Søren Ingemann, underdirektør i JKS A/S, håber, at en afskaffelse af G-dagene står højt på to-do-listen hos regeringen.

Foto: JKS A/S
14.09.18 DIB Nyheder

Debat: Sæt afskaffelse af G-dage på to-do-listen

Søren Ingemann, underdirektør i JKS A/S og formand for brancheforeningen VikarBranchen i DI, skriver debatindlæg om administrativt bøvl forbundet med ledighedsdage.

Har du hørt om G-dage? Hvis ikke, kan jeg fortælle, at det er en regel, der giver nogle arbejdsgivere ekstra udgifter til arbejdskraft og en masse administrativt bøvl.

Som arbejdsgivere skal vi betale for de to første ledighedsdage, når vi opsiger en medarbejder, der er medlem af en A-kasse, og som har været beskæftiget i mere end 74 timer i de sidste fire uger.

Det koster i skrivende stund 860 kroner pr. ledighedsdag, og vi er forpligtet til at udbetale op til 16 af disse såkaldte G-dage pr. kalenderår til den ansatte.

For os som vikarbureauer er det en ekstra stor udgift, fordi vi ansætter vikarer til jobs med forskellige varigheder. Nogle af vikariaterne er korte, og de kan blive omfattet af reglerne om G-dage.

For vikarbureauer og for andre virksomheder, der har behov for at tilpasse antallet af medarbejdere efter ordrebogen, giver reglen samtidig store indirekte omkostninger til tungt, administrativt arbejde. Vi skal mange gange årligt bruge tid på at fintælle medarbejdernes timer for at sikre os, at en udbetaling sker korrekt.

Konkret kostede G-dagene sidste år fire af de større vikarbureauer i VikarBranchen et samlet beløb på knapt 2,7 mio. kr. Derudover kostede det nogle af virksomhederne det samme eller mere at administrere reglerne, end de brugte på at udbetale G-dagene.

Samlet set koster G-dagene årligt danske virksomheder omkring 200 mio. kr. i direkte omkostninger. Udgifterne til administration kommer oveni. Det er tid og penge, der i stedet kan bruges på at drive virksomhed.

Det er rigtig ærgerligt, at der er ekstra udgifter på arbejdskraft i en tid, hvor der er godt gang i arbejdsmarkedet, og hvor virksomheder risikerer at takke nej til ordrer på grund af for få hænder. Vi har brug for, at de hænder og hoveder, der er til rådighed, bliver brugt bedst muligt.

Derfor håber jeg, at en afskaffelse af G-dagene står højt på to-do-listen hos regeringen.

Fakta

Velkommen til DI Debat

Med DI Debat ønsker vi at give vores medlemmer plads til selv at komme til orde med synspunkter om temaer med betydning for jeres virksomhed.

 

Debatindlæg kan blive bragt her eller i magasinet DI Business. Vi forbeholder os retten til at udvælge og beskære indlæg i forhold til pladshensyn og relevans. Du kan sende dit indlæg til redaktør Uffe Hansen ufha@di.dk. Og ringe for yderligere info på: 33773888


Synspunkter på DI Debat er ikke nødvendigvis udtryk for DI’s holdning.

Karen Hjortkær Petersen

Karen Hjortkær Petersen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3639
  • Mobil +45 6072 2401
  • E-mail kahp@di.dk

Relateret indhold