Kenn Kjellberg, direktør for Victor Vask A/S of formand for DI Bornholm.

04.05.18 DIB Nyheder

Debat: Erhvervsfremme starter lokalt på Bornholm

Kenn Kjellberg, direktør for Victor Vask A/S og formand for DI Bornholm, mener i dette debatindlæg, at den forenklede bornholmske erhvervsfremme kan tjene til inspiration for andre landsdele.

I disse dage drøftes Forenklingsudvalgets anbefalinger til fremtidens erhvervsfremme. Det gør de også på Bornholm.

Virksomhederne på Bornholm er enige i, at det er vigtigt med et overblik over alle de forskellige erhvervsfremmende aktiviteter rundt omkring i landet.

Kunsten er at forenkle og skabe overblik uden det går udover den lokale indsats – heller ikke på Bornholm.

For Bornholm er det helt afgørende med private virksomheder og arbejdspladser, som sikrer vækst og udvikling på øen. Derfor er erhvervsfremme og -udvikling meget højt prioriteret.

Bornholm har i dag en velfungerende erhvervsindsats med Business Center Bornholm (BCB) som omdrejningspunkt.

På Bornholm har vi derfor allerede selv grebet teten. Vi har selv gennemført en forenkling og har skabt overblik og én indgang til erhvervsfremmende hjælp og vejledning Der ydes og gives med nærhed og kendskab til behovet hos de lokale virksomheder.

Omdrejningspunktet er den velfungerende erhvervsindsats, der er forankret i Business Center Bornholm (BCB). Her har erhvervslivet en stærk stemme og et tæt samarbejde med både regionskommunen og uddannelsesinstitutionerne. Det er derfor afgørende for virksomhederne på Bornholm, at BCB kan fortsætte som vi kender det.

BCB fungerer blandt andet som én indgang for alle iværksættere med op til fem ansatte. Det betyder, at de lokale virksomheder aldrig har langt til den basale vejledning.

Er det virksomheder med skaleringspotentiale, går de videre til Væksthus Hovedstadsregionen, som også er lokalt til stede på Bornholm. Væksthuset fungerer som et særligt kompetencecenter for den mere deciderede rådgivning. Den rolle som de nye erhvervshuse er tiltænkt i Forenklingsudvalgets anbefalinger.

Denne ordning – med udgangspunkt i det lokale i BCB – og så en henvisning til den deciderede rådgivning fungerer godt på Bornholm. Og jeg kan godt forstå, at det vil være en fordel, hvis man andre steder i landet fik en lignende ordning.

Foruden at bevare den lokale indsats på Bornholm, er det vigtigt fortsat at have midler til erhvervsudvikling på øen. Det får Bornholm blandt andet gennem midler fra det regionale vækstforum, som er øremærkede midler til Bornholm. Det er der også brug for fremover, som DI flere gange har påpeget.

Læs også: Junglen af erhvervsfremmeordninger skal tæmmes 

Fakta

Velkommen til DI Debat

Med DI Debat ønsker vi at give vores medlemmer plads til selv at komme til orde med synspunkter om temaer med betydning for jeres virksomhed.

 

Debatindlæg kan blive bragt her eller i magasinet DI Business. Vi forbeholder os retten til at udvælge og beskære indlæg i forhold til pladshensyn og relevans. Du kan sende dit indlæg til redaktør Uffe Hansen ufha@di.dk. Og ringe for yderligere info på: 33773888


Synspunkter på DI Debat er ikke nødvendigvis udtryk for DI’s holdning.

Relateret indhold