Højtuddannede skal trækkes fra Sydeuropa, hvor ledigheden er høj, mens ledige i Danmark skal opkvalificeres. Sådan løses den manglende arbejdskraft, mener erhvervsordfører for Socialdemokratiet, Thomas Jensen.

Foto: Socialdemokratiet
06.09.18 DIB Nyheder

S: Manglende arbejdskraft skal komme inde fra EU

Med et folketingsvalg i sigte interviewer DI Business erhvervsordførere fra alle folketingspartier om deres politiske planer i det kommende folketingsår. Erhvervsordfører Thomas Jensen (S) er den sidste i serien.

Hvad er Socialdemokratiets tre topprioriteter for dansk erhvervsliv i det kommende folketingsår?

"Vi skal udnytte de gode tider bedre til at motivere flere ufaglærte til at springe ud i at få faglærte kompetencer. Det er vigtigt, fordi det danske erhvervsliv kommer til at mangle op imod 70.000 personer med erhvervsfaglig uddannelse i årene, der kommer.

Flaskehalse i specifikke brancher skal bekæmpes ved, at vi opkvalificerer de arbejdsløse, der forsat er herhjemme, og ellers skal vi række ud til arbejdsløse europæere med de rette kompetencer.

For at danske virksomheder skal klare sig godt i den globale konkurrence, skal der sættes gang i produktivitetsvæksten og findes kloge løsninger. Derfor skal det være mere attraktivt at investere i forskning og udvikling."

Læs også: Venstre: Vi skal skabe bedre match mellem ledig og virksomhed

Det er Socialdemokratiets kæphæst at holde et vedvarende fokus på produktivitetsforbedringer. Thomas Jensen, erhvervsordfører, Socialdemokratiet

Hvilke konkrete initiativer har Socialdemokratiet, der skal løfte de prioriteter?

"Det skal ikke være privatøkonomien, der holder vores ledige ufaglærte fra at prøve kræfter med at opkvalificere sig. Derfor foreslår vi at hæve dagpengesatsen til 110 pct. i den periode, hvor man efteruddanner sig.

Vi ser også gerne, at der gøres en indsats for at tiltrække højtuddannet arbejdskraft fra eksempelvis Sydeuropa. Det kan gøres ved at satse på at formidle om de fordele, der er på det danske jobmarked, så blandt andre ingeniører får øjnene op for den gode løn og de gode jobs i Danmark.

På den lange bane vil vi arbejde for at sikre en god produktivitetsudvikling. Vi skal sikre, at danske virksomheder forbliver konkurrencedygtige på verdensmarkedet. Der skal mere turbo på virksomhedernes forskning og udvikling. Derfor vil vi øge virksomhedernes fradrag for innovation og produktivitetsudvikling til 130 pct."

Læs også: Enhedslisten: Uddannelse, forskning og selvstændiges vilkår er topprioriteter

Hvilke vigtige erfaringer tager du med fra det forgangne folketingsår med ind i det nye, når det gælder erhvervslivet?

"Generelt har det været skidt, at regeringen ikke mere ihærdigt har søgt de brede forlig i erhvervspolitikken. Det er de brede forlig, der skaber de nødvendige og stabile rammevilkår, som erhvervslivet fortjener.

Et eksempel, hvor det til gengæld går godt rent politisk, er hvidvaskstrategien. Her skal borgerne vide, at vi på Christiansborg er rykket tættere sammen for at løse det problem. For der er jo forstemmende med alle de skeletter der vælter ud af skabene i de to store banker de seneste år. I den finansielle forligskreds arbejder Socialdemokratiet offensivt for at bekæmpe hvidvask."

Læs også: Alternativet: Vi skal styrke de små virksomheder

Hvad forudser du vil være de største udfordringer for dansk erhvervsliv i løbet af det næste folketingsår?

"På den korte bane er udfordringen en mangel på arbejdskraft. Men der er intet quickfix her, hvor man tvinger danske lønmodtagere ud af arbejdsmarkedet til fordel for billigere udenlandsk arbejdskraft. Vi skal arbejde for at opkvalificere Danmarks egne ledige.

En anden stor udfordring er på den længere bane. Det er Socialdemokratiets kæphæst at holde et vedvarende fokus på produktivitetsforbedringer. Det sidste år har der ikke været meget snak om det, men vi skal huske på at holde fokus på produktiviteten. Danske virksomheder skal fortsat være blandt de mest effektive på det internationale marked."

Læs også: LA: Det offentliges opgavetyveri skal stoppes

Per Geckler Møller

Per Geckler Møller

Vicedirektør

  • Direkte +45 3377 3836
  • Mobil +45 2949 4434
  • E-mail pgm@di.dk

Relateret indhold