IT-lærling Andreas Møinichen, Front Avenue.

Foto: Thomas Arnbo
19.04.18 DIB Nyheder

Vi er blot 4 ud af 35, der har fået en praktikplads

Flere og flere unge, der uddanner sig til dataprogrammør, leder forgæves efter en praktikplads. Ifølge it-lærling Andreas Møinichen virker det til, at mange virksomheder slet ikke ved, at lærlinge findes i it-verdenen.

Andreas Møinichen føler sig som lidt af en heldig kartoffel. Som blot 4 ud af 35 fra sin klasse på Frederiksberg TEC er det lykkedes ham at komme i praktik på en virksomhed. Resten af hans klassekammerater er i skolepraktik.

– Det er ret skræmmende og også lidt ærgerligt. For det er rigtig spændende at være i praktik på en virksomhed. Der er ikke to dage, der er ens, siger Andreas Møinichen, der startede som lærling på it-virksomheden FrontAvenue på Østerbro i København 16. januar i år.

Det er nu ikke fordi, at Andreas Møinichen ønsker at kritisere skolepraktikken. Den har også sin plads og værdi. Men der er alligevel et ekstra udbytte af at være på en ”rigtig” arbejdsplads, mener han.

– Vi alle skal nok få lært at kode og programmere. Men man får noget ekstra ved at komme ud på en virksomhed og skulle arbejde sammen med andre, møde til tiden og se, hvordan ens mere erfarne kolleger klarer opgaverne, siger han.

Skriv en post-it

Ifølge partner og medstifter af Front­Avenue, Jesper Bülow, er der også fuld forståelse for, at Andreas og de tre andre lærlinge ikke kan alt fra dag ét.

– Det tager lang tid at lære vores virksomhed at kende, da der er mange processer, interne systemer, kunder og løsninger. Der er rigtig meget for de unge at lære, siger han og tilføjer:

– Lige nu kommer de rendende med spørgsmål hele tiden. Og det er præcis, som det skal være. Men vi opfordrer dem selvfølgelig til at skrive en post-it, hvis de kommer med det samme spørgsmål igen og igen.

Vi synes, at der er en rigtig god sammenhæng mellem vores investering i de unge i praktik og den værdi, som de giver. Jesper Bülow, Partner og medstifter af Front­Avenue

Jesper Bülows vurdering er, at det først er efter omkring to år, at lærlingene er fuldt kørt ind i virksomhedens arbejdsgange. Men selv hvis FrontAvenue havde ansat en færdiguddannet frem for at tage en it-lærling, ville det tage tid og kræfter at lære vedkommende op.

– Vi synes, at der er en rigtig god sammenhæng mellem vores investering i de unge i praktik og den værdi, som de giver. På mange måder bidrager Andreas allerede positivt i dag, siger Jesper Bülow.

100 ansøgere til en lærlingeplads

Nye tal fra Undervisningsministeriet understreger, at det langt fra er flertallet af de unge, der uddanner sig til datateknikere med speciale i programmering, som får mulighed for at prøve kræfter med dagligdagen på en virksomhed.

Ved udgangen af sidste år havde 183 unge en praktikaftale med en virksomhed. Det skal ses i sammenligning med, at 322 var i gang med en skolepraktik.

Det er ellers ikke lang tid siden, at der var flere i praktik på en virksomhed end på skolepraktik. Ved udgangen af 2015 var det således 166, der var i gang på en virksomhed, mens 95 var i skolepraktik.

En af de virksomheder der mærker, at der er kamp om de relativt få praktikpladser på virksomhederne, er televirksomheden RTX i Nordjylland.

It- og facilitymanager Kent Præstegaard fortæller, at virksomheden får op imod 100 ansøgninger, hver gang de slår en lærlingestilling op.

