Kommunernes Landsforeningen og regeringen har givet håndslag på en fælles forståelse af reform af det danske erhvervsfremmesystem.

23.05.18 DIB Nyheder

Kommuner og regering enige om skabelon for reform af erhvervsfremme

Regeringen og KL har nået en forståelse af, hvordan en styrket og mere enkel erhvervsfremmeindsats med stærk kommunal forankring skal tilrettelægges. DI bakker op.

Det danske system til erhvervsfremme, der hvert år koster knap fem milliarder kr., skal være mere enkelt og overskueligt. Det mener regeringen, som nu er kommet et skridt nærmere en politisk aftale om en reform. Det sker med en ”fælles forståelse” med Kommunernes Landsforening (KL), der tager udgangspunkt i, at erhvervsfremmen bliver forankret i kommunerne og staten.

- Vores fælles forståelse indebærer - og det har været et kardinalpunkt for KL i forhandlingerne – at kommunerne fortsat vil være den lokale indgang til erhvervsfremmesystemet for virksomhederne og kan tilbyde erhvervsservice tilpasset lokale behov og prioriteter, herunder 1:1 vejledning, siger Jacob Bundsgaard, formand for KL i en pressemeddelelse

Læs også: Debat: brug for oprydning i erhvervsfremme

Med de overskrifter, der er lagt frem, tegner der sig et enklere system med virksomhederne i fokus Kent Damsgaard, Politisk direktør

DI bakker op

I Dansk Industri (DI) bakker direktør Kent Damsgaard op om reformudspillet, der har været længe ventet.

- Den fremlagte forståelse mellem regeringen og KL ser med virksomhedernes øjne rigtig god ud. Med de overskrifter, der er lagt frem, tegner der sig et enklere system med virksomhederne i fokus. Vi opfordrer derfor alle Folketingets partier til at gå med, så der kan landes en bred aftale, siger Kent Damsgaard. 

Læs også: Debat: Erhvervsfremme starter lokalt på Bornholm

Fakta

 

Hovedelementer i forståelsen mellem regeringen og KL:

 

Stærk kommunal forankring af erhvervsfremmesystemet.

Der etableres op til ti tværkommunale Erhvervshuse, der vil være stærke kompetencecentre for den specialiserede virksomhedsvejledning.

Erhvervshuse finansieres ved en omprioritering af kommunernes nuværende udgifter til erhvervsfremme, herunder væksthusene.

Der må ikke være overlap mellem den tværkommunale indsats i Erhvervshusene og den indsats, der foregår i kommunerne enkeltvis.

Arbejdsdelingen mellem den tværkommunale indsats i Erhvervshusene og den indsats, der foregår i kommunerne enkelvis, vil blive nærmere beskrevet i en rammeaftale mellem regeringen og KL og fremgå af lov om erhvervsfremme.

Der etableres en ny og ambitiøs digital erhvervsfremmeplatform, der giver virksomhederne 24/7 adgang til information, vejledning og digitaliserede ydelser om fx opstart.

En konsolidering af den kommunale turismefremmeindsats i 15-25 destinati-onsselskaber, der skal varetage den lokale indsats, aftales mellem regeringen og KL.

Under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse etableres en destinationsudvik-lingspulje øremærket til lokale turismeprojekter i destinationsselskaberne.

Konsolideringen af kommunernes erhvervsfremmeopgaver vil kunne frigøre op til 100 mio. kr. årligt, som målrettes borgernær velfærd i kommunerne som led i aftale om kommunernes økonomi 2019.

Kilde: Finansministeriet

 

Kent Damsgaard

Kent Damsgaard

Politisk direktør

  • Direkte +45 3377 3090
  • Mobil +45 2585 3216
  • E-mail ked@di.dk

Relateret indhold