Innovationsminister Sophie Løhde (V) har stået i spidsen for de politiske forhandlinger om ulige konkurrence.

Foto: Nadia Fryd
06.04.18 DIB Nyheder

Historisk opgør: Bredt flertal vil stoppe ulige konkurrence fra det offentlige

Med opbakning fra Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, og Radikale Venstre har regeringen indgået en aftale, der skal sikre private virksomheder mod unfair offentlig konkurrence. DI kalder aftalen historisk.

Fremover skal virksomheder sikres bedre mod unfair konkurrence fra det offentlige. Det sker ifølge en pressemeddelelse med en ny bred, politisk delaftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, og Radikale Venstre.

Innovationsminister Sophie Løhde (V), som har stået i spidsen for de politiske forhandlinger, glæder sig over aftalen.

- Det glæder mig, at vi nu har sikret bred politisk opbakning til at tage vigtige skridt for at sikre fair og lige konkurrence mellem det offentlige og private virksomheder, siger ministeren. 

Læs også: Kommunerne fører unfair konkurrence

Private virksomheder bør aldrig opleve, at de møder forvridende konkurrence fra offentlige institutioner. Derfor er der også brug for, at vi får klare regler, der sætter en tydelig grænse for, hvilke opgaver de offentlige institutioner må udføre. Tine Roed, Direktør

Tydelige vilkår sikrer lige konkurrence

Tiltagene i aftalen skal gøre det mere klart, på hvilke vilkår kommuner, staten og regioner må konkurrere med det private. 

- Aftalen vil være med til at modvirke, at offentlige myndigheder fastsætter priser under markedsprisen til skade for private virksomheder. Den vil være med til at sikre vækst i det private erhvervsliv. Det er også et vigtigt fremskridt, at vi får større åbenhed om de kontrolbud, der kommer fra kommuner og regioner. De virksomheder, der byder, skal have klar besked om, hvad de er oppe imod, siger økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA).

Samtidig vil aftalen medføre en styrket håndhævelse, som vil gavne danske virksomheder i konkurrence med offentlige aktører.

- Vi tager nu bl.a. et første vigtigt skridt mod etableringen af en ny uafhængig klagemyndighed, hvor virksomhederne kan klage, hvis de oplever unfair konkurrence fra det offentlige, siger erhvervsminister Brian Mikkelsen (K).

DI kalder det historisk

I Dansk Industri tøver direktør Tine Roed ikke med at kalde aftalen historisk.

- Aftalen er et første skridt i et principielt og historisk opgør med unfair konkurrence fra det offentlige. Der bliver strammet op, så offentlige institutioner ikke går uden for deres kerneopgaver og ind på velfungerende private markeder, siger direktør Tine Roed, DI.

Hun påpeger, at virksomheder i stadig flere brancher oplever, at det offentlige optræder som uventede konkurrenter.

- Private virksomheder bør aldrig opleve, at de møder forvridende konkurrence fra offentlige institutioner. Derfor er der også brug for, at vi får klare regler, der sætter en tydelig grænse for, hvilke opgaver de offentlige institutioner må udføre. Og frem for alt for, hvad det offentlige ikke må udføre. Det arbejde bidrager vi selvfølgelig meget gerne til, siger Tine Roed.

Bidraget vil blandt andet ske gennem en arbejdsgruppe, regeringen vil nedsætte. Den skal bestå af KL, Danske Regioner, Dansk Industri, Dansk Erhverv, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Erhvervsministeriet og Finansministeriet. 

Fakta

Aftale om fair og lige konkurrence:

- Prissætning: De gældende regler for prissætning ændres, så offentlig prissætning sker på fair konkurrencevilkår og i overensstemmelse med OECD’s anbefalinger.

- Arbejdsgruppen: Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af KL, Danske Regioner, Dansk Industri og Dansk Erhverv, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Erhvervsministeriet og Finansministeriet (formand). Den kan se på, hvilke erhvervsaktiviteter offentlige myndigheder skal kunne eller ikke skal kunne udføre.

- Kontrolbud: Der skal gælde strammere regler, når for eksempel en kommune vælger selv at løse en opgave efter et udbud.

- Bedre klageadgang: Der oprettes efterfølgende en ny uafhængig klagemyndighed, som skal give virksomheder én klageindgang, hvis de oplever unfair konkurrence fra det offentlige. Myndigheden placeres i Nævnenes Hus i Viborg og styrkes med henblik på bl.a. at sikre en effektiv sagsbehandling. Planen er, at dens konkrete kompetencer fastlægges i efteråret 2018.

Jakob Scharff

Jakob Scharff

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 3996
  • Mobil +45 2112 9423
  • E-mail jasc@di.dk

Relateret indhold