Vattenfall Danmarks adm. direktør Michael Simmelsgaard ser frem til udbudsrunde om vindmølleparker i 2019.

Vattenfall
02.07.18 DIB Nyheder

Vattenfall: Super stærkt med vindmølleudbud i 2019

Svenskeejede Vattenfall ser et betydeligt potentiale i Folketingets energiforlig, der blev indgået fredag. Danfoss er også positiv, men efterlyser mere fokus på at spare energi.

Folketinget bliver rost hele raden rundt af energivirksomheder efter fredagens aftale på energiområder, der lægger sporerne for et yderligere skift fra fossile til bæredygtige energiproduktion frem mod 2030..

Vattenfall har omkring 250 medarbejdere i Danmark og driver mere end 200 vindmøller til lands og til vands. Adm. direktør for Vattenfall Danmark, Michael Simmelsgaard, ser flere fordele i forliget.

- Det lyder godt med, at der skal bygges tre offshore vindmølleparker inden 2030, og det er super stærkt, at første udbud allerede kommer i 2019. Rammerne tegner fornuftige, og vi er ikke afskrækket af at betingelserne er ændret og at vi på et tidspunkt kan se et marked, hvor støtteordninger er på vej helt væk,” siger adm. direktør i Vattenfall Danmark, Michael Simmelsgaard.

Ifølge energiforliget skal der inden 2030 være udbudt tre havvindmølleparker på mindst 2400 Megawatt (MW). Yderligere ser Vattenfall et potentiale i, at der afsættes 4,2 mia. kr. til udbudsrunder for landvind og solanlæg. Uanset om det ender med færre vindmøller på dansk grund, er det en god forretning at opgradere den nuværende vindmøllepark.

- I energiforliget er der fundet en rigtig god langsigtet løsning, som samtidig giver vækstmuligheder. Vi tror meget på repowering af den danske vindpark, hvor vi kan pille gamle møller ned og erstatte dem med færre moderne med god opbakning fra lokal befolkningen, siger Michael Simmelsgaard.

Samtidig rummer energiaftalen motivationsfaktorer for, at kommunerne støtter udskiftning af ældre vindmøller.  Michael Simmelgaard pointerer også vigtigheden af den brede opbakning fra Folketinget. Den er afgørende idet der er tale om betydelige og langsigtede investeringer, der er afhængig af stabile vilkår. 

Læs mere: ”Energiaftale er dansk politik, når det er bedst”

Danfoss: Positivt - men....

Danfoss ser også en positiv udvikling i energiforliget, men vil gerne have endnu mere fokus på at spare energi. 

- Den nye energiaftale har flyttet sig i positiv retning i forhold til udgangspunktet, og det er godt for dansk erhvervsliv, at det er endt med en bred politisk aftale, siger adm. direktør Kim Fausing og tilføjer:

- Men det er fortsat helt afgørende, at der kommer mere forståelse for og fokus på energieffektive løsninger, som er en forudsætning for, at vi når vores mål i den grønne omstilling og fastholder Danmarks grønne føreposition.

I energiaftalen er det aftalt at øremærke en tilskudspulje på i alt 600 mio. kr. hvert år i perioden 2021-2024, der tildeles projekter inden for industri- og serviceerhverv og energiforbrug i bygninger. 

Andre positive elementer er øget forskning i energi. 

Læs hele energiaftalen her. 

Skrevet af:

Uffe Hansen