Vedligeholdelse af parker og  grønne områder er en af de opgaver, som flere kommuner med fordel kan sætte i udbud, mener Dansk Industri.

23.08.18 DIB Nyheder

Private pedeller kan blive et plus for flere kommuner

Der er meget stor forskel på, hvor gode kommunerne er til at sende opgaver i udbud, selv om der er penge at spare ved at inddrage private virksomheder. Holstebro ligger i top på det tekniske område. DI Business har spurgt dem hvorfor.

I Holstebro Kommune har de udbudt 86 pct. af de egnede opgaver på det tekniske område, som bl.a. dækker over rengøring og vedligeholdelse af grønne områder. I Glostrup er det kun blevet til 23 pct.

Der er med andre ord meget stor spredning på, hvor flittige kommunerne er til at benytte private virksomheder i opgaveløsningen – også selv om der kan være mange penge at spare. Det viser en ny analyse fra Dansk Industri (DI) baseret på kommunernes egne regnskaber, som de hvert år indrapporterer til Danmarks Statistik.

- Viljen til at udbyder kommunale opgaver er generelt større på det tekniske område end på det sociale område. Alligevel ser vi desværre, at en del kommuner stadig ligger meget lavt – også på tekniske opgaver, siger Jakob Scharff, som er branchedirektør i DI.

Regeringen har foreslået, at kommunerne samlet set sender 35 pct. af deres udbudsegnede opgaver i udbud – mod bare 27 pct. i 2016. DI-analysen viser, at det mål stort set kan nås alene ved at øge udbuddene på det tekniske område. Det kræver blot at alle kommuner præsterer lige så godt, som gennemsnittet i de ti procent af kommunerne, som i dag gør det bedst.

Se også siden "Kommunefakta" med detaljeret opgørelse for enkeltkommuner

Kunsten er at beskrive opgaven rigtigt og afstemme forventningerne, så man får mest mulig værdi for pengene. H. C. Østerby, borgmester i Holstebro Kommune

God forberedelse er vejen frem

En af de kommuner, der ligger i den absolutte top, er Holstebro Kommune.

- Vi begyndte allerede i 90erne at udlicitere rengøringen i vores daginstitutioner. Det tog så nogle år, inden det fandt sit leje. Vi skulle jo lære, hvordan vi bedst fik beskrevet opgaverne, så vi fik det ud af udbuddet, som vi ønskede, fortæller H. C. Østerby, som er borgmester (S) i Holstebro.

Forberedelsen af udbuddene er for ham et absolut kernepunkt:

- Enhver kan jo spare millioner ved at udlicitere, hvis man samtidig lader kvaliteten dale. Men så bliver det jo ingen succes, og det er nok en fejl, som mange begår. Kunsten er at beskrive opgaven rigtigt og afstemme forventningerne, så man får mest mulig værdi for pengene, påpeger H. C. Østerby.

Han lægger heller ikke lægger skjul på, at det er en betydelig opgave at forberede, følge op og evaluere et udbud. Især i opstartsfasen.

Læs også: Nyt udspil om konkurrenceudsættelse kan give milliardgevinst til kommunerne

Giver erhvervslivet flere kræfter

I dag sparer Holstebro hvert år millioner af kroner via sin aktive udbudsstrategi, som i dag bl.a. også omfatter en lang række opgaver inden for vej og park. Her har den samme entreprenør i en årrække været dygtige til at vinde licitationen igen og igen.

- Derfor har vi i dag et meget tæt samarbejde, hvor man bare kan gribe knoglen, hvis der opstår et problem. Samtidig har det givet entreprenøren muskler til også at byde på andre større opgaver. Og det er et andet gode ved udlicitation: At det også kan give flere lokale arbejdspladser og i sidste ende flere indtægter til kommunen, forklarer borgmesteren. 

Samtidigt oplever H. C. Østerby, at de virksomheder, som udfører de offentlige opgaver, også er gode til at tage et socialt ansvar for bl.a. udsatte borgere i lokalområdet.

Læs også: 39.700 flere leverer offentlig service

Der er intet mønster

Man kunne måske tro, at der fandtes nogle tydelige mønstre for, hvilke kommuner der sender flest opgaver i udbud. Men det er der ikke, viser undersøgelsen ’Kommunernes arbejde med Konkurrenceudsættelse’, som Konkurrence- og forbrugerstyrelsen udgav sidste år.

- Forskelle mellem kommunerne såsom by eller land, størrelse eller partifarve betyder faktisk ikke noget særligt, når det gælder udbud. Det lader i højere grad til at være et spørgsmål om lokale prioriteringer og arbejdsmetoder, siger Jakob Scharff.

Det har i hvert fald ifølge undersøgelsen en vis betydning, om kommunen har:

  • en udbudspolitik
  • en udbudsplan, som varsler virksomhederne om kommende udbud
  • afsætter nok ressourcer til at gennemføre nye udbud

Læs også: Kommunernes udbud står i stampe

Det er ikke en enkel omstilling

DI har tidligere estimeret, at der er ca. 10-15 pct. at spare for kommunerne ved at konkurrenceudsætte deres udbudsegnede opgaver – og kommunerne er da heller ikke blinde for, at udbud kan være en vej til at strække ressourcerne.

- I dag er der heldigvis bred enighed om, at der er penge at spare ved at inddrage private virksomheder i opgaveløsningen. Men det betyder jo ikke, at den er en nem opgave for den enkelte kommune at gennemføre udbuddene, erkender Jakob Scharff

Derfor har DI netop udsendt et brev til samtlige byrådsmedlemmer i Danmark, som opfordrer til samarbejde om, hvordan virksomheder og kommuner kan etablere endnu flere og bedre samarbejdsrelationer.

- Det vil uden tvivl være en fordel for både kommuner og erhvervsliv, hvis vi tager udgangspunkt i erfaringerne fra de kommuner, der gør det bedst, og arbejder for, at de bliver brugt i resten af landet, siger Jakob Scharff.

Læs også: Regioner skærer i udbud

Fakta

Sådan få vi mere offentlig-privat samarbejde

DI har tre klare anbefalinger til et bedre og mere strategisk offentlig-privat samarbejde i kommunerne:

1. Få kortlagt de gevinster, som din kommune allerede har opnået.

2. Få afdækket potentialet for øget offentlig-privat samarbejde i din kommune.

3. Indfør en fast årlig drøftelse af mulighederne for at skabe øget konkurrence om kommunens driftsopgaver.

Lotte Malene Ruby
Skrevet af:

Lotte Malene Ruby

Peter Beyer Østergaard

Peter Beyer Østergaard

Konsulent

  • Direkte +45 3377 4683
  • Mobil +45 6013 4708
  • E-mail pebo@di.dk

Relateret indhold