Dansk Industri lancerer et nyt site med råd og vejledning til, hvordan virksomheder forebygger og håndterer seksuel chikane

Illustration Belle Djerberg
08.08.18 DI Business Nyheder

Sådan undgår I sexchikane

Sexchikane er uacceptabelt og kan have alvorlige konsekvenser – medarbejdere kan blive syge, og virksomheden kan ifalde erstatning og påbud. Forebyg med personalepolitik og tydelighed. DI har samlet viden og gode råd på et nyt site.

En lummer bemærkning, en hånd på et lår eller en e-mail med seksuelle undertoner.

Nogle synes måske, det er en herlig omgangsform på arbejdspladsen - men mange gør ikke.

Ifølge Det Nationale Forskningscenter Arbejdsmiljø ’Fakta om arbejdsmiljø og helbred 2016’ bliver 3,7 procent af de danske medarbejdere udsat for seksuel chikane.

Værst ser det ud for de 18-24 årige kvinder, hvoraf hele 11,1 procent i undersøgelsen angiver at have været udsat for seksuel chikane.  

Medarbejdere, der oplever at blive udsat for seksuel chikane, kan opleve alt fra irritation, ydmygelse og koncentrationsbesvær til søvnproblemer, angst, depression og i værste fald posttraumatisk stresslidelse. Jan Lorentzen, Seniorchefkonsulent

Det skal virksomhederne tage hånd om, siger chefkonsulent i Dansk Industris afdeling for arbejdsmiljø, Jan Lorenzen.

- Det er virksomhedens ansvar at sikre en chikanefri arbejdsplads, siger han.

Læs også: OK at opsige jurist for seksuelt krænkende sms'er

Forebyggelse er vejen frem

Ifølge Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er forekomsten af seksuel chikane er størst i brancher med en høj grad af patient-, klient- og borgerkontakt samt i detailhandel og hotel- og restaurationsbranchen.

- Men alle kan blive udsat for seksuel chikane, uanset branche, køn, alder og jobfunktion, understreger Jan Lorenzen.

Chefkonsulenten fra DI's afdeling for arbejdsmiljø har flere gode råd til virksomheden i forhold til at forhindre, at seksuel chikane opstår – og til at håndtere det, hvis det alligevel sker:

Først og fremmest er det vigtigt, at ledelsen melder klart ud, at enhver form for seksuel chikane er uacceptabel.

- Oplys og instruer medarbejderne i, hvilken adfærd der er uacceptabel på arbejdspladsen. Det er en forudsætning for at udvikle en kultur, hvor seksuel chikane ikke tolereres, og hvor alle ved, hvor grænsen går. Hav en klar personalepolitik om, hvordan I håndterer sager om sexchikane og seksuelle krænkelser. Vær konsekvent med at følge procedurer, når der er indikationer på sexchikane, siger han.

Læs også: DI's vejledning samt en stribe gode råd og yderligere information for medlemmer.

Sygdom og erstatningspligt

Ifølge Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er andelen af medarbejdere, der oplever seksuel chikane, steget fra 2,8 procent i 2012 til 3,7 procent i 2016. 

Jan Lorenzen understreger, at konsekvenserne af seksuel chikane er ganske alvorlige – for både medarbejder og virksomhed.

- Medarbejdere der oplever at blive udsat for seksuel chikane, kan opleve alt fra irritation, ydmygelse og koncentrationsbesvær til søvnproblemer, angst, depression og i værste fald posttraumatisk stresslidelse. Mens omkostningerne for virksomheden kan være lav jobtilfredshed, mistillid, utryghed, øget fravær, lavere produktivitet, høj personaleomsætning og i yderste instans udbetaling af erstatning, siger chefkonsulenten fra DI's afdeling for arbejdsmiljø og fortsætter:

- Hvis en ansat er blevet syg efter at have været udsat for seksuel chikane på sit arbejde, kan vedkommende være berettiget til erstatning efter arbejdsskadesikringsloven, og arbejdstilsynet kan udstede et påbud om det psykiske arbejdsmiljø, siger han.

Læs også: Tramp i pedalerne: 267.000 færre sygedage med øget cykling

Lederen har et særligt ansvar

Udøvere af seksuel chikane findes hyppigst blandt eksterne (kunder, klienter og borgere) men også blandt kolleger, ledere og underordnede i den nævnte rækkefølge.

Er der tale om en leder, der krænker, vil virksomheden oftere blive holdt til ansvar for sexchikanen.

- Det kan i sig selv være en skærpende omstændighed, hvis det er en chef, der chikanerer en underordnet, fordi det som regel er vanskeligere for den chikanerede at sige fra, og fordi en leder i højere grad tillægges et særligt ansvar for at sikre et chikanefrit arbejdsmiljø, siger Jan Lorenzen.

Fakta

Gode råd om sexchikane

 

Det er virksomhedens ansvar at sikre en chikanefri arbejdsplads og forebyggelse er vejen frem:

- Hav en klar personalepolitik om, hvordan I håndterer sager om sexchikane og seksuelle krænkelser.

- Meld klart ud, at enhver form for seksuel chikane er uacceptabelt.

- Oplys og instruer medarbejderne i, hvilken adfærd der er uacceptabel på arbejdspladsen.

- Vær konsekvent med at følge de faste procedurer for samtaler og eventuelle sanktioner, når der er indikationer på sexchikane.

Se flere gode råd her.

Se hele DI’s site med information, råd og vejledning om sexchikane her.

 

HUSK: Som medlem kan I altid ringe og få juridisk råd og vejledning på telefon 33 77 33 77 eller skrive til jura@di.dk
Kilde: Dansk Industri

Jan Lorentzen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3632
  • Mobil +45 2328 5264
  • E-mail jlo@di.dk

Relateret