"Hyppig kontakt og aktivering på virksomhederne bidrager til en fokuseret jobrettet indsats, der er med til at give flere fodfæste på arbejdsmarkedet. Det er derfor vigtige elementer i en god kommunal beskæftigelsesindsats," siger underdirektør Steen Nielsen, DI.

Foto: Getty
23.08.18 DIB Nyheder

DI: God politisk aftale om beskæftigelsesindsatsen

Bred politisk aftale forenkler beskæftigelsesindsatsen. DI roser aftalen, der kan bidrage til at få flere i gang på arbejdsmarkedet.

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har indgået en aftale, der forenkler beskæftigelsesindsatsen. 

Aftalen betyder blandt andet, at kommunerne får større frihed til at planlægge hjælpen til ledige. Fremover bliver der nogle simple minimumsregler på tværs af målgrupper, så kommunerne selv kan tilrettelægge indsatsen med udgangspunkt i den enkelte.

- I en tid, hvor virksomhederne mangler medarbejdere, er det vigtigt, at der gøres mest muligt for at få de ledige i job. Derfor er det godt, at der er i dag er indgået en bred aftale, siger arbejdsmarkedspolitisk chef Steen Nielsen, DI.

Læs også: Metalvirksomhed takker nej til ordrer: ”Vi er ikke de eneste”

Det er positivt, at der nu skal følges tættere op på kommunernes resultater, og at der stilles målrettede krav til kommuner, der slækker på indsatsen og overlader ledige til sig selv Steen Nielsen, Vicedirektør

Skærpet opfølgning på kommuners indsats

Partierne er enige om, at den større frihed til kommunerne skal følges tæt. Hvis kommunerne slækker på indsatsen og overlader ledige til sig selv, skal det have konsekvenser. Der bliver derfor igangsat en skærpet opfølgning på kommunernes indsats, hvor det bliver muligt at skride ind over for de kommuner, der ikke lever op til deres ansvar. I sidste ende kan staten sætte kommuner under administration med faste krav til indsatsen.

 - Det er positivt, at der nu skal følges tættere op på kommunernes resultater, og at der stilles målrettede krav til kommuner, der slækker på indsatsen og overlader ledige til sig selv. Alle ledige bør have en indsats, der hjælper dem hurtigt tilbage i job, siger Steen Nielsen og fortsætter.

- Vi lægger vægt på, at man benytter de redskaber, vi ved, der virker. Vi har i øjeblikket alle tiders chance for at få endnu flere af dem, der har brug for en ekstra hånd, i gang på arbejdsmarkedet. Hyppig kontakt og aktivering på virksomhederne bidrager til en fokuseret jobrettet indsats, der er med til at give flere fodfæste på arbejdsmarkedet. Det er derfor vigtige elementer i en god kommunal beskæftigelsesindsats, siger Steen Nielsen.

Læs også: DI: 6 af 10 virksomheder kæmper med at skaffe ansatte

Fakta

Centrale initiativer i aftalen

•Færre proceskrav til kontaktforløbet, der ensrettes på tværs af målgrupper, og enklere regler for samtalernes indhold

•Mere ansvar til a-kasserne i en fireårig forsøgsperiode, hvor udvalgte a-kasser i en fireårig periode får ansvaret for dagpengemodtagere i opsigelsesperioden og de første tre måneder af ledighedsforløbet

•Kun ét krav til aktivering efter senest seks måneder ledighed. Herefter bliver det op til jobcentret at vurdere, hvornår den enkelte har brug for mere indsats

•Krav til jobsøgning fjernes. Ledige, der har et job på hånden eller som skal på fx efterløn eller barsel, skal ikke længere søge job de sidste seks uger

•Løntilskudsordningen forenkles og får kun to varighedsbegrænsninger. Én for borgere tæt på arbejdsmarkedet og én for borgere længere væk fra arbejdsmarkedet

•Virksomhedspraktikordningen forenkles, og formålet med praktikopholdet skærpes

•Markant forenkling af voksenlærlingeordningen med kun tre målgrupper, færre tilskudssatser samt højere tilskud til ledige i voksenlærlingeordningen

•Virksomheders ansøgninger om virksomhedspraktik og løntilskud automatiseres

•Styrket fokus på kommunernes resultater og skærpet opfølgning for kommuner med utilfredsstillende resultater

•Der udarbejdes en helt ny hovedlov om den aktive beskæftigelsesindsats, der er lettere at forstå og lettere for kommuner og a-kasser at administrere efter

Kilde: Beskæftigelsesministeriet

Steen Nielsen

Steen Nielsen

Vicedirektør

  • Direkte +45 3377 3318
  • Mobil +45 2949 4557
  • E-mail snn@di.dk

Relateret indhold