Ditte F. Nielsen, adm. direktør, Launis A/S, ønsker sig fokus på økonomisk hjælp til at ansætte lærlingekoordinatorer specifikt målrettet til at hjælpe ”de frie fisk” til rette i erhvervsuddannelsessystemet.

26.09.18 DIB Nyheder

Debat: I vandkantsdanmark vil vi have unge uanset nationalitet

Vi ønsker os unge mennesker, uanset nationalitet, der kan arbejde i industrien, fylde skolerne, skabe omsætning hos vor lokale købmand og styrke foreningslivet i lokalsamfundene, skriver Ditte F. Nielsen, adm. direktør, Launis A/S i debatindlæg.

Fremtidens medarbejdere til produktionsdanmark afspejler en mangfoldighed i ungdommens individualitet og unge tilflyttere af anden etnisk herkomst.

I vandkantsdanmark ønsker vi os unge mennesker, uanset nationalitet og meget gerne børnefamilier, der kan bidrage med arbejde i industrien, fylde skolerne, skabe omsætning hos vor lokale købmand og styrke foreningslivet i lokalsamfundene.

Vi vil have flere grupper af unge i gang. Den ene er unge mennesker, som trænger til en hjælpende hånd og et kærligt spark. Det er unge mennesker alle kommuner kender til, som koster daglige ressourcer i støtte og opfølgning – også kaldet ”de frie fisk”.

”De frie fisk” er unge mellem 18 og 25 år, der er faldet ud af systemet. Unge, der ikke har fodfæste på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet, og som ikke er i kontakt med UU eller andre aktører, og i værste fald kommer på offentlig forsørgelse med dårlige vaner. En hurtigere og målrettet indsats omkring denne gruppe bør være et fælles ansvar på tværs af landet og kommunegrænser. Der ydes allerede en stor indsats i de enkelte kommuner, men et øget politisk fokus herpå ville være ønskeligt. Og vel at mærke et fokus i form af økonomisk hjælp til at ansætte lærlingekoordinatorer specifikt målrettet til at hjælpe ”de frie fisk” tilrette i erhvervsuddannelsessystemet.

En anden, og lige så vigtig gruppe unge, er nydanskere, der vælger at bosætte sig i Danmark og bidrage positivt til vores samfund. Heldigvis er der mange tiltag i gang for at få øget denne tilgang af arbejdstagere. Vi er SÅ klar til at modtage dem.

Fakta

Velkommen til DI Debat

Med DI Debat ønsker vi at give vores medlemmer plads til selv at komme til orde med synspunkter om temaer med betydning for jeres virksomhed.

 

Debatindlæg kan blive bragt her eller i magasinet DI Business. Vi forbeholder os retten til at udvælge og beskære indlæg i forhold til pladshensyn og relevans. Du kan sende dit indlæg til redaktør Uffe Hansen ufha@di.dk. Og ringe for yderligere info på: 33773888


Synspunkter på DI Debat er ikke nødvendigvis udtryk for DI’s holdning.

Steen Nielsen

Steen Nielsen

Vicedirektør

  • Direkte +45 3377 3318
  • Mobil +45 2949 4557
  • E-mail snn@di.dk

Relateret indhold