Konservatives prioriteter for det kommende folketingsår er mere arbejdskraft, mindre bureaukrati og skattelettelser.

17.08.18 DIB Nyheder

Konservative: Manglende arbejdskraft er topprioritet

Med et folketingsvalg i sigte interviewer DI Business erhvervsordførere fra alle folketingspartier om deres politiske planer i det kommende folketingsår. Erhvervsordfører Anders Johansson (C) er tredje ordfører i serien.

Hvad er Konservatives tre topprioriteter for dansk erhvervsliv i det kommende folketingsår?

"Helt overordnet er den største prioritet at få at sikret mere kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne i Danmark. Rekrutteringsbehovet bliver større og større, og vi skal sætte stort ind for at håndtere det. Medarbejdere er den nye knappe ressource for dansk erhvervsliv. Det risikerer at løbe det økonomiske opsving ud. Dét er den mest aktuelle dagsorden for dansk erhvervsliv.

Vi prioriterer også en generel byrdelettelse for små og mellemstore virksomheder. Det er vigtigt, at vi har konkurrencedygtige virksomheder. De skal ikke bruge for meget energi på tidskrævende administrative opgaver, når de kunne bruge den samme tid på at vokse og drive virksomheden. Det skal være simpelt for virksomhederne, så de kan bruge ressourcerne, hvor de er bedst tjent."

Læs også: SF: ”Vi skal satse på afbureaukratisering og fradrag”

Erhvervs- og iværksætterpakken tegnede et billede af en vilje til at løfte erhvervslivet på tværs af partier. Det giver håb forude for, at der sagtens kan laves brede aftaler på tværs af partiforskelle, der gavner erhvervslivet. Anders Johansson, erhvervsordfører, Konservative

"Derudover skal vi fokusere på skatte- og afgiftsområdet. Det skal være attraktivt at drive virksomhed i Danmark. Udover at lette trykket for de administrative byrder skal vi være opmærksomme på skattetryk i vores nabolande. Vi skal være konkurrencedygtige i den internationale skattekonkurrence. Og i mange af vores nabolande sænker de skatten. Vi skal ikke efterlades på perronen; vi skal være ajour med nabolandene."

Læs også: Auken: ”Der har været en giftig debat om manglen på arbejdskraft”

Hvilke konkrete initiativer har Konservative, der skal løfte de prioriteter?

"Der er mange ting, vi kan gøre for at øge arbejdsudbuddet. Konkret vil vi gerne have beløbsordningen sænket til 325.000 kr. Således kan vi sørge for at tiltrække faglærte til Danmark, som der er stor efterspørgsel efter. Den store efterspørgsel efter faglærte betyder, at vi ikke får folk til Danmark, der tager job fra danskere. Tværtimod sikrer vi blot den arbejdskraft, virksomheder efterspørger, men ikke kan få i øjeblikket.

Der kommer et udspil fra regeringen til efteråret, som handler om at lette byrderne for små og mellemstore virksomheder. Det gælder om at få sænket de administrative barrierer. Vi hører eksempelvis, at mange, der kommer midlertidigt til Danmark, mister deres arbejdstilladelse, fordi de flytter bopæl eller stilling. Det skal vi gøre op med, så erhvervslivet kan få den arbejdskraft, de mangler.

På skatteområdet er der mange tiltag, vi gerne ser gennemført. Det gælder selvfølgelig at sænke selskabsskatten, men det gælder også at tage fat i den egenkapital, danskere har. Det skal være skattemæssigt attraktivt at investere i Danmark. Derfor har vi gennemført investorfradraget, så flere danskere kan investere deres penge i stedet for at lade dem sidde med et meget lavt afkast. Vi skal have danskerne ud og investere i erhvervslivet."

Læs også: Nøgletal: Virksomhederne ser lyst på fremtiden

Den største udfordring for erhvervslivet vil klart være rekruttering af arbejdskraft. Jeg tror, det er en udfordring, der kun vil være stigende i det kommende folketingsår. Anders Johansson, erhvervsordfører, Konservative

Hvilke vigtige erfaringer tage Konservative med fra det forgangne folketingsår med ind i det nye, når det gælder erhvervslivet?

"Det må være erhvervs- og iværksætterpakken, vi fik gennemført. Pakken tegnede et billede af en vilje til at løfte erhvervslivet på tværs af partier. Den fik afsat 14,7 mia. kroner til gavn for danske virksomheder herunder skattelettelser. Det gjorde vi ved at have et samarbejde over midten i folketinget. Det giver håb forude for, at der sagtens kan laves brede aftaler på tværs af partiforskelle, der gavner erhvervslivet."

Læs også: DI: 6 af 10 virksomheder kæmper med at skaffe ansatte

Hvad forudser du vil være de største udfordringer for dansk erhvervsliv i løbet af det næste folketingsår?

"Den største udfordring for erhvervslivet vil klart være rekruttering af arbejdskraft. Jeg tror, det er en udfordring, der kun vil være stigende i det kommende folketingsår. Derfor er det vigtigt at få sat det på dagsordenen og gjort noget ved det. Det håber vi på at kunne gøre i løbet af det næste år."

Læs også: Nøgletal: Fortsat fremgang i dansk økonomi

Per Geckler Møller

Per Geckler Møller

Vicedirektør

  • Direkte +45 3377 3836
  • Mobil +45 2949 4434
  • E-mail pgm@di.dk

Relateret indhold