøje på den digitale udvikling.

- Vi vinder ikke det digitale kapløb ved at være gode til én ting. Vi skal gøre det attraktivt at starte virksomhed her og få den til at vokse. Det handler for mig at se bl.a. om attraktive steder at placere sin virksomhed, dygtige og veluddannede borgere, trygge rammer og et politisk system, der er transparent og i stand til løbende at tilpasse sig at tilpasse sig tidens udfordringer. Kombinationen af kompetencer og vores evne til at få dem til at spille sammen er altafgørende. Derfor skal vi også blive bedre til at klæde de kommende generationer på til at tænke på tværs, vi skal være åbne for vores omverden, og vi skal kunne se ud over vores egen navle, siger Lars Frelle.

Og så skal vi selvfølgelig også være opmærksomme på de trusler, som digitaliseringen medfører.

- Vi danskere er meget tillidsfulde. Det er en god ting. Men vi er fx nødt til at skærpe vores forsvar mod cyberkriminalitet og misbrug af personlige data betydeligt. Data er nøglen – på godt og på ondt – til fremtiden. De mest succesfulde virksomheder er i dag datadrevne. Det samme gælder i høj grad også for lande. Men vi skal finde den rette balance mellem misbrug og udvikling, så det ikke ender som det vilde vesten, slutter Lars Frelle. 

Læs også: Blog: Databeskyttelse må ikke føre til dataforskrækkelse

Lars Frelle-Petersen

- 48 år

- 2017 – 2018: Afdelingschef for offentlig innovation og tilsyn i Finansministeriet

- 2012 – 2017: Direktør i Digitaliseringsstyrelsen

- 2011 – 2012: Vicedirektør i Økonomistyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen

- 2006 – 2011: Kontorchef i Finansministeriet

- 2005: Chef i Videnskabsministeriet

- Uddannet cand.scient.adm på Roskilde Universitet

Relateret indhold