Bæredygtig omstilling, attraktive investeringer i iværksætteri og støtte til små virksomheder er de tre topprioriteter i Alternativets erhvervspolitik det kommende folketingsår.

Foto: Steen Brogaard
21.08.18 DIB Nyheder

Alternativet: Vi skal styrke de små virksomheder

Med et folketingsvalg i sigte interviewer DI Business erhvervsordførere fra alle folketingspartier om deres politiske planer i det kommende folketingsår. Erhvervsordfører Rasmus Nordqvist fra Alternativet er femte i rækken.

Hvad er Alternativets tre topprioriteter for dansk erhvervsliv i det kommende folketingsår?

"Bæredygtig omstilling er højt prioriteret. Det handler ikke blot om den grønne omstilling, men også om at skabe en god social bundlinje. Vi skal holde fast i arbejdet med ansvarlig virksomhedsadfærd. Det gør vi ved at fokusere på ’due diligence’ for virksomheder (de processer som virksomheden forventes at have på plads for at undgå overtrædelse af FN og OECD’s retningslinjer for samfundsansvar, red.). Sådan vi sørger for, at klimamål og menneskerettigheder overholdes i Danmark og på verdensplan.

Min egen kæphæst for erhvervslivet er iværksætterdagsordnen. Vi skal have fokus på iværksætterne i Danmark, hvad end de er voksne, unge eller seniorer. Iværksætterdagsordnen bliver ofte taget frem til skåltalerne i det politiske liv, men der mangler de seje træk. Vi ser, uddannelserne bliver bedre, men vi skal løfte dagsordenen som helhed endnu mere.

Dertil skal vi styrke de små virksomheder lokalt. Vi skal hjælpe virksomhederne med at spille en aktiv rolle i samfundet og sørge for, at de kan komme med de gode løsninger til samfundet."

Læs også: LA: Det offentliges opgavetyveri skal stoppes

Der skal sættes krav for offentlige indkøb, der giver små, innovative virksomheder en reel chance for at vinde ordrer, så det ikke kun er større virksomheder, der løber med præmien. Rasmus Nordqvist, erhvervsordfører, Alternativet

Hvilke konkrete initiativer har Alternativet, der skal løfte de prioriteter?

"Det er centralt at få fat i de andre partier om at gøre ’due diligence’ lovpligtig for virksomheder, så der er klare regler for erhvervslivet på området. Det burde erhvervslivet også gå mere ind i. Stort set alle virksomheder gør det rigtigt godt. Men de få, der ikke lever op til det retningslinjerne, skaber en ulige konkurrence. Derfor skal vi rykke os fra retningslinjer til lov, så alle følger samme ramme.

Vi arbejder for, at der skal være mulighed for fradrag for investeringer i iværksættervirksomheder, ligesom Sverige gør. Der har været meget positiv feedback på fradraget fra folketingspartierne og erhvervslivet, men ikke desto mindre havde regeringen det ikke med i vækstpakken. Jeg ser det som en lavthængende frugt, der vil gøre en enorm forskel for erhvervslivet og iværksætteriet i Danmark.

Vi skal se nærmere på, hvordan vi skal styrke de små og mellemstore virksomheder. Der er åbnet for flere muligheder, siden de nye regler for offentligt udbud blev vedtaget i 2015. Men vi skal understøtte virksomhederne yderligere. Der skal sættes krav for offentlige indkøb, der giver små, innovative virksomheder en reel chance for at vinde ordrer, så det ikke kun er større virksomheder, der løber med præmien."

Læs også: Konservative: Håb forude for samarbejde over midten

Hvilke vigtige erfaringer tager du med fra det forgangne folketingsår med ind i det nye, når det gælder erhvervslivet?

"Min erfaring er, at det forgangne år har været visionsløst. Jeg savner større tiltag med et stærkt økonomisk blik for, hvordan vi understøtter et godt og bæredygtigt erhvervsliv."

Der er selvfølgelig mange andre udfordringer for erhvervslivet, men klimaforandringer er det, jeg ser som det største problem for Danmark. Rasmus Nordqvist, erhvervsordfører, Alternativet

"Jeg synes, at der har været en for stor berøringsangst for at tage nogle af de større dagsordner op med erhvervslivet. Vi er nødt til at tage de principielle og visionære diskussioner for fremtidens erhvervsliv. Derfor bliver jeg så glad, når jeg hører en erhvervsleder tale om mål for eksempelvis klima, men bolden bliver ikke taget op af regeringen."

Læs også: SF: ”Vi skal satse på afbureaukratisering og fradrag”

Hvad forudser du vil være de største udfordringer for dansk erhvervsliv i løbet af det næste folketingsår?

"Klimakrisen er den altoverskyggende udfordring. Det er ikke blot for erhvervslivet, men også for det offentlige og borgere. Alle skal arbejde sammen for at understøtte klimadagsordenen. Der er selvfølgelig mange andre udfordringer for erhvervslivet, men klimaforandringer er det, jeg ser som det største problem for Danmark."

Læs også: Auken: ”Der har været en giftig debat om manglen på arbejdskraft”

Per Geckler Møller

Per Geckler Møller

Vicedirektør

  • Direkte +45 3377 3836
  • Mobil +45 2949 4434
  • E-mail pgm@di.dk

Relateret indhold