Adm. direktør i Toppac, Søren Mark Andersen, har en strategi, der skal fremtidssikre virksomhedens eksport, når Storbritannien forlader EU 29. marts 2019.

11.05.18 DIB Nyheder

Brexit tvinger virksomheder i ny retning

Pundets fald og usikkerheden om fremtidens handelsrelation mellem EU og Storbritannien får danske virksomheder til opdyrke nye markeder. Toppac, Rambøll og Pressalit er bekymrede, men satser også på at kunne fastholde deres position i Storbritannien.

Usikkerheden om Brexit raser fortsat. Der er under et år til, at Storbritannien forlader EU, og selvom de seneste måneder har budt på fremskridt i forhandlingerne, er uforudsigeligheden enorm.

Men adm. direktør i Toppac, Søren Mark Andersen, har en strategi, der skal fremtidssikre virksomhedens eksport, når Storbritannien forlader EU 29. marts 2019.

– Vi er allerede i gang med opdyrke andre markeder inden for EU og ser især gode muligheder i Tyskland. 90 procent af vores produktion går til eksport, og transportomkostninger betyder meget i vores branche, så vi skal vækste på nærmarkederne, fortæller Søren Mark Andersen.

Bliver i Storbritannien

Men Storbritannien spiller en afgørende rolle for Toppacs fremtid. Derfor søger virksomheden også efter løsninger, så de kan bevare deres position på markedet.

– En stor del af vores omsætning ligger i Storbritannien. Vi sælger vores emballageprodukter til den britiske fødevareindustri og afregner i pund. For at fastholde prisniveauet over for vores kunder har vi selv afholdt de tab, som pundets fald medfører, siger Søren Mark Andersen.

Den britiske fødevareindustri er blandt de mest innovative i verden. Derfor har Toppac også overvejet at ekspandere ved at investere i lokal produktion, men Brexit betyder, at virksomheden indtil videre har sat de britiske planer på standby. Deres fortsatte tilstedeværelse i Storbritannien er dog nødvendig.

– Vores indtjening på det britiske marked er faldet markant, men vi fastholder vores fokus på markedet, fordi det er vigtigt for vores innovation og udvikling at samarbejde med vores britiske kunder, fastslår Søren Mark Andersen.

 

Håber på politisk afklaring

Toppac har 30 ansatte og en stribe robotter, der producerer døgnet rundt – 360 dage om året. Og Søren Mark Andersen kan fortsat konkurrere med sine britiske konkurrenter, selvom de drager fordel af pundets fald samt lavere løn- og transportomkostninger. Han håber at kunne bevare og udbygge sine markedsandele – også når Brexit er en realitet.

– Vi venter sådan set bare på politisk afklaring, så vi kan få klarhed omkring udviklingen i den britiske økonomi og vores markedsadgang i fremtiden. Når det sker, tror jeg også, at pundet vil stabilisere sig på et lidt højere niveau, siger Søren Mark Andersen.

Fald i investeringer

Toppac er langt fra den eneste danske virksomhed, der må væbne sig med tålmodighed. I de seneste måneder har der været fremskridt i forhandlinger om selve skilsmissen mellem EU og Storbritiannien, samt en mulig overgangsordning, der kan holde briterne i EU’s indre marked frem til udgangen af 2020, selvom de formelt forlader EU 29. marts 2019.

Men det overbeviser ikke Søren Holm Johansen, Group Executive Director, fra rådgivervirksomheden Rambøll, med 1.300 medarbejdere i Storbritannien.

– Vi kan se, at den generelle usikkerhed omkring fremtiden for britisk økonomi betyder, at det private investeringsniveau falder og medfører mindre byggeaktivitet. Derfor er Storbritannien allerede blevet et mindre attraktivt marked for os, og vi kigger på andre markeder for at udvide vores forretning, siger Søren Holm Johansen.

Toldbarrierer?

Hos Pressalit er adm. direktør Kim Boyter også i fuld sving med at justere virksomhedens aktiviteter for at imødekomme de udfordringer, Brexit giver. Men Storbritannien er et vigtigt marked, så han håber, at politikerne indgår en god handelsaftale mellem EU og Storbritannien, så Pressalit fortsat kan eksportere til briterne.

– Jeg er især bekymret for risikoen for told på vores produkter. 10 procent af vores omsætning er i Storbritannien, og selvom vores overskud på det britiske marked er faldende på grund af pundets kurs, kan vi godt konkurrere med lokale producenter. Men det kræver, at der ikke kommer told og fordyrende administration på vores produkter, siger Kim Boyter.

Jeg er især bekymret for risikoen for told på vores produkter. 10 procent af vores omsætning er i Storbritannien Adm. direktør Kim Boyter, Pessalit

Sker det, vil flere af hans kunder vælge lokale producenter i stedet for Pressalit, mener direktøren.

Pressalit leverer blandt andet løsninger til det offentlige indenfor specialindretning af badeværelser til handicappede og ældre. Derfor holder Kim Boyter også særligt øje med, hvordan Brexit vil påvirke økonomien i Storbritannien.

– Udviklingen i Storbritanniens økonomi har stor betydning for os. Vi er afhængige af, at den offentlige sektor har råd til at prioritere nye og innovative løsninger for grupper af borgere med særlige behov, og at de stadig vil importere disse løsninger, understreger Kim Boyter.

Rambøll: Fri bevægelighed ramt

Rambøll frygter en forringelse af arbejdskraftens bevægelighed, når Brexit er en realitet. Det rammer udstationering og rekruttering af medarbejdere.

– Vi forventer desværre forringede muligheder for udstationering af medarbejdere mellem EU og Storbritannien, men vi håber, at en endelig aftale ligger så tæt som muligt på de regler, der er for fri bevægelighed i EU i dag, siger Group Executive Director i Rambøll, Søren Holm Johansen.

En anden udfordring er, at Rambøll i dag rekrutterer medarbejdere fra hele Europa til deres britiske kontorer.

– Det er meget usikkert, om London og omegn fortsat vil være ligeså attraktivt for især de mange unge sydeuropæiske ingeniører efter Brexit, fortæller Søren Holm Johansen.

Samlet set er især den danske rådgiverbranche også nervøse for, at det danske retsforbehold kan skabe særlige problemer for danske virksomheder, når den frie bevægelighed udfordres af Brexit.

Danmark står nemlig udenfor, når EU og Storbritannien skal blive enige om arbejdskraftens bevægelighed i fremtiden, og det kan medføre, at danske virksomheder med datterselskaber i Storbritannien ikke kan sende britiske medarbejdere til Danmark eller omvendt.

– Det er vigtigt, at vi får en særaftale på plads med briterne. Den bør følge den aftale, som EU får forhandlet på plads omkring arbejdskraftens bevægelighed, så vi ikke er ringere stillet end andre virksomheder i EU’s indre marked, siger Søren Holm Johansen

Jeppe Bo Rasmussen
Skrevet af:

Jeppe Bo Rasmussen

Anders Ladefoged

Anders Ladefoged

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3609
  • Mobil +32 491 569 209
  • E-mail al@di.dk

Relateret indhold