"Den nuværende afgift har været et tilbagevendende irritationsmoment i vores bogholderi, da de hver måned skulle dokumentere selv de mindste gevinster. Bøvlet har på ingen måder stået mål med provenuet," siger adm. direktør Lars Liebst, Tivoli.

Foto: Christoffer Anias Sandager /Tivoli
23.08.18 DIB Nyheder

Politikere tager tiltrængt opgør med bamseafgiften og bøvlede regler

Regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre er på vej med 29 initiativer, der blandt andet skal gøre det nemmere at udlodde bamser, sælge vafler og beregne afgift på ismix.

Nu bliver det muligt at benytte en standard for svulmningsprocenten i ismix. Det er i hvert fald en del af ambitionen i en ”saneringsplan”, som Regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre senere i dag vil mødes om med henblik på en aftale.

Planen indeholder 29 konkrete initiativer, der afskaffer afgifter, forenkler regler og digitaliserer afgiftsregler. Ud over forenklingen af proceduren for beregning af svulmningsprocenten i ismix drejer det sig blandt andet om et løft i bundgrænsen for den såkaldte ”bamseafgift”, som er affødt af et forslag som DI oprindeligt rejste i februar 2017 i regeringens Virksomhedsforum for enklere regler.

- Det er virkelig glædeligt, at politikerne har lyttet til DI’s forslag om at modernisere bamseafgiften. Grænsen har stået stille i over 60 år, og måtte for vores skyld gerne løftes mere end til de foreslåede 750 kr. Det vigtigste er dog, at man husker denne gang at få en automatisk justering med i loven, sådan at vi ikke om 60 år står i den samme groteske situation. Det er netop ved at luge ud i bøvlede regler og afgifter, at regeringen kan gøre det nemmere at drive virksomhed i Danmark. siger direktør Kent Damgaard, DI.

Hvis man i samme omgang kunne finde midlerne til at fjerne afgiften på kaffe – og ikke kun på kaffeerstatning – så vil det også glæde både virksomheder og danskere Kent Damsgaard, Politisk direktør

Kent Damsgaard bakkes op af Lars Liebst, adm. direktør i Tivoli A/S.

- Det er rigtig positivt, at skatteministeren har lyttet til erhvervet. Den hidtidige beløbsgrænse betød, at Tivoli, vores forpagtere og SKAT brugte unødvendig megen tid på at administrere og kontrollere nogle forældede regler. Den nuværende afgift har været et tilbagevendende irritationsmoment i vores bogholderi, da de hver måned skulle dokumentere selv de mindste gevinster. Bøvlet har på ingen måder stået mål med provenuet, siger adm. direktør Lars Liebst.

Læs også: Gæt en toldkode – og risikér en skattegæld

Afskaf isafgiften helt

Kent Damsgaard mener dog, at mange af tiltagene i saneringspakken bærer præg af, at regeringen har haft et stift fokus på prisen for statskassen.

- Fx er vi bekymrede for, at den ændrede is-afgift vil efterlade nogle is-producenter med en højere afgiftsregning, end de har i dag. Derfor opfordrer vi til, at Folketinget helt fjerner afgiften på is. Så behøver is-producenterne slet ikke bekymre sig om, hvor meget eller lidt luft, der er i deres softice, siger direktøren.

Det vil ifølge direktøren også betyde, at danskerne ikke længere behøver undre sig over, at de skal betale afgift af deres sodavandsis, når de er sluppet af med afgiften på sodavand.

- Og hvis man i samme omgang kunne finde midlerne til at fjerne afgiften på kaffe – og ikke kun på kaffeerstatning – så vil det også glæde både virksomheder og danskere, siger Kent Damsgaard.

Lystbåde havner i eksil

Han håber også, at partierne finder penge til at fjerne afgiften på lystbådeforsikringer.

- Det er en afgift, der giver meget få penge i statskassen, men som er med til at sende danske lystbåde i ”afgiftseksil” i udlandet henover vinterhalvåret. Dermed går den danske bådbranche glip af den omsætning der følger med at servicere og reparere bådene, når de ikke er i vandet. Igen kan vi kun opfordre til at folketinget finder det relativt beskedne råderum, det kræver helt at sløjfe afgiften, siger direktøren.

Kent Damsgaard

Kent Damsgaard

Politisk direktør

  • Direkte +45 3377 3090
  • Mobil +45 2585 3216
  • E-mail ked@di.dk

Relateret indhold