Stål i bunkevis. Det er, hvad der blevet importeret til EU i den seneste tid. En ny safeguard vil sikre, at den europæiske stålindustri ikke udsættes for unfair konkurrence.

Foto: Skyfish
19.07.18 DIB Nyheder

Ny regulering af import af stål til EU

Torsdag indførte EU en global kvoteordning for import af visse stålprodukter. Ordningen betyder, at import af stål, der overstiger kvoten, vil blive pålagt en ekstra told på 25 procent.

Danske virksomheder, der importerer og brug stål i deres produktion, bør holde nøje øje med EU’s nye globale kvoteordning, der regulerer hvor meget stål, der kan importeres til Europa fra lande uden for EU – undtaget er dog import fra Norge, Island og Lichtenstein, samt en række udviklingslande.

Det står fast efter at EU-kommissionen har besluttet at indføre en midlertidig ”safeguard” i kølvandet på en pludselig og voldsomt stigning i importen af stål til EU.

Safeguarden er indført i overensstemmelse med WTO’s regelsæt og har til formål at sikre, at udenlandske stålproducenter ikke dumper deres stål i Europa til skade for den europæiske stålindustri.

I udgangspunktet er der indført kvoter for 23 produktkategorier gældende i de kommende 200 dage. Når kvoterne er opbrugt pålægges en ekstra told på 25 procent.

Erhvervsstyrelsen oplyser, at kvoterne tildeles ud fra ”først-til-mølle” princippet. Og at varer, der allerede er på vej, ikke er omfattet.

Er du importør af stål, kan du følge med i volumen og balance af kvoterne og se de igangværende importanmodninger her.

Peter Dige Thagesen

Peter Dige Thagesen

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3752
  • Mobil +45 2949 4569
  • E-mail pth@di.dk

Relateret indhold