Det skal være skat- og afgiftsfrit, hvis en virksomhedsleder ønsker at overdrage virksomheden til en erhvervsdrivende fond, lyder et nyt politisk forslag.

Foto: Colourbox
26.06.18 DIB Nyheder

Skattefri virksomhedsoverdragelse vækker glæde hos DI

Nyt lovforslag vil gøre det skatte- og afgiftsfrit at overdrage en virksomhed til en erhvervsdrivende fond. Det vækker glæde hos Dansk Industri.

Når en virksomhedsejer- eller familie vil overdrage sin virksomhed til en erhvervsdrivende fond – for eksempel ved et generationsskifte – skal det ikke koste skatter eller afgifter.

Sådan lyder det i et nyt udspil fra skatteminister Karsten Lauritzen (V), der har taget tankerne med videre fra en arbejdsgruppe under Skatteministeriet med deltagelse af blandt andre repræsentanter fra erhvervslivet.

- Danmark har brug for en model, som igen får sat gang i fødekæden til fremtidens erhvervsdrivende fonde, og som sikrer fondsejede virksomheder konkurrencedygtige vilkår, siger Tine Roed, direktør i Dansk Industri (DI).

Læs også: Vi er og bliver forankret i Danmark

Regeringen ønsker at fremme familieejede virksomheder og erhvervsdrivende fonde som ejerformer. Tine Roed, Direktør

Få nye erhvervsfonde

I dag skal virksomhedsejere betale op til 42 procent i skat for at overdrage virksomheden til en fond. Reglerne for virksomhedsoverdragelse blev senest strammet i 1998 af den daværende SR-regering.

Sidenhen er kun et fåtal nye erhvervsdrivende fonde blevet stiftet. Det har fået flere virksomhedsoverdragelser til at ende på udenlandske hænder. Det, håber Karsten Lauritzen, at kunne ændre på.

- Regeringen ønsker at fremme familieejede virksomheder og erhvervsdrivende fonde som ejerformer, da det kan være med til at holde danske virksomheder – og tusindvis af danske arbejdspladser – på dansk jord, siger han i en pressemeddelelse.

Skatteministeren henviser til, at regeringen for at skubbe på udviklingen tidligere også har sænket bo- og gaveafgiften for familieejede virksomheder.

- Forhåbentlig kan vi på den baggrund blive enige om nogle attraktive skattevilkår, der skaber de bedste rammer for erhvervsdrivende fonde i Danmark, siger Karsten Lauritzen.

Læs også: Reformaftale på plads: Nu bliver erhvervsfremmen mere overskuelig

Robust og attraktiv model

DI var for seks år siden med til at sætte gang i arbejdet med at ændre på reglerne i Erhvervsfondsudvalget. Tine Roed er glad for at se, at arbejdet nu langt om længe ser ud til at bære frugt.

- Det ser ud som om, den nedsatte arbejdsgruppe har udarbejdet en robust og attraktiv model for overdragelse af en virksomhed til en fond, siger hun.

DI håber på, at der nu i Folketinget kan samles bred politisk opbakning bag en løsning, som kan træde i kraft fra årsskiftet.

Karsten Lauritzen vil præsentere arbejdsgruppens anbefalinger for aftalepartierne bag Vækstplan DK fra 2013, som blev indgået mellem Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti.

Læs også: Pensionsgigant til nordjyske virksomheder: Vi er klar til at investere i jer

Fakta

- ”Arbejdsgruppen om succession til erhvervsdrivende fonde” foreslår, at overdragelsen af aktier til en erhvervsdrivende fond på tidspunktet for overdragelsen skal være skatte- og afgiftsfri.

- Hverken overdrageren eller fonden beskattes ved overdragelsen. På overdragelsestidspunktet opgøres avanceskatten (”stifterskatten”), og denne skat udskydes, indtil fonden evt. sælger eller modtager udbytte af aktierne.

- Arbejdsgruppens forslag indebærer, at der fastsættes et loft over den skat, der udløses som følge af overdragelsen til fonden.

- Der skal maksimalt betales et beløb svarende til den opgjorte og udskudte skat med tillæg af forrentning. Skatten beregnes på grundlag af overdragers avance på overdragelsestidspunktet og den almindelige selskabsskattesats.

Kilde: Skatteministeriet

Niels Petersen
Skrevet af:

Niels Petersen

Jacob Bræstrup

Jacob Bræstrup

Skattepolitisk chef

  • Direkte +45 3377 3426
  • Mobil +45 2020 3232
  • E-mail jcb@di.dk

Relateret indhold