Produktionen af intelligente vandmålere hos virksomheden Kamstrup er højteknologisk og i høj grad automatiseret. Senior vice president Jesper Daugaard fra virksomheden er formand for DI's nye enhed "DI Vand".

Foto: Kamstrup
20.06.18 DIB Nyheder

DI skruer op for vandtrykket

Den danske eksport af vandløsninger skal fordobles inden 2025. Derfor samler DI nu medlemmer med interesser på vandområdet og styrker samspillet gennem ”DI Vand”, der får senior vice president Jesper Daugaard fra virksomheden Kamstrup som formand.

I 2015 blev den danske vandvision vedtaget. Den indeholder en ambition om at fordoble den danske eksport af vandløsninger inden 2025, og selv om blandt andet det amerikanske marked for dansk vandeksport er steget 12,3 procent fra 2016 til 2017 og nu ligger på 1.26 mia. kroner, er der stadig et stykke vej, til målet er nået.

Målet i Vandvisionen lyder på en eksport på 30 mia. kr. og skabelse af 4.000 nye arbejdspladser. For at hjælpe det på vej udarbejdede DI i foråret 2018 en vandeksportanalyse, som viser, at Danmark har et meget stort potentiale for at eksportere meget mere, end vi gør i dag. Analysen udpeger de 50 lande med størst kommercielt potentiale, hvor der kan arbejdes målrettet med vores eksporttiltag.

- Den stiller vi nu til rådighed for alle interessenter på området, og de er faktisk flere, end man måske skulle tro, siger fagleder for DI Vand Svend-Erik Jepsen, Dansk Industri.

De åbenlyse er selvfølgelig de virksomheder, der laver pumper, målere og andet udstyr til vandhåndtering.

- Men forsyningsselskaberne og ministerier er selvfølgelig også interesseret og ved at offentliggøre analysen for dem også håber vi, at der skabes fokus i det fremadrettede eksportarbejde, siger  Svend-Erik Jepsen. 

Læs også: Nyt videnscenter styrker dansk vandteknologi

Jeg forventer, at vi kan udbygge den danske styrkeposition, så vi kan skabe grundlaget for højere vækstmål efter 2025 Senior vice president Jesper Daugaard, Kamstrup

Kamstrup tager formandsposten

DI Vand får senior vice president Jesper Daugaard fra virksomheden Kamstrup som formand, og han glæder sig til at sætte skub i udbygningen af dansk vandteknologi.

- Jeg forventer, at vi kan udbygge den danske styrkeposition, så vi kan skabe grundlaget for højere vækstmål efter 2025. Det kræver dels, at vi i Danmark sikrer de rigtige rammer for innovation og demonstration, og at vi i et tæt samarbejde med eksisterende foreninger får bragt vores løsninger ud til de steder i verden, hvor behovet for gode vandløsninger er størst, siger Jesper Daugaard.

DI Vand vil også give de danske og europæiske rammebetingelser en granskning, så de danske og europæiske politikere får input til, hvad der skal til, for at eksporten kan øges yderligere både nu og på lang sigt.

- Vi har i Danmark en lang tradition for samarbejde på vandområdet, og der er gennem de sidste år opbygget stor forståelse mellem aktørerne, fra teknologi og udstyrsleverandørerne over forsyningerne til de store vandforbrugere om de nødvendige rammer. Nu skruer vi op for det formaliserede samarbejde, så vi kan styrke indsatsen endnu mere, siger Jesper Daugaard.

Læs også: Danske vandmålere virker i sydafrikansk vandkrise

Virksomheder, der ønsker at indgå i DI Vand netværket, kan skrive til Svend-Erik Jepsen, sej@di.dk for at blive inddraget i det videre arbejde. 

Svend-Erik Jepsen

Svend-Erik Jepsen

Fagleder, Vand & Klimatilpasning

  • Direkte +45 3377 3685
  • Mobil +45 2949 4407
  • E-mail sej@di.dk

Relateret indhold