"Det er helt afgørende, at vi har dygtige offentlige ledere, der kan sætte en retning, og samtidig forstår værdien af, at opgaver løses bedst i fællesskab," siger innovationsminister Sophie Løhde (V) i en pressemeddelelse.

Foto: Nadia Fryd
09.01.19 DIB Nyheder

DI: Godt regeringsudspil om offentlig ledelse

Regeringens bud på en ledelses- og kompetencereform bliver godt modtaget i Dansk Industri.

22 konkrete initiativer og 27 anbefalinger. Det er omfanget af regeringens nye udspil om ledelse om kompetencer i den offentlige ledelse. De skal ”sætte fokus på, hvordan ledere og medarbejdere kan udvikle deres kompetencer, så den offentlige sektor er rustet til fremtiden” hedder det i en pressemeddelelse fra Finansministeriet. 

Udspillet bliver godt modtaget i Dansk Industri:

- Der stilles store krav til lederne i den offentlige sektor. Det er derfor positivt, at man nu sætter mere systematisk ind med at finde talenter og uddanne lederne. Inden for både lederuddannelse og lederevaluering er der stor erfaring og viden opsamlet på det private rådgivermarked. Vi ser derfor frem til, at man inddrager disse kompetencer, siger branchedirektør i DI Rådgiverne Henriette Søltoft.

Langt sejt træk

Hun påpeger, at det offentlige råder over gigantiske mængder data om borgerne.

- Den viden skal bruges til at hjælpe den enkelte borger og til at sikre, at man løser opgaverne så effektivt som muligt. Det er afgørende, at fremtidens offentlige ledere bliver klædt på til at håndtere de nye digitale muligheder, siger Henriette Søltoft.

Hun glæder sig desuden over regeringens fokus på mobilitet mellem det private og det offentlige.

- Det skal være lettere for en leder at skifte mellem et job i den private og offentlige sektor. Det vil styrke ledelsen begge steder. Det er et langt sejt træk, hvis det skal blive til virkelighed, men det er stærkt, at regeringen forsøger at skubbe til udviklingen ved at nedsætte en mobilitets taskforce, siger Henriette Søltoft.

Læs også: Blog: Der skal turbo på forandringerne i det offentlige

Fakta

Fakta om ledelses- og kompetence-udspillet

 Udspillet ’En offentlig sektor rustet til fremtiden’ består af 22 konkrete initiativer og 27 anbefalinger, som følger op på arbejdet fra regeringens Ledelseskommission.

 Af centrale initiativer kan bl.a. nævnes:

 

Nyt tværoffentligt kompetenceråd

Der etableres et nyt kompetenceråd, som bl.a. skal sætte en strategisk retning for udviklingen af de offentligt ansattes kompetencer.  

 

145 mio. kr. til indsatser mod sygefravær

Fællesoffentlig indsats mod sygefravær, herunder 100 mio. kr. til en særlig indsats på arbejdspladser med et højt sygefravær eller et særligt belastet arbejdsmiljø, et nyt rejsehold, videnspakker og bedre ledelsesinformation. 

 

Offentlige lederuddannelser skal have et eftersyn

Der igangsættes et eftersyn af de godkendte offentlige lederuddannelser, som skal danne grundlag for ændringer af og evt. udvikling af nye offentlige lederuddannelser.     

 

Direktionsforløb på tværs af den offentlige sektor 

På tværs af staten, kommuner og regioner skal der etableres direktionsforløb og udvikles rotationsforløb for ledere og medarbejdere, som skal give øget indsigt om bl.a. de forskellige vilkår og udfordringer, der er i den offentlige sektor.     

 

Nyt evalueringsværktøj til offentlig ledelse

Der skal udvikles et nyt værktøj til brug for lederevalueringer. Det skal tilbydes til den enkelte leder for bl.a. at give dem et blik på egen ledelse.

 

Landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelser 

Nationale brugertilfredshedsundersøgelser på institutionsniveau skal udbredes systematisk på de store velfærdsområder, herunder på skoler og dagtilbud. Det skal bl.a. give flere ledere mulighed for i højere grad at træffe beslutninger på baggrund af ledelsesinformation om borgernes tilfredshed.

   

Medarbejdermotivationen i det offentlige skal undersøges

Der skal gennemføres en motivationsundersøgelse blandt ledere og medarbejdere i hele den offentlige sektor. Undersøgelsen skal bl.a. give input til, hvordan og inden for hvilke områder offentlige arbejdspladser kan arbejde med at styrke trivslen og motivationen blandt de ansatte.

Kilde: Finansministeriet

Henriette Søltoft

Henriette Søltoft

Vicedirektør

  • Direkte +45 3377 3654
  • Mobil +45 2088 3919
  • E-mail hes@di.dk

Relateret indhold