Manglende arbejdskraft, færre administrative byrder og en opdateret lov mod hvidvask er topprioriteter for Venstre det kommende folketingsår.

Foto: Katja Holm
05.09.18 DIB Nyheder

Venstre: Vi skal skabe bedre match mellem ledig og virksomhed

Med et folketingsvalg i sigte interviewer DI Business erhvervsordførere fra alle folketingspartier om deres politiske planer i det kommende folketingsår. Erhvervsordfører Torsten Schack Pedersen (V) er næstsidste i serien.

Hvad er Venstres tre topprioriteter for dansk erhvervsliv i det kommende folketingsår?

"Vores prioriteter er at sikre den arbejdskraft virksomhederne efterspørger, at sænke de administrative byrder for virksomheder og få opdateret den finansielle lovgivning mod hvidvask."

Læs også: Lars Løkke Rasmussen: Mangel på medarbejdere udfordrer opsving

Hvilke konkrete initiativer har Venstre, der skal løfte de prioriteter?

"Vi vil fortsætte mange af de initiativer, vi allerede har søsat. Når det kommer til mangel på arbejdskraft, vil vi arbejde for at sikre et bedre match mellem ledige i Danmark og virksomheder, der eftersørger medarbejdere. Vi skal også have skabt bedre muligheder for at rekruttere udenlandsk arbejdskraft, hvis ikke medarbejderne findes i Danmark."

Læs også: Mette Frederiksen: Vi skal ikke sende danskere ud på sidelinjen

Erfaringen fra sidste år er, at vi skal fortsætte i den tankegang, der ledte til erhvervsfremmesystemet og erhvervs- og iværksætterpakken Torsten Shack Pedersen, erhvervsordfører, Venstre

"Lempelsen af administrative byrder er en konstant proces for os. Vi tager ofte og glædeligt imod forslag fra erhvervslivet for, hvordan det kan blive nemmere at drive virksomhed i Danmark. Vi har et mål om at få de samlede erhvervsøkonomiske omkostninger for erhvervslivet ned med 4 mia.

Vi skal have de sidste detaljer på plads i hvidvaskstrategien. Men vi vil arbejde for at få opdateret den finansielle lovgivning, så den er et effektivt værn mod hvidvask."

Læs også: Enhedslisten: Uddannelse, forskning og selvstændiges vilkår er topprioriteter

Hvilke vigtige erfaringer tager du med fra det forgangne folketingsår med ind i det nye, når det gælder erhvervslivet?

"Erfaringen fra sidste år er, at vi skal fortsætte i den tankegang, der ledte til erhvervsfremmesystemet og erhvervs- og iværksætterpakken. Det er vigtigt, at vi holder fast i at styrke virksomhedernes vækstmuligheder.

Vi skal stadig følge op på erhvervs- og iværksætterpakken og sørge for at rydde op i tåbelige afgifter, som er svære for virksomheder at navigere i. Vi skal fortsætte ad den vej, da den er gavnlig for virksomhederne."

Læs også: Alternativet: Vi skal styrke de små virksomheder

Hvad forudser du vil være de største udfordringer for dansk erhvervsliv i løbet af det næste folketingsår?

"Jeg tror, at den største udfordring bredt set bliver magelighed fra politikere under det økonomiske opsving. Når konjunkturerne er gunstige, og virksomhederne har det godt, kunne jeg godt frygte, at erhvervslivet ikke vil blive prioriteret lige så højt. Men det er endnu mere påkrævet at være fremme i skoene, når det går godt. Vi skal sikre, at det økonomiske opsving fastholdes og bruge energi på at sikre, at betingelserne er i top, også når det ikke går så godt. Vi skal udvise rettidig omhu i den situation, vi befinder os i nu."

Læs også: LA: Det offentliges opgavetyveri skal stoppes

Per Geckler Møller

Per Geckler Møller

Vicedirektør

  • Direkte +45 3377 3836
  • Mobil +45 2949 4434
  • E-mail pgm@di.dk

Relateret indhold