Jacob Kjeldsen, DI's chef for international virksomhedsrådgivning, tegner og fortæller i Cairo om FN's verdensmål.

Foto: Mads Qvist Frederiksen
17.01.19 DIB Nyheder

300 mellemøstlige forretningsfolk høster danske erfaringer med verdensmål

Med hjælp fra DI’s egyptiske søsterorganisation har 300 ministre, direktører og investorer fra Mellemøsten og Nordafrika lært om, hvordan virksomheder kan bruge FN’s verdensmål til gavn for forretningen.

I denne uge har Dansk Industri sammen med den egyptiske arbejdsgiverorganisation Federation of Egyptian Industries været vært for mere end 300 forretningsfolk fra Mellemøsten og Nordafrika til konferencen SDGrowth.

Over to dage diskuterede ministre, direktører og investorer, hvordan virksomheder kan gøre en forskel for deres lokalsamfund og samtidigt tjene penge.

- Vi har samlet dem for at øge opmærksomheden om FN’s verdensmål i den private sektor. Og for at give forretningsfolk håndgribelige og brugbare værktøjer, der kan gavne bade forretningen og samfundet, siger Ahmed Kemal, direktør i Federation of Egyptian Industries.

Han mener, at konferencen har været en succes.

- Den har vist styrken af samarbejder mellem os og Dansk Industri, idet det er lykkedes os at tiltrække så mange repræsentanter fra virksomheder, internationale organisationer, NGO’er, medier og den politiske verden, siger Ahmed Kemal.

Læs også: Internationale partnere håber på mere dansk samarbejde

Med fabrikker i lande som Egypten, Indien og Vietnam giver det mening for en fynsk virksomhed at tænke på de verdensmål som omhandler ligestilling mellem kønnene, bæredygtig vækst og ordentlige jobs samt ansvarlig forbrug og produktion Sia Oskarson, ansvarlig for frugtbaserede råvarer hos Orana

Gavner danske virksomheder

Ahmed Kemal bakkes op af kommunikationsdirektør i Dansk Industri (DI) Marion Hannerup.

- Vi har vist og fået fortalt, at bæredygtighed er mere end bare filantropi. Ved at tænke bæredygtighed ind i forretningsplanen kan virksomheder skabe vækst og fremtidssikre deres forretning, siger kommunikationsdirektøren.

Hun påpeger, at danske virksomheder er førende i verden med implementeringen af FN’s verdensmål.

- Både større og mindre virksomheder i Danmark har gjort bæredygtighed til et strategisk fokus, der skal sikre vækst i fremtiden. Derfor gavner det også danske virksomheder, når handelspartnere i Cairo, Nairobi eller Johannesburg taler det samme sprog med udgangspunkt i verdensmålene, siger Marion Hannerup.

Læs også: Dansk plastindustri forbløffer kenyanske chefer 

Verdensmål giver fælles mål

Kommunikationsdirektøren var på scenen i Cairo og fremhævede de mange fordele, der er for virksomhederne ved at satse strategisk på bæredygtighed.

- Når virksomhederne implementerer verdensmålene i deres strategi og daglige drift, bliver det hverdagsmål og let for hele organisationen at forholde sig til. Samtidigt kan vi se, når vi f.eks. er i Egypten, at de også taler om verdensmålene, og dermed har man opnået et fælles forretningssprog, som både kan forstås af den offentlige såvel som den private sektor, siger Marion Hannerup.

Hun mener, at konferencen var en god mulighed for at vise, at en af Danmarks styrker internationalt er evnen til at gøre FN’s verdensmål konkrete i den daglige drift. En pointe der blev understøttet af, at danske virksomheder som den fynske virksomhed Orana var med for at fortælle om deres indsats.

- Bæredygtighed er en del af vores DNA, og verdensmålene har givet os en måde at arbejde mere strategisk med bæredygtighed på. Med fabrikker i lande som Egypten, Indien og Vietnam giver det mening for en fynsk virksomhed at tænke på de verdensmål som omhandler ligestilling mellem kønnene, bæredygtig vækst og ordentlige jobs samt ansvarlig forbrug og produktion, fortæller Sia Oskarson, der er ansvarlig for frugtbaserede råvarer hos Orana.

Læs også: Orana: ”I fremtiden skal vi have penge for vores spildevand”

Fra filantropi til forretning

Med i værktøjskassen havde DI også erfaringer fra projektet Fra Filantropi til Forretning. Her får 21 udvalgte danske virksomheder med støtte fra Industriens Fond konkrete værktøjer til at gennemføre en ”verdensmål strategi-proces”. Forløbet har til formål at vise, hvordan virksomhederne kan tjene penge på at udvikle nye services eller produkter med afsæt i verdensmålene.

- Erfaringerne har DI med, når vi holder SDG-konferencer i lande som Egypten, Kenya og Sydafrika. Disse vækstmarkeder kan for nogle virksomheder være svære at komme ind på, men med verdensmålene i bagagen bliver det lettere at forklare, hvordan virksomheden gør godt for både samfundet og befolkningen, siger Marion Hannerup.

I Cairo så hun på nærmeste hold så, hvordan egyptiske og danske virksomheder arbejder med verdensmålene.

- Det er absolut muligt for virksomheder at drive forretning i udviklingslandene og samtidigt gøre godt. Fx ved at levere renere drikkevand, nye digitale services eller sundere fødevarer, som kommer befolkningerne til gavn. Samtidig kommer danske virksomheder med en forståelse af, at vi skal have et samfund i vækst og balance. Det gør, at de stiller krav til underleverandørernes arbejdsforhold, og dermed bliver verdensmålene også et konkurrenceparameter for de lokale samarbejdspartnere, siger kommunikationsdirektøren.

Læs også: Virksomheder stopper sult fra Flæsketorvet 

Mads Qvist Frederiksen
Skrevet af:

Mads Qvist Frederiksen

Jacob Kjeldsen

Jacob Kjeldsen

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 3727
  • Mobil +45 2088 3914
  • E-mail jak@di.dk

Relateret indhold