Hvis der er andre kommuner, der har visioner og planer for deres lokale erhvervsliv, så er der intet, der forhindrer dem i at gå i gang. Og jeg vil glædes på samme måde, skriver Poul Skadhede, formand for DI Hovedstaden og CEO i Valcon

15.01.19 DIB Nyheder

Debat: Ideen om Holmene er fantastisk – reaktionen trist

Kritikerne af visionen om et nyt erhvervsområde i hovedstaden har ikke ret meget, der taler deres sag. Det er ærgerligt, at der er så lidt plads til at glædes i fællesskab, skriver Poul Skadhede, formand for DI Hovedstaden og CEO i Valcon i debatindlæg om reaktionerne på Hvidovre Kommunes plan ”Holmene”.

Hvidovre Kommune lancerede mandag en vision for etablering af et nyt erhvervsområde i hovedstaden – Holmene. Et visionært, nødvendigt og rigtigt projekt, som vil gøre Danmark rigere, skabe arbejdspladser, muliggøre industrivirksomheder i hovedstadsområdet, etablere kystsikring, etablere rekreative områder og vil være miljøneutralt.

Mega flot tænkt. Modigt. Endda uegennyttigt. Og man skulle tro, at applausen ingen ende ville tage. Her er en mindre kommune, som rent faktisk tænker på erhvervslivets vilkår i hele hovedstadsområdet – samtidig med at det vil komme kommunens egne borgere til gavn i form af skatteindtægter og rekreative områder. Hurra. Ikke sandt?

Men nej – der gik hurtigt mistro i den. ”Hvorfor laver I ikke bare mere industri i provinsen i stedet”. ”Er vi nu helt, helt, helt sikre på, at det bliver grønt nok”.  ”Og I har jo ikke en fuldt færdig plan for trafikken”. Osv. Osv. Det er klart, at kritikerne får masser af plads i medierne. Det er jo mediernes natur at referere konflikten og kritikken, det er her, den gode journalistiske historie ligger.

Læs mere om visionen for Holmene

Alle kan bare gå i gang

For mig er det bare ærgerligt, at det giver så lidt plads til at glædes i fællesskab. Så lidt plads til at gå uanfægtet positivt ind i arbejdet omkring udfyldelse af visionen. Især fordi jeg synes, at kritikerne ikke har ret meget, der taler deres sag.

Flere anfægter, at regeringen vil anlægge Holmene i København. Hvorfor flytter virksomhederne ikke bare til et andet sted på Sjælland eller Lolland-Falster? Som Vordingborgs og Lollands borgmestre, sagde det i TV Avisen i mandags. Fordi Holmene basalt set er et kommunalt initiativ. Som støttes af det statslige. Hvis der er andre kommuner, der har visioner og planer for deres lokale erhvervsliv, så er der intet, der forhindrer dem i at gå i gang. Og jeg vil glædes på samme måde.

Holmene bliver attraktiv placering

Og så vil jeg minde om, at Holmene vil give vækst, arbejdspladser og velfærd til hele Danmark. Etablering af nye grunde til erhvervslivet er nemlig ikke et nulsumsspil, hvor regioner og kommuner skal kæmpe om de samme virksomheder. Holmene kan trække store udenlandske virksomheder til Danmark, fordi hverken Hamburg, Stockholm eller Oslo kan tilbyde beliggenheder så tæt på lufthavn, motorvej, beboelse og hovedstadens centrum. Holmene bliver en meget attraktiv placering, hvor udenlandske virksomheder kan skaffe ordrer og vækst til Danmarks virksomheder i resten af landet. Ikke mindst Sjælland og Lolland-Falster.

Og jo, der er masser af steder i Danmark, hvor der er kan ligge virksomheder. Og det er grundlæggende positivt at planlægge nye store industriområder andre steder i Danmark. Men placeringen skal jo være rigtig for både virksomheder, deres samarbejdspartnere og deres medarbejdere. Efterspørgslen fra virksomhederne skal være til stede, og en del virksomheder vil gerne ligge tæt på det, som hovedstaden kan byde på. Men ligesom jeg som DI-lokalformand glæder mig over andre fremsynede erhvervsprojekter i Jylland, Lolland og Sjælland, så finder jeg det selvfølgelig også positivt, at hovedstaden - også - får plads til virksomheder med produktion, kedeldragter og lastbiler. Som repræsentant for hovedstadens virksomheder kan jeg sige, at det er lige, hvad det lokale erhvervsliv har brug for.

Der er ikke mere plads

Hvorfor lave mere erhvervsareal i København - vi har jo stort set fuld beskæftigelse, spørges der. Ja, beskæftigelsen er høj, gudskelov. Men de reelle industriområder i København er efterhånden få, og de bliver mindre og mindre. Der er ikke mere plads. Og vi skal have et erhvervsliv i Hovedstaden, som er balanceret – hvor der også er job til industriteknikeren, arbejdsmanden og smeden. Ikke kun til forskeren eller den offentligt ansatte.

Hvad med trafikken? Ja – kæmpe udfordring. Trafikken omkring Avedøre Holme er allerede i dag en udfordring. Så det skal løses. Det ved alle, men løsningen er naturligvis ikke på plads den dag, hvor den første vision for et 20-årigt projekt præsenteres. Det vigtige er at notere sig opbakningen fra regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, andre hovedstadskommuner og fagbevægelsen omkring visionen. Det borger for, at vi i fællesskab kan løse de udfordringer, der skal overkommes, for at visionen kan blive til virkelighed. Også de trafikale løsninger i form af udvidet motorvej, flere busser og måske ny ruteføring af nærbanen. Og det borger for, at det statslige niveau vil påtage sig sit naturlige ansvar omkring infrastrukturen.

Modig og visionær kommune

Så hvor er det godt med en modig og visionær kommune. Hvor er det godt, at der er bred opbakning fra Christiansborg. Hvor er det godt, at der er positive indikationer fra finansieringskilder og erhvervslivets parter. Dette projekt skal realiseres – ikke blot til gavn for hovedstaden, ikke blot til gavn for erhvervslivet, men til gavn for vækst og velfærd i hele Danmark.

Læs også: Debat: Nyt erhvervsprojekt er lige, hvad hovedstaden har brug for

Anne Ginderskov Hansen

Anne Ginderskov Hansen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 4841
  • Mobil +45 4079 5870
  • E-mail angh@di.dk

Relateret indhold