Afbureaukratisering og skattelempelser for grøn omstilling og virksomheders ejerform ligger i skudlinjen for SF det kommende folketingsår, siger erhvervsordfører Lisbeth Bech Poulsen (SF)

Foto: William Vest Lillesøe
16.08.18 DIB Nyheder

SF: Vi skal satse på afbureaukratisering og fradrag

Med et folketingsvalg i sigte interviewer DI Business erhvervsordførere fra alle folketingspartier om deres politiske planer i det kommende folketingsår.  Erhvervsordfører Lisbeth Bech Poulsen (SF) er nummer to i rækken.

Hvad er SF’s tre topprioriteter for dansk erhvervsliv i det kommende folketingsår?

"Der skal laves nogle markante ændringer i virksomheders ejerform. Det skal eksempelvis være nemmere for medarbejdere at overtage en virksomhed, der er lukningstruet eller står til at blive opkøbt af en udenlandsk kapitalfond. Det kunne være en familiejet virksomhed, hvor børnene ikke kan overtage. I de tilfælde skal det være nemmere for medarbejdere at kunne overtage den. Vi skal i det hele taget fremme mere fælleseje i erhvervslivet. Det giver en langt større diversitet.

Jeg har det seneste år arbejdet meget med hvidvask og brug af skattely, og det ser jeg også som en væsentlig prioritet i det kommende folketingsår. Det udløber især af sagen om danske bank. Der skal arbejdes aktivt for at mindske skatteunddragelse og misbrug af banker til hvidvaskning af penge.

Én af vores kerneværdier er grøn og bæredygtig omstilling i erhvervslivet. Danmark står i forvejen meget stærkt i bæredygtighed og grønne tiltag, og der har vi en stor konkurrencedygtighed over for udlandet. Den konkurrenceevne skal vi fortsat satse på."

Læs også: Auken: ”Der har været en giftig debat om manglen på arbejdskraft”

Vi vil skabe incitamenter ved fradrag for grønne initiativer i virksomheder. Vi vil også se på de ineffektive love og regler på området, som besværliggør grøn omstilling for virksomheder. Lisbeth Bech Poulsen, erhvervsordfører, SF

Hvilke konkrete initiativer har SF, der skal løfte de prioriteter?

"Vi har nogle konkrete forslag, der skal sikre bedre overgang af ejerskab for virksomheder. Det gælder både lovgivningsmæssigt og ved at skabe fradragsincitamenter. Vi foreslår at rydde op i reglerne og lovene på området. Og vi skal give incitament til fælleseje, som kan komme i form af flere fradrag.

I forbindelse med hvidvaskning skal vi mødes med erhvervsministeren og evaluere hvidvaskstrategien, der skal sikre mod hvidvask i finanssektoren. Det er en konkret strategi, der blandt andet skal gøre det nemmere for virksomheder at indberette om hvidvaskning. Vi skal gøre det langt mere overskueligt og mindre tidskrævende for virksomheder at rapportere og sørge for, at de ikke bliver fanget mellem to stole efterfølgende. En nem behandling af sagerne er essentiel i takt med, at vi ser en stigende økonomisk kriminalitet.

Derudover skal vi udarbejde forslag, som skal understøtte erhvervslivet i en grøn omstilling. Det kan vi gøre ved at lave nogle rokeringer inden for afgiftssystemet. Vi vil skabe incitamenter ved fradrag for grønne initiativer i virksomheder. Vi vil også se på de ineffektive love og regler på området, som besværliggør grøn omstilling for virksomheder."

Læs også: DI støtter strammere kurs over for skattesyndere

Den største udfordring, vi går i møde, er, at vi skal ind i et folketingsår med valg, hvor der er en tendens til at lade politikken være uafklaret. Lisbeth Bech Poulsen, erhvervsordfører, SF

Hvilke vigtige erfaringer tager du med fra det forgangne folketingsår med ind i det nye, når det gælder erhvervslivet?

"Jeg har trukket på mange erfaringer fra sidste år. Det gælder især at få gjort op med de bureaukratiske monstre, som plager erhvervslivet. Men måske vigtigst blandt mine erfaringer er at fokusere på at understøtte det lokale erhvervsliv med lokale kræfter.

Jeg synes, at løsningen for det nye erhvervsfremmesystem er meget dyrt og ufokuseret. Og jeg er ærgerlig over Brian Mikkelsens [tidl. erhvervsminister red.] centralisering af erhvervsfremmeindsatsen. Det er enormt vigtigt at understøtte erhvervslivet lokalt med lokale partnerskaber, som der ikke nødvendigvis er styr på fra København. Eksempelvis er der i Aalborg, hvor jeg er fra, et godt samarbejde mellem nordjyske virksomheder og Aalborg Universitet. Dét øje for de lokale forbindelser er gået tabt i modellen, der er valgt."

Læs også:  Lokale lønforhandlinger peger på stigende lønninger

Hvad forudser du, vil være de største udfordringer for dansk erhvervsliv i løbet af det næste folketingsår?

"Den største udfordring, vi går i møde, er, at vi skal ind i et folketingsår med valg, hvor der er en tendens til at lade politikken være uafklaret. Det betyder, at erhvervslivet har svært ved at vide, hvad de skal forvente, og hvad for et udgangspunkt, de arbejder med. Både civilsamfundet og erhvervslivet venter på folketingsvalget og et eventuelt regeringsskifte. Det skaber en usikkerhed, og alting går i stå politisk. Det er i alt fald erfaringen fra tidligere folketingsår med valg."

Læs også: Nøgletal: Virksomhederne ser lyst på fremtiden

Per Geckler Møller

Per Geckler Møller

Vicedirektør

  • Direkte +45 3377 3836
  • Mobil +45 2949 4434
  • E-mail pgm@di.dk

Relateret indhold