"Det vigtigste er faktisk, at virksomhederne bidrager til nytænkning og omstilling, da vi løbende har brug for udvikling af nye og bedre løsninger. Det vil vi gerne samarbejde mere om, siger formand for Danske Regioner Stephanie Lose (V).

Foto: Colourbox
26.03.18 DIB Nyheder

Regioner skærer i udbud

Mens stat og kommune skruer op for konkurrenceudsættelsen af offentlige opgaver, går det ned af bakke med antallet af udbud fra de fem danske regioner. Ærgerlig udvikling, mener DI.

Siden 2008 har staten og kommunerne øget konkurrenceudsættelsen af deres opgaver med henholdsvis 4,6 og 4,4 procentpoint. I samme periode har der været en tilbagegang i regionernes konkurrenceudsættelse på 3,4 procentpoint, viser en ny analyse fra DI.

- Det er en ærgerlig udvikling, for regionerne kan frigøre 400-600 mio. kr. ved at øge konkurrencen om flere driftsopgaver, og samtidig åbne for nytænkning og innovation af opgaverne, siger branchedirektør Jakob Scharff, DI Service. 

Læs analysen: Store gevinster at hente ved øget offentlig-privat samarbejde i regionerne

Generelt kan regionerne opnå en gevinst på 10-15 pct. af udgifterne, hvis de gør det lige så godt som de regioner, der bruger konkurrence som aktivt redskab. Jakob Scharff, Branchedirektør

Går mod regionernes egen strategi

Han mener, udviklingen bliver endnu mere uheldig af, at regionernes fælles indkøbsstrategi selv argumenterer for, at en ”indsats på indkøbsområdet vil frigive ressourcer, som kan benyttes til bedre patientbehandling og en vedvarende optimering af sundhedsvæsenet.”

- I regionernes strategi er det et indsatsområde at forøge konkurrenceudsættelsen baseret på markedsanalyser, og så er det jo ærgerligt, at det går den forkerte vej, siger Jakob Scharff.

Læs også: DI råder: Tjek hvad en konflikt kan betyde for dig

Regionale forskelle

Der er dog store forskel på, hvor meget de enkelte regioner konkurrenceudsætter. Region Midtjylland konkurrenceudsætter kun 17,9 procent af opgaverne, mens det samme tal for Region Sjælland er 23,5 procent.

- Generelt kan regionerne opnå en gevinst på 10-15 pct. af udgifterne, hvis de gør det lige så godt som de regioner, der bruger konkurrence som aktivt redskab. Derfor er potentialet størst i Region Hovedstaden og Region Midtjylland. Hvis de bruger konkurrenceudsættelse og effektiviserer 10 pct., kan de opnå gevinster på 187 og 133 mio. kr., siger Jakob Scharff.

Vil gerne have bidrag fra virksomheder

I Danske Regioner er den nyvalgte formand Stephanie Lose (V) skeptisk overfor DI’s regnemetode, som, hun mener, er misvisende.

- Problemstillingen er, at stigende udgifter til eksempelvis sygehusmedicin medfører, at indikatoren falder, selv om vores udgifter til private leverandører stiger. Desuden har Folketinget afsat særskilte midler til at opbygge ekstra kapacitet i regionalt regi på fx kræft- og psykiatri-området. Det giver stigende regionale udgifter, og medfører automatisk, at andelen, der konkurrenceudsættes, viser en nedadgående tendens, selv om regionerne bruger private leverandører for 50 pct. af deres udgifter, siger formanden.

Hun påpeger, at regionerne er meget åbne for at samarbejde med private leverandører.

- Vi ser løbende på mulighederne i markedet. Men det vigtigste er faktisk, at virksomhederne bidrager til nytænkning og omstilling, da vi løbende har brug for udvikling af nye og bedre løsninger. Det vil vi gerne samarbejde mere om, siger Stephanie Lose.

Læs også: Opfindsomme sosu’er i høj kurs

Svære opgaver at konkurrenceudsætte

Der er dog ifølge formanden visse områder, som regionerne har svært ved at konkurrenceudsætte. Det gælder særligt det akutte og specialiserede sundhedsområde, men Stephanie Lose vil meget gerne i dialog med DI om mulighederne for effektiviseringsgevinster.

- Det fremgår af DI's analyse, at regionerne kan opnå en gevinst på 10-15 pct. af udgifterne, hvis vi bruger konkurrenceudsættelse mere aktivt. Vi er meget overraskede over tallene, for de forskningsanalyser, vi bliver præsenteret for, viser, at der er noget at hente på det tekniske område, men at der ikke er evidens på de egentlige velfærdsområder. Men vi er meget åbne for dialog, siger Stephanie Lose. 

Læs også: Få private topchefer i kommunalbestyrelser

Jakob Scharff

Jakob Scharff

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 3996
  • Mobil +45 2112 9423
  • E-mail jasc@di.dk

Relateret indhold