Der skal arbejdes for at sikre fair og lige konkurrence mellem det private og offentlige i det kommende folketingsår, siger May-Britt Kattrup, erhvervsordfører for Liberal Alliance.

20.08.18 DIB Nyheder

LA: Det offentliges opgavetyveri skal stoppes

Med et folketingsvalg i sigte interviewer DI Business erhvervsordførere fra alle folketingspartier om deres politiske planer i det kommende folketingsår. Erhvervsordfører May-Britt Kattrup (LA) er fjerde ordfører i rækken.

Hvad er Liberal Alliances tre topprioriteter for dansk erhvervsliv i det kommende folketingsår?

"Der mangler arbejdskraft i Danmark, og det skal der gøres noget ved. Det er et stort problem for det danske erhvervsliv, at udbuddet er for lavt. Et af redskaberne til skabe et større udbud er skattelettelser, og det vil liberal Alliance arbejde for, men det er svært at komme igennem med i Folketinget. 

Bureaukratiet skal mindskes. Vi vil arbejde for færre administrative byrder for erhvervslivet. 

Dertil skal der arbejdes for at sikre fair og lige konkurrence mellem det private og offentlige. Det handler eksempelvis om, at der skal være en langt mere gennemsigtig prissætning af udbud."

Læs også: Konservative: Håb forude for samarbejde over midten

Der skal sikres et bedre samarbejde mellem det private og offentlige. Der skal sættes en stopper for opgavetyveriet. Det offentlige bruger skattekroner til at udkonkurrere det private erhvervsliv. Det er hverken rimeligt eller hensigtsmæssigt. May-Britt Kattrup, erhvervsordfører, Liberal Alliance

Hvilke konkrete initiativer har Liberal Alliance, der skal løfte de prioriteter?

"Det er ret begrænset, hvad der vil komme til at ske i det næste folketingsår, fordi det er et valgår. Liberal Alliance har en ambitiøs erhvervspolitik om at øge udbuddet af arbejdskraft og sikre færre administrative byrder, men der kommer ikke til at være nogle afgørende nye tiltag i perioden før valget. Valgperioden er ved at være slut, og vi kan se tilbage på nogle af de succesfulde tiltag, vi har lavet og vil arbejde videre med. Det gælder eksempelvis erhvervs- og iværksætterpakken. Den har klart skabt bedre vilkår for erhvervslivet og skabt et mere attraktivt investormiljø særligt for at investere i opstartsvirksomheder."

Vi vil nedbringe bøvlede administrative byrder, som hidtil har gjort det svært at være investor i Danmark.

Jeg håber fremadrettet, at vi kan blive endnu bedre i Danmark til at arbejde med at sætte afgifter ned. Det handler jo ikke kun om afgiften selv men også om den administrative byrde for virksomheder. Et godt eksempel er nøddeafgiften. Det var ikke blot en unødvendig afgift, men den havde en masse absurde regler, der handlede om, hvorvidt nødderne var ubehandlede eller behandlede, om det var kerner eller nødder, osv. Vi skal arbejde videre med at afskaffe alt det bøvl, der koster timer for virksomhederne."

Læs også: SF: ”Vi skal satse på afbureaukratisering og fradrag”

Hvilke vigtige erfaringer tager du med fra det forgangne folketingsår med ind i det nye, når det gælder erhvervslivet?

"En erfaring, jeg tager med mig, er, at det er meget svært at komme igennem med reformer, der skaber arbejdskraftsudbud. Der mangler simpelthen politisk vilje uden for regeringen. Regeringen havde jo et udgangspunkt i regeringsgrundlaget om at øge beskæftigelsen med ca. 55.000 personer. Vi kæmper dog fortsat for at nå det tiltrængte udbud, så virksomhederne får den arbejdskraft, de mangler. Det er arbejdskraften, der skal hjælpe Danmark med at nå vækstpotentialet. Vi skal være konkurrencedygtige på det internationale marked. Kun på den måde kan vi skabe velstand og sikre økonomi til fremtidig velfærd."

Læs også: Auken: ”Der har været en giftig debat om manglen på arbejdskraft”

Den helt store udfordring vil være manglen på arbejdskraft. Det er den, vi skal have mest i fokus. Det gælder både indenlandsk og udenlandsk arbejdskraft. May-Britt Kattrup, erhvervsordfører, Liberal Alliance

"En anden erfaring er, at der skal sikres et bedre samarbejde mellem det private og offentlige. Der skal sættes en stopper for opgavetyveriet. Det offentlige bruger skattekroner til at udkonkurrere det private erhvervsliv. Det er hverken rimeligt eller hensigtsmæssigt."

Læs også: Magrethe Vestager: Det indre marked er bolværk mod handelskrige

Hvad forudser du vil være de største udfordringer for dansk erhvervsliv i løbet af det næste folketingsår?

"Den helt store udfordring vil være manglen på arbejdskraft. Det er den, vi skal have mest i fokus. Det gælder både indenlandsk og udenlandsk arbejdskraft. Vi skal gøre det lettere at få udenlandsk arbejdskraft til Danmark.

Beløbsgrænsen er for nyligt blevet hævet, og den skal ned igen for at tiltrække den arbejdskraft, Danmark mangler. I den forbindelse skal det også blive nemmere at rekruttere til Danmark. Det er i forvejen en stor omstilling for mindre virksomheder at hive udenlandsk arbejdskraft til Danmark.

Hvis ikke vi lykkes med det, kommer vi til at mangle den vækst, vi har brug for. Og det går ud over hele samfundet. Det er jo et simpelt regnestykke: Velfærd koster mange penge, og de penge kan kun komme fra vækst i det private erhvervsliv. Det er derfor vigtigt, at vi skaber de bedste rammer og vilkår for privat vækst."

Læs også: DI: 6 af 10 virksomheder kæmper med at skaffe ansatte

Per Geckler Møller

Per Geckler Møller

Vicedirektør

  • Direkte +45 3377 3836
  • Mobil +45 2949 4434
  • E-mail pgm@di.dk

Relateret indhold