Topchefer i en række virksomheder opfordrer til oprydning i jungle af erhvervsfremme-ordninger.

08.05.18 DIB Nyheder

Debat: Brug for ordentlig oprydning af erhvervsfremme

Som virksomhed har det været fuldstændig umuligt at finde vej til de relevante erhvervsfremmetilbud. Det håber vi, at en oprydning kan råde bod på, skriver flere  direktører.

For snart tre år siden satte regeringen sig for at rydde op i junglen af tilbud som kommuner, regioner og stat tilbyder virksomhederne. Det har været tiltrængt længe, fordi de gode hensigter om at skabe vækst og arbejdspladser er endt med et vildtvoksende og uoverskueligt system.

Her tre år efter undfangelsen er der ingen vej tilbage – der er brug for politisk handling for at komme det sidste stykke, så der kan komme ro for både virksomheder og de medarbejdere, der arbejder i systemet.

Målsætningen om at rydde op i junglen blev først fulgt op af en analyse af hele området. Analysen blev offentliggjort i efteråret 2016 og viser blandt andet, at systemet hvert år koster knap 5 mia. kr. beskæftiger godt 250 offentlige organisationer – og ikke mindst – samlet koster omkring 600 mio. kr. i administration for det offentlige og det private.

På baggrund af analysen kom regeringens Forenklingsudvalg den 6. april med 26 forslag til et mere virksomhedsrettet system. At målet er et system, der er målrettet virksomhederne er ganske vigtigt, systemet er trods alt til for dem. Derfor er det også positivt, når eksempelvis KL i deres anbefalinger til systemet fremhæver nødvendigheden af en stærk erhvervsindflydelse i de besluttende organer. Den målsætning bakker vi naturligvis op om.

Udvikling skal fortsætte lokalt

Som virksomhedsledere er det vigtigt med et godt lokalt erhvervsklima – nogle kommuner er bedre end andre – men det generelle billede er, at det over de seneste otte år, er blevet bedre og bedre. Målet for vores samarbejde med kommunen er at skabe arbejdspladser, fremgang og udvikling lokalt.

Det handler om at sikre velfungerende jobcentre, god lokal infrastruktur, serviceminded forvaltning og i det hele taget have en god dialog om den lokale udvikling. Samtidig er det vigtigt, at kommunerne også fremadrettet har aktive erhvervsråd og erhvervschefer, der driver informationsmøder, erhvervstræf, og netværk, har samtaler med den enkelte virksomhed, hvor behovet for hjælp kan afklares.

Klar arbejdsdeling

I fremtiden er det vigtigt for os virksomheder, at der kommer en klar arbejdsdeling mellem forskellige offentlige aktører. Eksempelvis mellem kommunerne og de nye erhvervshuse, så der dels ikke bruges skattekroner på overlappende tilbud fra flere aktører, men også så vi får lettere ved at finde den rette hjælp.

For at lette vores dagligdag vil det være naturligt at gøre Erhvervshusene til kompetencecentre for eksempelvis eksport, kapital og innovation. I Erhvervshusene vil det også give mening, at der sidder repræsentanter fra de nationale ordninger som f.eks. Vækstfonden, Eksportrådet og Innovationsfonden.

Behov for startkapital

Erhvervsfremme handler grundlæggende om at få en udvikling til at ske, som ikke ellers ville være sket af sig selv. Derfor er det vigtigt at have midler til rådighed, som kan hjælpe hjulene i gang. I dag udmøntes disse midler i de enkelte regioner uden ret megen koordinering og derfor diskuteres det nu, om ikke der med fordel kan ske en tættere koordinering fra én enhed placeret i Silkeborg.

Den nuværende struktur har resulteret i meget fragmenterede forløb, hvor virksomhedens postnummer har betydet mere for, om man har kunnet deltage i et projekt, end om det passede til ens behov. Som virksomhed har det været fuldstændig umuligt at finde vej til de relevante tilbud.

Det håber vi, at en sammenlægning kan råde bod på. Men en samling af midler i en fond må ikke medføre, at de fjernes fra det lokale. Derfor vil det også være en god ide, at midlerne fremadrettet uddeles efter den samme fordelingsnøgle som i dag, hvor hver region eller regionskommune får tildelt en vis portion til lokale projekter.

En ny model og struktur for erhvervsfremme skal komme virksomhederne til gode, så vi lettere kan få hjælp til at skabe vækst og velstand til det danske samfund. 

Debatindlæg skrevet af:

Carsten Wengel, Direktør i Danish Crown, Horsens
Poul Strandmark, Adm. direktør, Bluepack, Odense
Steen Søgaard, Vice President, H. Lundbeck, Nykøbing Sjælland
Kim Frimann, Adm. direktør, Frimann Biler, Nykøbing Falster
Henrik Hagens, Adm. direktør, Hagens Fjedre, Rebild 
Peter Eriksen, Adm. direktør, BilButikken A/S,Randers 
Ole Thisted, Adm. direktør, Hydro Extrusion Denmark A/S, Tønder

Læs også: Erhvervsfremme starter lokalt på Bornholm

Fakta

Velkommen til DI Debat

Med DI Debat ønsker vi at give vores medlemmer plads til selv at komme til orde med synspunkter om temaer med betydning for jeres virksomhed.

 

Debatindlæg kan blive bragt her eller i magasinet DI Business. Vi forbeholder os retten til at udvælge og beskære indlæg i forhold til pladshensyn og relevans. Du kan sende dit indlæg til redaktør Uffe Hansen ufha@di.dk. Og ringe for yderligere info på: 33773888

 

Synspunkter på DI Debat er ikke nødvendigvis udtryk for DI’s holdning.

Skrevet af:

Uffe Hansen