Bamseafgiften var en af de afgifter,  der var længe undervejs - men som det lykkedes at få justeret på.

28.09.18 DIB Nyheder

I stå: Lettelse af virksomhedernes bøvl og byrder er ramt – af bøvl og byrder

220 forslag, der skal gøre det nemmere at drive virksomhed, er strandet hos embedsværket, viser en gennemgang, DI har lavet. Gennemførselsprocenten hos Virksomhedsforum for Enklere Regler er desuden næsten halveret på fire år. Erhvervsministeren lover fokus på området.

Det er svært at få det nemmere, når man er virksomhed i Danmark.

220 forslag til regler, der skulle gøre det mindre bureaukratisk og bøvlet at drive virksomhed, er lige nu strandet og venter på at blive implementeret hos myndighederne.

Det viser en gennemgang, Dansk Industri har lavet, på tværs af ministerierne.

Læs DI-Analyse: Implementering af byrdelettelser er gået i stå

Som medlem af både Virksomhedsforum og Implementeringsrådet undrer vi os over, at der ikke sker mere, når regeringen har sagt god for forslagene. Dorte Gram Nybroe, Seniorchefkonsulent

Det ærger chef for SMV og Iværksætteri i Dansk Industri (DI) Dorte Gram Nybroe

- Der er tilsyneladende en stor politisk velvilje, men forslagene sander til i embedsværket, siger hun.

Læs også: Bankkontokrav sætter grænsebom fro Grundfos' udenlandske medarbejdere

Kun halvt så mange forslag gennemføres

Over 800 konkrete forslag til forenkling af byrdefulde regler og procedurer, der koster unødig tid og penge for erhvervslivet har regeringens regelforenklingsfora Virksomhedsforum for Enklere Regler og Implementeringsrådet sendt til regeringen mellem 2012 og 2018.

- Som medlem af både Virksomhedsforum og Implementeringsrådet undrer vi os over, at der ikke sker mere, når regeringen har sagt god for forslagene, siger Dorte Gram Nybroe.

I Virksomhedsforum for Enklere Regler er procentsatsen for, hvor mange forslag om enklere regler, der rent faktisk gennemføres, næsten halveret.

Hvor 85 procent af de godkendte forslag blev implementeret af myndighederne i 2013, er implementeringsgraden hos Virksomhedsforum for Enklere Regler faldet til 42 procent i 2017.

Fald i implementering af forenklinger på tværs af ministerier

Foto: Tal fra Årsrapport 2018, Virksomhedsforum for Enklere Regler

- Vi har brug for at regelforenklingsarbejdet gør en reel forskel for virksomhederne. Et godt sted at starte er at implementere de mange allerede godkendte forslag, siger chefen for SMV og Iværksætteri i DI.

Læs også: Digitale benspænd bremser international handel

Maksimalt et år

Regeringen har en ambitiøs målsætning om at lette erhvervslivets byrder med 4 milliarder kroner i perioden 2015-2020 og yderligere 2 milliarder kroner frem mod 2025.

- Tempoet bør sættes op. Hvorfor skal de tage op til flere år at omsætte konkrete forslag som er politisk godkendte til handling, spørger Dorte Gram Nybroe.

DI efterlyser en tidsfrist fra regeringen, så alle forslag føres ud i livet senest et år efter, at regeringen har blåstemplet det.

- Regeringen har sat ekstra fokus på at forslagene fra Virksomhedsforum bliver hurtigere eksekveret og implementeret, siger erhvervsminister Rasmus Jarlov i en artikel i Jyllands-Posten.

Han hæfter sig ved, at der én gang årligt gøres status over implementeringen af forslag – i starten af et nyt år, og at der derfor kan være forslag, som først officielt registreres som implementeret i begyndelsen af 2019.

Ifølge de seneste tal på Virksomhedsforum for Enklere Reglers hjemmeside er der dags dato 218 forslag, der er godkendt men ikke implementeret.

Fakta

Virksomhedsforum for Enklere Regler

·      Et uafhængigt rådgivende organ for regeringen, der kan pege på områder, hvor reglerne opleves som unødvendigt omkostningsbebyrdende

·         Kommer med forslag til forenklinger. Forenklinger kan fx være regler der bliver ændret, nye processer eller kortere sagsbehandlingstider.

·         Medlemmerne kommer fra både erhvervsorganisationer, arbejdstagerorganisationer og virksomheder

·         Forslag fra Virksomhedsforum, er omfattet af et "følg eller forklar"-princip. Det betyder, at regeringen er forpligtet til enten at gennemføre de initiativer, der bliver foreslået, eller at forklare, hvorfor man ikke gennemfører initiativer.

Lars Holm Nielsen

Lars Holm Nielsen

Chef for regelforenkling, iværksætteri og SMV-politik

  • Direkte +45 3377 3562
  • Mobil +45 2013 7756
  • E-mail lhni@di.dk

Relateret indhold