Flemming Bendt, adm. direktør, ISS Danmark

07.06.18 DIB Nyheder

Den vigtigste integration sker via jobbet

ISS integrerer for at skaffe sig nok medarbejdere i en tid med mangel på arbejdskraft – og fordi mangfoldighed skaber værdi på bundlinjen. Sprog er ingen hindring, men asylprocessen er for lang, og skatten på først tjente krone er for høj, siger adm. direktør Flemming Bendt.

Hvad betyder integrationen af indvandrere og efterkommere for arbejdskraften i Danmark?

– Det betyder noget for arbejdsudbuddet. Lige nu stiger manglen på arbejdskraft igen. For faglærte som for eksempel kokke og teknikere, men også for ufaglærte. Lige før den seneste finanskrise måtte vi sige nej til opgaver, fordi vi ikke kunne skaffe folk nok. Det er ”bad for business”. Så det gælder om at få aktiveret den arbejdskraft, der er tilgængelig og parat til at kunne tage fat.

ISS har cirka 50 procent medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk, er det noget I bevidst søger?

– Nej. Vi fokuserer på, om folk kan og vil arbejde hos os, uanset om de er fra Søborg eller Syrien. Det afgørende er, at de kan yde en god service til kunderne. Hvis de derimod ikke er så gode til for eksempel sprog, har vi sprogundervisning, pixibøger og videoer, vi sætter ind.

Hvad koster det – og hvad giver det?

– Vi er dybt afhængige af vores vigtigste aktiv – mennesker. Vi kan ikke bare sætte en robot ind. Men vi ser også, at teams med høj mangfoldighed – også på for eksempel køn og alder – performer 3,7 procentpoint bedre end ensartede teams. Så det er et plus for bundlinjen. Og det giver en stor stolthed i de enkelte teams at hjælpe et andet menneske, som måske ikke har haft nemt ved at komme i job.

ISS har 118 nationaliteter, hvad ved I om, hvad der virker?

– Den vigtigste integration sker via jobbet. Jo hurtigere en flygtning kommer i job, desto bedre for integrationen. Vi skal for eksempel ikke parkere flygtninge på et asylcenter eller i kommunalt regi i halve og hele år. Det passiviserer den energi, han eller hun har brugt på at komme herop.

Som virksomhedsleder stiller du op til debat med blandt andet integrationsminister Inger Støjberg (V) om integration via jobbet. Hvorfor?

– Jeg har en holdning, og jeg ved noget om, hvad der virker. Som arbejdsgivere kan vi gøre mere, men vi har brug for politisk hjælp til for eksempel at nedbringe asyl­processen, mindske bureaukratiet og øge incitamentet til at vælge job over sofa – for eksempel ved at sænke skatten på først tjente krone.

Fakta

Flemming Bendt

- Adm. direktør, ISS Danmark 
- 7.500 medarbejdere i Danmark
- Ca. halvdelen har anden etnisk baggrund end dansk
- I alt 118 nationaliteter

 

Mød Flemming Bendt i debatten ”Integration er noget, der foregår på jobbet” med blandt andet integrationsminister Inger Støjberg på Folkemødet lørdag den 16. juni 2018 kl. 12.00 – 12.45 hos Dansk Industri i Klostergaarden i Allinge.