Erhvervsminister Rasmus Jarlov efterlyser flere forslatg fra mindre virksomheder til byrder, han bør rydde af vejen. De kan mailes direkte til ministeren på min@em.dk

Foto:
18.01.19 DIB Nyheder

Erhvervsminister speeder byrdejagt op: Kom med ideer

Erhvervsminister Rasmus Jarlov er under tidspres. Med maksimalt fem måneder tilbage i stolen som erhvervsminister inden næste folketingsvalg øger han tempoet for at finde byrdelettelser til gavn for landets mindre virksomheder.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov betragter sig selv som ”de små virksomheders minister”. En beskrivelse han ønsker at omsætte i handling med lovændringer, der gør hverdagen for landets tusindvis af mindre virksomheder nemmere.
 
Det skal især omsættes til handling i form af byrdelettelser, hvilket derfor har stået øverst på hans dagsorden siden første ministerdag 21. juni 2018. Bureaukrati og administrativt bøvl er ifølge Rasmus Jarlov en hæmsko for, at mindre virksomheder kan vokse sig større og koncentrere sig om at drive forretning.
 
– Virksomhederne skal kunne bruge deres tid på at gøre forretning i stedet for at udfylde girokort, lave indberetninger, betale småafgifter og forholde sig til komplicerede regler. Alt det vil jeg gerne gøre mere simpelt, siger Rasmus Jarlov og bruger sig selv som eksempel:
 
– Jeg har selv en lille virksomhed og ved, hvor dødirriterende det er at bruge al sin tid på ting, der ikke har med virksomheden at gøre. Derfor har jeg sat turbo på den regelforenkling, der har kørt i hele valgperioden.
 
Mangel på medarbejdere og lavere afgifter anser ministeren også som vigtige temaer, men byrder er i top. 
 
Rasmus Jarlov overtog fra start regeringens overordnede mål om at fjerne bureaukratiske byrder for 4 mia. kr. i perioden 2015 – 2020. Der er stadig et stykke vej at gå, og det bliver vanskeligt at nå i denne valgperiode, erkender han. Foreløbigt er det blevet til lettelser for 1,3 mia. kr.
 
Rasmus Jarlov får input fra Virksomhedsforum for Enklere Regler til arbejdet. Men det kan ikke stå alene, vurderede ministeren i starten af december, hvor han valgte at henvende sig direkte til landets mindre virksomheder med en opfordring om at skrive direkte til ministeren med konkrete forslag til byrder, de gerne vil have ryddet af vejen. 
 
– Jeg har brug for flere forslag. Der er stadig meget utilfredshed med bureaukratiet, men vi har i ministeriet brug for flere konkrete input. Alle forslag bliver taget seriøst, siger Rasmus Jarlov. 
 
Nogle mener, jeg er inhabil, når jeg afskaffer affaldsafgiften samtidig med, at jeg selv har en virksomhed. Men det er jeg selvfølgelig ikke, når det kommer alle virksomheder til gavn Rasmus Jarlov (K), erhvervsminister

Første sejr i byrdejagten

Rasmus Jarlov kunne kort før jul med fjernelsen af en afgift på affald markere sin første konkrete sejr som erhvervsminister. Årligt opkrævede kommunerne affaldsafgifter for omkring 100 mio. kr., men brugte cirka 50 mio. kr. på at administrere ordningen, fordi mange af de 300.000, som modtog et årligt girokort, søgte om fritagelse.

– Jeg ved, det er en afgift, som især mindre virksomheder har hadet. Derfor tog jeg fat på den afgift fra min første dag som minister. Den ville jeg bare have væk. Jeg er glad for, at det nu er lykkedes efter en hasteproces, siger ministeren.

Rasmus Jarlov henviser til sine egne erfaringer som iværksætter. Da han ikke blev genvalgt til Folketinget i 2011, grundlagde han turistvirksomheden Hamlet Tours. Hans egne erfaringer derfra – lige fra håndtering af lønregnskaber til betaling af skatter og afgifter – er drivkraften bag nogle af de konkrete politiske mål.

