30.04.18 DIB Nyheder

Persondata: 5 trin gør din virksomhed klar

25. maj træder EU’s nye lov for håndtering af persondata i kraft. Her er Dansk Industris guide til en plan for at få procedurerne på plads.

1:  PLANLÆGNING

 • Nedsæt en projektgruppe, og udpeg en projekt­ansvarlig.
 • Ansvarlige for it, HR og jura skal være med og sikres en basisviden om persondataforordningen.
 • Fastlæg niveau af implementering: Fuldt eller ud fra risiko på udvalgte områder.
 • Få grønt lys fra direktion samt tid og penge.
 • Læs for eksempel DI’s vejledning: ”Persondataforordningen – i kort form

2: ANALYSE AF DATASTRØM

 • Afdæk processer med personoplysninger og processer med behov for spørgeskemaer.
 • Anvend DI’s ”Vejledning om procesafdækning
 • Interview relevante afdelinger og udfyld spørgeskemaer.
 • Anvend DI’s standardspørgeskema for blandt andet at afdække:
 • Hvilke personoplysninger behandler I og hvorfor?
 • Informerer I de personer, I har oplysninger om? 
 • Sletter I oplysninger – og hvornår?

3: ANALYSE AF SPØRGESKEMAER

 • Er der huller i jeres behandling af persondata
 • (en GAP-analyse).
 • GAP-analysen identificerer de områder, hvor reglerne ikke overholdes.
 • Fastlæg det implementeringsniveau I har tid og penge til.
 • Vælg hvilke tiltag, der skal prioriteres og implementeres. Og hvilke der er behov for i forhold til persondataforordning.
 • Se DI’s oversigt over typiske fejl

4: IMPLEMENTERING

 • Skriv og tilpas de nødvendige dokumenter. Eksempelvis: retningslinjer for behandlingen af personoplysninger, samtykketekster, privatlivspolitikker og databehandleraftaler.
 • Udarbejd beredskabsplaner til at håndtere sikkerhedsbrud.
 • Indgå (nye) aftaler med databehandlere, for eksempel leverandører af it-systemer, og eventuelle dataansvarlige, som I behandler personoplysninger for.
 • Tilpas it-systemer til for eksempel sletning og håndtering af registreredes rettigheder.

5: DOKUMENTATION OG PROCEDURE

 • Dokumentér, hvordan I overholder persondataforordningen.
 • Undervis medarbejdere, der behandler personoplysninger.
 • Indarbejd fortrolighedsklausuler i ansættelseskontrakter.
 • Indfør årshjul med løbende kontrol og interne inspektioner af databehandling.
 • Udarbejd fortegnelser over personoplysninger.
 • Se: bit.ly/didokumentation under ”værktøjer”.

Læs: DI Business magasin om persondata

Kim Haggren

Kim Haggren

Vicedirektør

 • Direkte +45 3377 3449
 • Mobil +45 2124 4608
 • E-mail kih@di.dk

Relateret indhold