Samme dag som regeringen offentliggjorde sit energiudspil, afholdt Dansk Industri (DI) energidag, hvor blandt andet Kim Nøhr Skibsted fra Grundfos deltog.

Foto: Oliver Fruergaard
26.04.18 DIB Nyheder

Virksomheder roser energiudspil

Danmark skal være grønnere frem mod 2030, siger regeringen i sit nye energiudspil. Dansk Industri og virksomheder som Grundfos og Kamstrup A/S ser positivt på udspillet, men efterlyser et større fokus på energieffektiviseringer.

- Virksomhederne har brug for en ny energiaftale i Danmark, der holder fast i vores førerposition på den grønne omstilling. Med regeringens udspil har vi fået et godt udgangspunkt for de kommende forhandlinger. Vi håber, at et bredt flertal i Folketinget hurtigst muligt bliver enige om et forlig, som fører Danmark sikkert videre mod et bæredygtig samfund, siger Tine Roed, direktør i Dansk Industri (DI).

DI er overordnet set positiv i forhold til regeringens nye energiudspil ’Energi - til et grønt Danmark' og virksomheder som Grundfos og Kamstrup A/S   er enige.

- Generelt er jeg glad for, at der er en ambitiøs dagsorden. På flere områder. Det er godt fortsat at sætte Danmark på landkortet som en førende nation på energiområdet, så vi på bedst mulig måde kan demonstrere rigtigt stærke resultater på omstilling, effektivisering og lavt forbrug, siger adm. direktør Kim Lehmann fra Kamstrup A/S, som leverer løsninger inden for energi- og vandmåling.

Søren Eriksen, som er adm. direktør i rådgivervirksomheden Viegand Maagøe  bakker op:

- Det er et robust udspil og overordnet set en fortsættelse af den grønne omstilling. Der er ikke nye målsætninger, og det havde jeg heller ikke forventet – det handler om, hvordan vi fortsætter den grønne omstilling. Den er vigtig for Danmark, verden og virksomhederne, siger han.

Læs også: DI: Energiudspil løfter den grønne omstilling

Uden en målrettet pulje til bygninger risikerer vi at tabe den vigtige indsats på gulvet Tine Roed, Direktør

Ønskes: Fokus på energieffektivitet

Der er dog også huller i forslaget, er DI og flere virksomheder enige om – især når det kommer til energieffektivitet.

- Det er grundlæggende et positivt udspil, men Danmark et internationalt anerkendt foregangsland, når det gælder energieffektivitet – og det skal vi fastholde. Vi har jo et stort antal små og mellemstore virksomheder, som lever af at udvikle og sælge løsninger på dette område, så det har betydning både i forhold arbejdspladser og hele det danske samfund, påpeger Kim Nøhr Skibsted, som er kommunikationsdirektør i pumpevirksomheden Grundfos

Han håber, at de kommende forhandlinger vil betyde, at energieffektivitet får en større plads i den endelige aftale, som DI og Grundfos er enige om helst skal være så bred som mulig.

- Vi er enige i, at indsatsen for at øge energieffektiviteten i højere grad skal konkurrenceudsættes. Men politikerne skal huske, at vores indsats for at spare energi i bygninger i dag leverer omkring en tredjedel af energibesparelserne, som vi hvert år skal levere frem mod 2020. Uden en målrettet pulje til bygninger risikerer vi at tabe den vigtige indsats på gulvet, siger Tine Roed.

Læs også: Flot udstilling af ren energi i DI

Fremtidens eksport er grøn

Eksport af grøn energiteknologi udgjorde i 2017 5,8 pct. af den samlede vareeksport, mens øvrig energiteknologi udgjorde 5,3 pct. – men nye tal viser, at eksporten står i stampe, selv om det globale marked vokser. Men med energiudspillet lægges der op til et betydeligt løft til eksportfremmeindsatsen med i alt 175 mio. kr. frem til og med 2024.

- Det er klogt at skrue op for eksportfremmeindsatsen. Den internationale efterspørgsel på grønne og effektive energiløsninger stiger. Desværre oplever vi samtidig en afmatning i den danske eksport af energiteknologi i disse år. Derfor er der brug for at hanke mere op i indsatsen, for ellers løber konkurrenterne fra os, siger Tine Roed.

Kamstrup A/S er en af de danske virksomheder, som lever af, at udlandet forsat aftager de grønne, danske løsninger.

- Selvfølgelig er resten af verden væsentlig for os. Men det vigtigste for os rent vækstmæssigt er, at vi reelt set har nogle løsninger – dvs. showcases – i Danmark, som vi kan bruge i forhold til eksporten videre frem.

Omkring 80 pct. af den vækst, som vi taler om fremadrettet, er international, siger adm. direktør Kim Lehmann.

Læs også: Danmark kan blive verdensmestre i grøn energi

Lotte Malene Ruby
Skrevet af:

Lotte Malene Ruby

Tine Roed

Tine Roed

Direktør

  • Direkte +45 3377 3561
  • Mobil +45 2949 4647
  • E-mail tmr@di.dk

Relateret indhold