 Fik selv girokort

– Når jeg gerne ville afskaffe affalds­gebyret, er det fordi, jeg selv fik girokort fra Københavns Kommune og var nødt til at skrive frem og tilbage med dem for at blive fritaget for afgiften det første år, fordi jeg ikke havde nogen indtægter, siger Rasmus Jarlov.

Affaldsafgiften fik ministeren fjernet fra 1. januar i år, og der er flere lempelser og byrdelettelser på vej, lover han.

– Nogle mener, jeg er inhabil, når jeg afskaffer affaldsafgiften samtidig med, at jeg selv har en virksomhed. Men det er jeg selvfølgelig ikke, når det kommer alle virksomheder til gavn, siger han og fortsætter:

– Jeg er jo heller ikke inhabil, når jeg gerne vil sænke indkomstskatten, bare fordi jeg selv betaler indkomstskat.

Rasmus Jarlov mener også, at erfaringerne fra at drive egen virksomhed blev en afgørende faktor for at blive erhvervsminister.

– Min viden derfra bruger jeg hver eneste dag, hvilket jeg synes er en kæmpe fordel. Jeg betragter mig derfor som de små virksomheders minister, fordi jeg brænder for at gøre deres vilkår og betingelser bedre, erklærer han.

Ud over affaldsafgiften blev der i finansloven for 2019 også opnået lavere afgifter på øl, vin og elvarme, så der alt i alt lettes afgifter for omkring 400 mio. kr.

– Jeg kunne godt have tænkt mig, at vi havde opnået mere, men jeg er glad for, at det går den rigtige vej, siger han.

Rasmus Jarlov forventer at komme med flere forslag til gavn for SMV'er:

– Jeg kommer snart med en række forslag til at lette byrderne for mindre virksomheder. Jeg glæder mig til at præsentere ændringerne, der vil tage os et stort skridt videre med afbureaukratiseringen. 

DI: Centralt at fjerne bøvl og byrder

Det er godt nyt, at erhvervsminister Rasmus Jarlov øger indsatsen for at lette mindre virksomheders administrative byrder, siger Dorte Gram Nybroe, chef for SMV & Iværksætteri i Dansk Industri. 
I mange SMV’er deltager direktøren i den daglige drift samtidig med administrative.

- Derfor er det altafgørende hele tiden at blive bedre til at se, hvor der kan fjernes bøvl, besvær og byrder. Og et vigtigt element at have fokus på er, at kontakten med myndighederne går gnidningsfrit, siger Dorte Gram Nybroe.

I Virksomhedsforum for Enklere Regler har DI konkret fokus på en digitalisering af det fysiske nøglekort for erhvervsdrivende. Enkeltmandsvirksomheder kan i dag bruge den såkaldte ”Nøgle App”, hvor andre SMV’er afhængige af fysiske nøglekort, eller at have nøglekortet lagret på én computer. Virksomhedsejere oplever det som en unødig flaskehals i dagligdagen, hvor de ikke ligeså nemt kan tilgå, modtage og underskrive dokumenter som ved brug af app’en.

- Vi anbefaler derfor en videreudvikling af nøglekorts-app’en, så alle erhvervsdrivende kan benytte den. Det er en simpel løsning, som særligt kan komme mange små virksomheder til gode, siger DI’s SMV-chef.

Læs også: I stå: Lettelse af virksomhedernes bøvl og byrder ramt – af bøvl og byrder

Fakta

Blå bog:

41 år, født i Aarhus, bor i København

Siden 21/6 2018: Erhvervsminister (K)

Siden juni 2015: Medlem af Folketinget.

2012-2015: Leder og politisk ordfører i Københavns Borgerrepræsentation

2012: Stiftede turistvirksomheden Hamlet Tours

2010 – 2011: Medlem af Folketinget

2004-2010:  Novo Nordisk.

1998 – 2003: HA-uddannelse på Copenhagen Business School

1996 – 1998: I Flyvevåbnet, Reserveofficersuddannelse

Mød Rasmus Jarlov på SMV Dagen 30. januar

Lars Holm Nielsen

Lars Holm Nielsen

Chef for regelforenkling, iværksætteri og SMV-politik

  • Direkte +45 3377 3562
  • Mobil +45 2013 7756
  • E-mail lhni@di.dk

Relateret indhold