Branchedirektør Henriette Søltoft, DI Rådgiverne er glad for, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sætter fokus på at få bragt de høje  omkostninger ved udbud ned.

03.09.18 DIB Nyheder

Alt for dyrt at byde på offentlige opgaver

Rådgivervirksomheder betaler så dyrt for at deltage i offentlige udbud, at 85 pct. helt afstår. Myndigheder, indkøbere og leverandører går nu sammen om en kampagne for at sætte fokus på at få prisen ned og konkurrencen op – til gavn for alle parter, siger branchedirektør Henriette Søltoft, DI Rådgiverne.

Det er dyrt - men ikke dejligt, når danske virksomheder afgiver bud på at løse offentlige opgaver om alt fra græsslåning til it-systemer for det offentlige.

En analyse fra DI Rådgivernes UdbudsBarometer viste i foråret at 85 procent af rådgivervirksomhederne ’ofte’ eller ’meget ofte’ helt afstår fra at byde på de offentlige opgaver i stat, region eller kommune på grund af høje omkostninger ved at afgive tilbud – de såkaldte transaktionsomkostninger.

Det skal en ny kampagne nu lave om på. 

Jo mere vi kan fjerne besværet for virksomhederne ved at deltage i offentlige udbud, desto nemmere kan vi åbne op for, at små og mellemstore virksomheder kan deltage i dem. Erhvervsminister Rasmus Jarlov (K)

Det kommende halve år sætter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og partnerne fra kampagne Bedre Udbud – med færre omkostninger endnu mere fokus på at nedbringe virksomheders udgifter.

Det bakker erhvervsminister Rasmus Jarlov op om.

- Det er vigtigt, at det ikke er dyrt og bøvlet for især vores små og mellemstore virksomheder at deltage i offentlige udbud. Hvis omkostningerne fylder mere end absolut nødvendigt, kan det hæmme en sund konkurrence om de offentlige opgaver, siger han i en pressemeddelelse.

Læs også: Ren rengøring – få styr på din leverandør

Fælles problem – fælles løsning

Ifølge branchedirektør Henriette Søltoft, DI Rådgiverne går næsten halvdelen af en udbudt opgaves værdi i gennemsnit til rådgivervirksomheders udgifter i tilbudsfasen. Det vil sige inden der overhovedet er fundet en vinder til at løse opgaven.

Hun er særligt glad for, at den nye kampagne er fælles for både de private virksomheder og de offentlige organisationer – for de deler et problem.

- Vi står med et fælles problem. Virksomhederne kan nemlig enten helt lade være med at byde på de offentlige opgaver – eller de kan lægge udgifterne til at afgive tilbud over på prisen. I begge tilfælde er det kunderne, der betaler den største del af regningen, siger hun.

Læs også: Gode råd for 165 mia. kr.: Rådgiverbranchen stormer frem

Måske vil flere SMV’er deltage

Hjemmesiden med kampagnen Bedre udbud – med færre omkostninger lanceres mandag som et tema under portalen 'Bedre udbud'.

Temaet indeholder blandt andet gode råd og konkrete eksempler på, hvordan virksomhederne kan byde billigere.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov håber, at det kan bidrage til, at flere SMV’er byder på offentlige opgaver.

- I Danmark har vi mange små- og mellemstore virksomheder, som tilbyder innovative løsninger. Jo mere vi kan fjerne besværet for virksomhederne ved at deltage i offentlige udbud, desto nemmere kan vi åbne op for, at små og mellemstore virksomheder kan deltage i dem, siger han i en pressemeddelelse.

Kampagnen 'Bedre udbud med færre omkostninger' er blevet til i samarbejde mellem Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Dansk Industri, Dansk Erhverv, SMVdanmark, Dansk Byggeri, Bygherreforeningen, Moderniseringsstyrelsen, Foreningen af Offentlige indkøbere, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner.

Fakta

5 gode råd om udbud

Råd 1: Kend spillereglerne.
Gør brug af udbudslovens muligheder for markedsdialog, inden du som offentlig indkøber vælger procedure og udarbejder udbudsmateriale. Som tilbudsgiver bør du sætte dig ind i, hvad det indebærer at sælge til det offentlige. 

Råd 2: Kend markedet
Gør brug af dialog og benyt den bedst egnede udbudsprocedure. Ved valget af udbudsprocedure skal du overveje, hvordan du skaber balance mellem at sikre en effektiv konkurrence om opgaven og ressourceforbruget ved at udbyde og byde på opgaven. Tilbudsgivere bør sætte sig ind i, hvad det offentlige efterspørger.

Råd 3: Udbudsmateriale af høj kvalitet
Overvej omfanget af krav og tilrettelæg konkurrencen om det væsentlige. Sæt eventuelt begrænsning for tilbudsmaterialets omfang. Som tilbudsgiver bør du kun svare på det der efterspørges og skrive skarpt tilskårne tilbud. 

Råd 4: Ret fejl og undgå annullation
Benyt mulighederne for at indhente supplerende oplysninger. Benyt desuden muligheden for at gøre opmærksom på eventuelle fejl, så snart de bliver opdaget.

Råd 5: Kvalificeret afslutning
Giv altid velbegrundende afslag og stå til rådighed for dialog. Overvej desuden om dialog er et bedre redskab til afklaring end eksempelvis ansøgning om aktindsigt eller anlæggelse af en klagesag.
Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Mette Rose Skaksen forklarer, hvorfor det er vigtigt med bedre udbud til lavere omkostninger.

Karen Witt Olsen
Skrevet af:

Karen Witt Olsen

Henriette Søltoft

Henriette Søltoft

Vicedirektør

  • Direkte +45 3377 3654
  • Mobil +45 2088 3919
  • E-mail hes@di.dk

Relateret indhold