– Og ansøgningerne kommer fra hele landet. Jeg får sågar også ansøgninger fra udlandet, hvilket nok skyldes, at vores opslag er på engelsk, siger han og tilføjer:

– Kunne jeg tage flere lærlinge ind, så gjorde jeg det.

Vi uddanner selv fremtidens arbejdskraft

Når RTX ikke tager flere lærlinge ind, skyldes det, at det også koster tid og kræfter at oplære dem – særligt i en virksomhed som RTX, der ifølge Kent Præstegaard ikke har så mange manualer og guidelines, og hvor både kunderne og arbejdsgangene er komplekse.

Alligevel mener han, at det er hele indsatsen værd.

– Når det er interessant for os at have lærlinge, handler det selvfølgelig også om, at vi har svært ved at få kvalificeret arbejdskraft. Det er ikke let for os at skaffe en ny it-mand eller -kvinde, der lige kan gå ind og gøre en forskel fra den første dag. Ved at tage lærlinge ind, får vi nogle, som vi selv har formet. Og de fleste fortsætter da også i virksomheden, indtil de finder på noget andet, siger Kent Præstegaard.

Han forstår grundlæggende ikke, at der ikke er flere virksomheder, der vælger at have it-lærlinge.

– Det er synd og skam, at der ikke er flere virksomheder, der bidrager og tager elever ind. Det er alt for mange, der er i skolepraktik. I mine øjne er det lidt spild. Min fornemmelse er, at de ikke rigtig får lov at lave noget på skolerne, siger Kent Præstegaard.

Det er ikke let for os at skaffe en ny it-mand eller -kvinde, der lige kan gå ind og gøre en forskel fra den første dag. Ved at tage lærlinge ind, får vi nogle, som vi selv har formet. Kent Præstegaard, it-manager, RTX

DI: Flere virksomheder skal tage lærlinge

Ifølge erhvervsuddannelseschef i Dansk Industri (DI) Lone Folmer Berthelsen skyldes de seneste års mangel på praktikpladser primært, at flere optages på it-uddannelserne.

Undervisningsministeriets tal viser da også, at antallet af praktikplads, forløb på virksomhederne rent faktisk er steget. Men slet ikke tilstrækkeligt til at følge med den enorme vækst i studerende.

– Den positive historie er, at der er en kæmpe interesse for at uddanne sig inden for it blandt de unge. Og samtidig ser vi, at der blandt virksomhederne er en stor efterspørgsel på færdiguddannede. Men det er ærgerligt, at der er så mange af de unge, der ikke har mulighed for at komme i praktik på en virksomhed, siger hun.

Lone Folmer Berthelsen så derfor også gerne, at flere virksomheder valgte at tage en lærling. Det gælder både virksomheder i it-branchen og virksomheder inden for andre brancher, der sagtens kunne uddanne for eksempel en it-supporter. Det vil både komme de unge og særligt virksomhederne selv til gavn.

– Efterspørgslen på it-kompetencer vil kun stige i de kommende år. Derfor er vigtigt, at vi får uddannet de allerbedste – og her spiller virksomhedspraktik en vigtig rolle. Det er på virksomhederne, at de unge for alvor får omsat teori til praksis, siger hun.

Virksomhederne har et ansvar

Tilbage på Østerbro mener partner i FrontAvenue Jesper Bülow også, at det ville være glædeligt, hvis flere virksomheder gjorde som hans egen og tog en it-lærling.

– Jeg mener, at alle virksomheder – både store som små – har et ansvar for at uddanne fremtidens arbejdskraft. Hvis ikke vi kvalificerer de unge og gør dem dygtige, hvem skal så, spørger han.

Et synspunkt, som hans lærling Andreas Møinichem bakker op om.

– Virksomhederne har et ansvar – om ikke andet for at tage stilling til, om de skal have en lærling eller ej. Det virker på mig som om, at der er rigtig mange virksomheder, der ikke aner, at lærlinge altså også er noget, som man har i it-verdenen, siger han

Relateret indhold