Københavns Lufthavne A/S har indtil videre opnået besparelser på 4 pct. af omkostningerne ved at samarbejde bedre om byggeprojekter.

Københavns Lufthavne A/S
20.04.18 DIB Nyheder

Svært samarbejde koster byggeriet milliarder

Misforståelser og dårlig kommunikation er dyre følgesvende, når mange parter skal samarbejde om større byggeprojekter. Men viljen til at forbedre samarbejdet er stor, viser en ny analyse fra DI Byg. Københavns Lufthavne A/S har allerede gode erfaringer.

Københavns Lufthavn er under udbygning. 74 gates skal blive til 124 – og det er kun en del af det store byggeprojekt, der er i gang. Der er mange detaljer, rådgivere og leverandører at holde styr på og potentielt set meget, der kan gå galt. Men Københavns Lufthavne A/S har taget nye metoder i brug for at undgå fejl og misforståelser.

- Byggebranchen er jo på mange måder en ’tvistbranche’, hvor man bruger meget tid og mange ressourcer på at diskutere uenigheder, om der f.eks. er fem eller fem og en halv meter herfra og dertil, om noget kan være der, om ledningerne lå hvor de var vist på tegningerne osv. - fortæller Finn Bloch, der er programchef for det store byggeprojekt.

Rigtig mange diskussioner og tvister skyldes ofte ved ombygninger, at grundlaget for byggerierne er for løst og uklart – og at der dermed ikke er sikkerhed for ’bygbarheden’ af projekterne, før byggerierne går i gang, forklarer han.

Læs mere: Nøgletal: Kinesisk økonomi imponerer fortsat

- Bygbarhed betyder ganske enkelt, om det kan lade sig gøre at bygge det, der er på tegningen eller ej. Det gælder både i forhold til konstruktionerne, installationerne og hovedforsyningerne – og det kan man altså ikke nødvendigvis se på en gammeldags 2D-tegning, og man kan heller ikke nødvendigvis bygge nye 3D-modeller op over disse tegninger, uden at det giver usikkerheder senere i processen, forklarer Finn Bloch.

3D-modeller sparer både penge og tvister

3D-modeller sparer både penge og tvister. Derfor er Københavns Lufthavn bl.a. begyndt at tegne bygningerne i en stor 3D-model, for at kunne levere et klart grundlag der kan bygges videre på, og så man langt tidligere i de enkelte byggeprojekters processer kan se, hvordan man f.eks. bedst placerer de forskellige installationer. Det betyder at alle involverede parter samarbejder på et langt bedre grundlag, og at der er langt færre tvister og uenigheder – og dermed færre forsinkelser, stop og projektrettelser undervejs.

- Alt dette kunne ikke lade sig gøre for nogle år siden, fordi de digitale værktøjer var ikke gode nok, og mindst lige så vigtigt - branchen var heller ikke enige om, hvilke standarder der skulle benyttes. Men det begynder at hjælpe på det nu. Og det betyder, at vi kan spare på omkostningerne og undgå en masse forsinkelser og konflikter med vores samarbejdspartnere, fortæller Finn Bloch.

Læs også: DI Byg-analyse om fremtidens byggeri

Alle parter vinder

Faktisk betyder det bedre samarbejde, at Københavns Lufthavne A/S vurderer at der kan spares omkring 4 pct. på omkostningerne – og at der er potentiale for endnu større besparelser. Helt præcist er det svært at gøre op, men samlet handler det om minimering af risici og undgåede problemer. Dertil er det besparelser for alle parter i projekterne – samarbejdspartnere og leverandører sparer potentielt det samme ved at undgå tvister, og de mange stop og ændringer.

- Vi ser det som en win-win-situationer for alle parter – også selv om det kræver omstilling og en del investeringer i at få kortlagt bygningsmassen, og det betyder jo også at vi stiller krav om at der skal etableres 3D-modeller i vores projekter. Vi vil gerne have et bedre grundlag og flere klare forudsætninger, og dermed hellere bruge energien på at tale med vore samarbejdspartnere om hvad der skal ske i næste uge, end hvad der gik galt i sidste uge, siger programchefen fra lufthavnen.

2,2 milliarder på konflikter

DI Bygs analyse ’Sammen om fremtidens byggeri’ er baseret på interviews med virksomheder, der repræsenterer hele byggeriets værdikæde, men inddrager også flere undersøgelser af, hvad byggebranchen og bygherrerne kan få ud af et styrket samarbejde. Mediationsinstituttet vurderer, at byggeriets parter bruger 2,2 mia. kroner om året på konflikter, mens McKinsey Global Institut anslår, at byggeriet vil kunne øge produktiviteten med otte-ni pct. og reducere omkostningerne med seks-syv procent.

- Der rigtig meget at hente alene ved at styrke samarbejdet, og udnytte de digitale muligheder for at bringe kompetencer i spil. Udover at reducere omkostningerne, medvirker et styrket samarbejde også til at forbedre det produkt, kunden får leveret. Det skyldes både, at flere kompetencer bliver bragt i spil, hvor det giver mening – og at dialog på tværs af faggrænserne bliver bedre, siger Elly Kjems Hove, som er branchedirektør i DI Byg.

Det er vores opfattelse, at branchen – lige fra arkitekterne til materialeleverandørerne – er indstillet på at være en del af forandringen. Elly Kjems Hove, Underdirektør

Omstillingen vil koste kræfter

Bedre samarbejde i hele byggeriet er dog ikke noget, som man bare kan beslutte sig til at indføre, understreger branchedirektøren – og det bekræfter analysens interviews da også.

- Omstillingen kommer til at koste nogle kræfter, for der er nogle indgroede tankesæt og rutiner, der skal ændres. Der er også rigtig mange virksomheder, der skal hente nye kompetencer ind. Men det er vores klare overbevisning – som analysen også viser – at det er en god forretning. Det kan godt være, at det koster ressourcer up front, men på sigt sparer man på ikke at skulle bruge voldgiften og diskutere med sine samarbejdspartnere, siger Elly Kjems Hove, som ikke er i tvivl om, at udviklingen vil gå den rigtige vej.

- Det er vores opfattelse, at branchen – lige fra arkitekterne til materialeleverandørerne – er indstillet på at være en del af forandringen. Der er en bred anerkendelse af, at der gemmer sig et enormt potentiale i at styrke samarbejdsformerne. Både i form af bedre byggeri og bedre forretninger, siger Elly Kjems Hove.

Fakta

Ifølge DI-analysen ’Sammen om fremtidens byggeri’ kræver et bedre samarbejde:

- Åbenhed og respekt for hinandens kompetencer

- Tidlig inddragelse af relevante kompetencer

- Klart definerede rammer for samarbejdet

- Bedre kommunikation gennem hele byggeprocessen

Læs hele DI-analysen her

Lotte Malene Ruby
Skrevet af:

Lotte Malene Ruby

Jakob Orbesen

Jakob Orbesen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3304
  • Mobil +45 2132 0321
  • E-mail jaor@di.dk

Relateret indhold